A- A+
Νέο 18μηνο ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο από την Εθνική Τράπεζα - Υπόσχεται απόδοση 3%

Συνεχίζουν οι τράπεζες το λανσάρισμα επενδυτικών προϊόντων που υπόσχονται μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις.

Εδώ και λίγες ημέρες η Εθνική Τράπεζα διαθέτει στους πελάτες της ένα νέο ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η βασική διαφορά του σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προγράμματα που έχουν λανσάρει τον τελευταίο χρόνο οι τράπεζες εντοπίζεται στη μικρότερη διάρκειά του.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Αναλυτικότερα, το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months  Ομολογιακό» είναι διάρκειας 18 μηνών και θα διατίθεται έως και τις 28 Ιουλίου 2023.

Στόχος του είναι η επίτευξη ετησιοποιημένης απόδοσης στη λήξη της τάξεως του 2,80% - 3,00%.

Οι διαχειριστές εκτιμούν ότι αυτό θα είναι το κέρδος για τον επενδυτή, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης ή κάποιο πιστωτικό γεγονός.

Θεωρείται κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα 18 μηνών που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς.

Αναλυτικότερα, το νέο Α/Κ επενδύει στους ακόλουθους τίτλους:

Η κατανομή των επενδύσεων ανά γεωγραφική περιοχή είναι η εξής:

  • Ελλάδα 20% - 40%
  • Ιταλία 10% -20%
  • Λετονία 5% - 15%
  • Ρουμανία 5% - 10%
  • Πολωνία 5% - 10%
  • Λοιπές 0% - 20%


Στη λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προκύψουν έσοδα από τοκομερίδια ομολόγων και από τόκους καταθέσεων/μέσων χρηματαγοράς, και ενδεχομένως υπεραξίες από ομόλογα που είχαν αγορασθεί σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας (below par) μετά την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών του.Επενδυτική πολιτική

Για την επίτευξη του σκοπού του, τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη).

Στόχος είναι η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του να είναι μικρότερη ή ίση των 18 μηνών.

Ειδικότερα, τα ομόλογα που θα απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιδιώκεται να διακρατούνται μέχρι την λήξη τους (buy & hold), ώστε να διασφαλίζεται το επενδυμένο κεφάλαιο μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στην λήξη.

Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του ή με μέσα χρηματαγοράς.

Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις σε λοιπούς ομολογιακούς τίτλους και κινητές αξίες, σε ΟΣΕΚΑ, σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Με βάση τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική, ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκτιμάται μεσαίος – χαμηλός.