A- A+
Νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις άτοκα κατά 40% μέσω ΤΕΠΙΧ - Τα επιτόκια ανά τράπεζα

Δάνεια με προνομιακούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης προσφέρουν 12 τράπεζες μέσω νέας δράσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ο λόγος γίνεται για το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν φθηνή ρευστότητα από τις τράπεζες.

Απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

ADVERTISEMENT

Η διαμόρφωση του επιτοκίου

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω της τράπεζας που θα επιλεγεί, με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική, μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 bps (0,25%)

Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα στα κεφάλαιά του με 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Κατά τα άλλα, υπάρχουν επιλογές για σταθερά και κυμαινόμενα επιτόκια, τα οποία διαμορφώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω επιτόκια αφορούν το 60% του δανείου που θα λάβετε, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να μειωθούν κατά 3%, με επιδότηση από το Ταμείο για τα 2 πρώτα χρόνια.

Το υπόλοιπο 40% είναι άτοκο. Έτσι, το μέσο επιτόκιό σας περιορίζεται σημαντικά.

Εξάλλου, η τράπεζα δικαιούται να λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του.

Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί απαγορεύεται να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

ADVERTISEMENT

Το ποσό του δανείου

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί ως εξής:

Υποπρόγραμμα 1  για Επενδυτικά Δάνεια:

- Δράση 1.1: Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 20.000€ έως 1.500.000€
- Δράση 1.2: Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21) από 20.000€ έως 8.000.000€

Υποπρόγραμμα 2 για Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού:

- Δράση 2.1: Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 10.000€ έως 500.000€

Η διάρκεια του δανείου εξαρτάται από το σκοπό της χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα;

- Από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες για επενδυτικά δάνεια

- Από 2 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες, για κεφάλαιο κίνησης

- Έως 3 έτη αν επιλεγεί κεφάλαιο κίνησης μέσω ανακυκλούμενης πίστωσης, μετά το πέρας των οποίων γίνεται αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη

Το ποσό του Δανείου εκταμιεύεται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 4 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Στην περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων, η ολική εκταμίευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια 24 μηνών από την από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.,

ADVERTISEMENT

Πώς γίνεται η αίτηση

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να υποβάλλετε το αίτημα χρηματοδότησης:

Α. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου https://kyc.hdb.gr/ .

Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στις τράπεζες που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς.

Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://app.opske.gr/, όπου καταχωρείται ο μοναδικός κωδικός από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ για το πιστωτικό ίδρυμα.

Γ. Απευθείας σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί ο πελάτης και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά μέσω του KYC για την αξιολόγησή της αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.