A- A+
Πώς μπορείτε να επενδύσετε σε τραπεζικά ομόλογα με κουπόνια ως 8,25%

Υψηλές αποδόσεις προσφέρουν τα ομόλογα που έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες, αποτελώντας μία εναλλακτική για όσους θέλουν να τοποθετηθούν σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος.

Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες της χώρας έχουν προχωρήσει σε εκδόσεις ομολόγων σημαντικού ύψους, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για αύξηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Μέχρι και το 2021 οι τίτλοι αυτοί εκδίδονταν με κουπόνια της τάξης του 2% - 3%. Όταν ξεκίνησε ωστόσο η άνοδος των ευρωπαϊκών επιτοκίων οι αποδόσεις τους αυξήθηκαν σημαντικά.

ADVERTISEMENT

Τα κουπόνια

Αυτήν τη στιγμή υπάρχει πλήθος ομολόγων που διατέθηκαν με κουπόνια που κυμαίνονται από το 5% έως και το 8,25%.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι πληρώνουν στους ομολογιούχους κάθε έξι μήνες τόκους με βάση τις συγκεκριμένες αποδόσεις.

Προοσχή όμως! Το κουπόνι δεν ισοδυναμεί και με την ετησιοποιημένη απόδοση. Αυτή εξαρτάται με την τιμή στην οποία αποκτά κάποιος το εκάστοτε ομόλογο.

Αν είναι χαμηλότερη του 100% της ονομαστικής του αξίας, η απόδοση είναι υψηλότερη του κουπονιού.

Αν είναι υψηλότερη του 100%, η απόδοση είναι χαμηλότερη.

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμοι τίτλοι

Σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος στην αγορά της Φρανκφούρτης, στην οποία διαπραγματεύονται οι τραπεζικοί τίτλοι, οι αποδόσεις τους σε πολλές περιπτώσεις κινούνται σε υψηλά επίπεδα:

ADVERTISEMENT

Πώς επενδύετε σε αυτά

Η άμεση επένδυση σε τραπεζικά ομόλογα δεν είναι για όλους. Το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για να επενδύσετε στους συγκεκριμένους τίτλους είναι οι 100.000 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχει ένα πιο εύκολος τρόπος για να κερδίσετε από τους τόκους που καταβάλλουν οι τράπεζες στους ομολογιούχους τους, με χαμηλό ελάχιστο ποσό συμμετοχής.

Ο λόγος γίνεται για ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία επενδύουν μεταξύ άλλων και σε ομόλογα έκδοσης τραπεζών.

Μάλιστα, σε εκείνα που είναι ορισμένης διάρκειας, μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα εισόδημα κάθε χρόνο.

Κι αυτό διότι, βάση του κανονισμού τους, οι διαχειριστές δύναται να διανείμουν ετήσιο μέρισμα στους μεριδιούχους.

Έτσι, εμμέσως κερδίζετε από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σε τραπεζικά ομόλογα.

ADVERTISEMENT

Πώς λειτουργούν

Αυτήν την στιγμή, τρεις τράπεζες διαθέτουν ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

- Διατίθενται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η απόκτηση μεριδίων

- Έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, μετά το πέρας της οποίας το ενεργητικό τους ρευστοποιείται και το προϊόν της διανέμεται στους μεριδιούχους

- Δύναται κάθε χρόνο να διανέμουν μέρισμα στους επενδυτές, διασφαλίζοντας ένα ετήσιο εισόδημα στους μεριδιούχους

- Το ενεργητικό τους αποτελείται από ομόλογα που έχουν διάρκεια ίση με το χρόνο ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθιστώντας εύκολο τον υπολογισμό της απόδοσης που θα πετύχουν.

- Προσφέρουν τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης μέρους ή του συνόλου των μεριδίων στους επενδυτές

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμες επιλογές

Αυτήν την στιγμή τρεις τράπεζες συγκεντρώνουν από τους επενδυτές κεφάλαια για προϊόντα της κατηγορίας.

Πρόκειται για τα εξής:

Εθνική Τράπεζα

Προσφέρει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙII 24months - Ομολογιακό», που επενδύει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργητικού του σε ελληνικούς και ξένους ομολογιακούς τίτλους.

- Ελάχιστο ποσό: 3.000 ευρώ

- Διάρκεια: 24 μήνες

- Εγγύηση αρχικού κεφαλαίου: Δεν υπάρχει - Δείκτης κινδύνου 2, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, με το 1 να έχει το μικρότερο ρίσκο και το 7 το μεγαλύτερο

- Εκτιμώμενη απόδοση: Από 4,20% και 4,70% συνολικά στη διετία ή 2,1% έως 2,35% μέση απόδοση κατ΄ έτος

- Απόδοση τόκων: Στη λήξη

- Συνθήκη: Οι εκδότες των ομολόγων, στα οποία επενδύει να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο

- Διάθεση έως 12/4/2024

ADVERTISEMENT

Τράπεζα Πειραιώς

Προσφέρει το «Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό», που επενδύει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργητικού του σε ελληνικούς και ξένους ομολογιακούς τίτλους.

- Ελάχιστο ποσό: Δεν υφίσταται

- Διάρκεια: 60 μήνες

- Εγγύηση αρχικού κεφαλαίου: Δεν υπάρχει - Δείκτης κινδύνου 3, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, με το 1 να έχει το μικρότερο ρίσκο και το 7 το μεγαλύτερο

- Εκτιμώμενη απόδοση: Διανομή μερίσματος από 2,6% ως 3% τον πρώτο χρόνο - Στόχος για μέρισμα σε κάθε ένα από τα επόμενα 5 έτη - Στο μετριοπαθές σενάριο η μέση ετήσια απόδοση ανέρχεται σε 2%

- Συνθήκη: Οι εκδότες των ομολόγων, στα οποία επενδύει να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο

- Διάθεση έως 29/3/2024

ADVERTISEMENT


Eurobank

Προσφέρει το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity Bond Fund, το οποίο επενδύει πάνω από το 50% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από εταιρείες με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

Στο ενδεικτικό χαρτοφυλάκιο το ποσοστό των επενδύσεων σε τραπεζικά ομόλογα φτάνει το 55% του ενεργητικού του.

- Ελάχιστο ποσό: Δεν υφίσταται

- Διάρκεια: 60 μήνες

- Εγγύηση αρχικού κεφαλαίου: Δεν υπάρχει - Δείκτης κινδύνου 2, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, με το 1 να έχει το μικρότερο ρίσκο και το 7 το μεγαλύτερο

- Εκτιμώμενη απόδοση: Διανομή μερίσματος 3% τον πρώτο χρόνο - Στόχος για μέρισμα σε κάθε ένα από τα επόμενα 5 έτη έως 3% - Στο μετριοπαθές σενάριο η μέση ετήσια απόδοση ανέρχεται σε 4,38%

- Συνθήκη: Οι εκδότες των ομολόγων, στα οποία επενδύει να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο

- Διάθεση έως 31/5/2024