A- A+
Νέο ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο υπόσχεται μέρισμα ως 3% για καθένα από τα επόμενα 5 έτη

Λίγους μήνες πριν την έναρξη της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ, οι επενδυτές έχουν ακόμη μία ευκαιρία να κλειδώσουν υψηλές αποδόσεις για πολλά χρόνια.

Η τρέχουσα συγκυρία θεωρείται ιδανική για τοποθετήσεις σε ομόλογα, καθώς τα επιτόκιά τους παραμένουν σε επίπεδα υψηλά, αρκετά πιο πάνω από τις αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων.

Επιπλέον, όταν ξεκινήσει η μείωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων, οι τιμές τους θα καταγράψουν άνοδο, προσφέροντας εκτός από τα κλειδωμένα υψηλά κουπόνια και κεφαλαιακά κέρδη.

Η λύση των αμοιβαίων κεφαλαίων

Ένας ασφαλής τρόπος για να εφαρμοστεί η προαναφερθείσα επενδυτική στρατηγική αποτελούν τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια νέου τύπου που προσφέρουν τα τελευταία δύο περίπου χρόνια οι ελληνικές τράπεζες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

- Διατίθενται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η απόκτηση μεριδίων

- Έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, μετά το πέρας της οποίας το ενεργητικό τους ρευστοποιείται και το προϊόν της διανέμεται στους μεριδιούχους

- Δύναται κάθε χρόνο να διανέμουν μέρισμα στους επενδυτές, διασφαλίζοντας ένα ετήσιο εισόδημα στους μεριδιούχους

- Το ενεργητικό τους αποτελείται από ομόλογα που έχουν διάρκεια ίση με το χρόνο ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθιστώντας εύκολο τον υπολογισμό της απόδοσης που θα πετύχουν.

- Προσφέρουν τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης μέρους ή του συνόλου των μεριδίων στους επενδυτές

ADVERTISEMENT

Η νέα πρόταση της Eurobank

Η δημιουργία και η προσφορά αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας είναι συνεχής. Από αυτήν την εβδομάδα, είναι διαθέσιμο στους επενδυτές ένα νέο αμοιβαίο κεφάλαιο από τη Eurobank.

Ο λόγος γίνεται για το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity Bond Fund, το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα.

Έχει προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 5 ετών με λήξη στις 15.03.2029, ενώ η προθεσμία για τη συμμετοχή των επενδυτών στο αμοιβαίο κεφάλαιο εκπνέει στις 31.05.2024.

Προσφέρει τη δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος (σειρά μεριδίων Eurobank DIS), αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ετήσια διανομή μερίσματος έως 3% για καθένα από τα επόμενα 5 έτη.

Για το 2024, η μερισματική απόδοση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3%.

ADVERTISEMENT

Πώς επενδύει

To (LF) Target Maturity Bond Fund προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Επενδύει πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί να επενδύει:

- Πάνω από 50% σε χρεόγραφα που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από εταιρείες με έδρα ή έκθεση στην Ελλάδα.

- Έως και 50% σε τίτλους, που αξιολογούνται ως υψηλής απόδοσης σε δύο από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης: Moody's, S&P και Fitch.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από το αμοιβαίο κεφάλαιο θα λαμβάνουν υπόψη την ημερομηνία λήξης του.

Σκοπός είναι να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold) για να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους.

Τυχόν ομόλογα που λήγουν 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης μπορούν να επενδύονται σε μέσα χρηματαγοράς. Έτσι θα μπορούν να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μεριδιούχων μέχρι την ημερομηνία λήξης.

ADVERTISEMENT

Οι λοιπές επιλογές

Σημειώνεται ότι αυτήν την περίοδο δύο ακόμη τράπεζες προσφέρουν ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ορισμένης διάρκειας.

Πρόκειται για τα εξής:

Εθνική Τράπεζα - 24 μήνες - Έως 4,7%

Προσφέρει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙII 24months - Ομολογιακό», που επενδύει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργητικού του σε ελληνικούς και ξένους ομολογιακούς τίτλους.

- Ελάχιστο ποσό: 3.000 ευρώ

- Διάρκεια: 24 μήνες

- Εγγύηση αρχικού κεφαλαίου: Δεν υπάρχει - Δείκτης κινδύνου 2, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, με το 1 να έχει το μικρότερο ρίσκο και το 7 το μεγαλύτερο

- Εκτιμώμενη απόδοση: Από 4,20% και 4,70% συνολικά στη διετία ή 2,1% έως 2,35% μέση απόδοση κατ΄ έτος

- Απόδοση τόκων: Στη λήξη

- Συνθήκη: Οι εκδότες των ομολόγων, στα οποία επενδύει να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο

- Διάθεση έως 12/4/2024

ADVERTISEMENT

Τράπεζα Πειραιώς - 5 χρόνια - Μέρισμα ως 3%

Προσφέρει το «Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό», που επενδύει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργητικού του σε ελληνικούς και ξένους ομολογιακούς τίτλους.

- Ελάχιστο ποσό: Δεν υφίσταται

- Διάρκεια: 60 μήνες

- Εγγύηση αρχικού κεφαλαίου: Δεν υπάρχει - Δείκτης κινδύνου 3, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, με το 1 να έχει το μικρότερο ρίσκο και το 7 το μεγαλύτερο

- Εκτιμώμενη απόδοση: Διανομή μερίσματος από 2,6% ως 3% τον πρώτο χρόνο - Στόχος για μέρισμα σε κάθε ένα από τα επόμενα 5 έτη - Στο μετριοπαθές σενάριο η μέση ετήσια απόδοση ανέρχεται σε 2%

- Συνθήκη: Οι εκδότες των ομολόγων, στα οποία επενδύει να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο

- Διάθεση έως 29/3/2024