A- A+
Με σύστημα 90% - 60% - 40% η κρατική επιδότηση δόσεων στα πράσινα στεγαστικά

Κλιμακωτή επιδότηση που θα ξεκινά από το 90% για πράσινα στεγαστικά ή επαγγελματικά δάνεια κορωνόπληκτων, προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο.

Ειδικότερα, στα δάνεια με εγγύηση την α΄ κατοικία, θα ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο πρόγραμμα επιδότησης των μηνιαίων δόσεων, τουλάχιστον έως και το τέλος του 2020.

Οι οφειλέτες θα λαμβάνουν κάθε μήνα μία ενίσχυση για την πληρωμή των δόσεών τους, βάση κριτηρίων που θα οριστούν.

Εάν όμως δεν καταβάλλουν τη δική τους συμμετοχή, αυτόματα θα χάνουν την επιδότητη των επόμενων δόσεων και θα καλούνται να επιστρέψουν τη βοήθεια που θα έχουν λάβει έως τότε.

Τα ποσοστά επιδότησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του ΥΠΟΙΚ είναι τα ποσοστά της επιδότησης στα πράσινα δάνεια θα ανέρχονται στο 90% για το πρώτο τρίμηνο, στο  60% στο δεύτερο τρίμηνο και στο 40% στο τρίτο τρίμηνο.

Για παράδειγμα για δόση δανείου 500 ευρώ, το πρώτο τρίμηνο το κράτος θα δίνει επιδότηση 450 ευρώ, στο δεύτερο τρίμηνο 300 ευρώ και στο τελευταίο τρίμηνο του προγράμματος 200 ευρώ.

Συνολικά δηλαδή στους 9 μήνες από το ποσό των 4.500 ευρώ το κράτος θα επιδοτεί τα 2.850 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 63%.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν και προβληματικά δάνεια, ανεξάρτητα από το πότε κοκκίνησαν.

Ωστόσο, τα παραπάνω ποσοστά θα είναι χαμηλότερα για αυτά, ενώ αυστηρότερα θα είναι και τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα, είναι ο δανειολήπτης, ιδιώτης ή ελεύθερος επαγγελματίες, να ανήκει σε ΚΑΔ  που πλήττονται.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους θα καθοριστούν το Μάιο, μετά από διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους θεσμούς και οι πληρωμές θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο.


Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο

Επιπλέον, από τα τέλη του 2020 ή τις αρχές του 2021 θα ενεργοποιηθεί το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, το προσχέδιο του οποίου προβλέπει τη σωτηρία της κύριας κατοικίας υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, όποιος πτωχεύει με τη νέα διαδικασία για να απαλλαγεί από τα χρέη του θα δίνει το πράσινο φως για τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του.

Στη συνέχεια θα μπορεί να κάνει μία νέα αρχή, απαλλαγμένος από τα βάρη του παρελθόντος από όπου κι αν προέρχονται.

Ωστόσο, για ευάλωτα νοικοκυριά, θα δίνεται η δυνατότητα να παραμένουν στο σπίτι τους ως ενοικιαστές και εάν το επιθυμούν μετά από τουλάχιστον 20 έτη πληρωμής ενοικίων, να το επαναγοράζουν σε προκαθορισμένη τιμή.

Τα κριτήρια για α΄ κατοικία

Τα κριτήρια για να έχει κάποιος δικαίωμα σε αυτήν την επιλογή, με βάση το προσχέδιο του πτωχευτικού πλαισίου, είναι τα εξής:

1. Ετήσιο Εισόδημα

Δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70% (άγαμος: 13.906 ευρώ, ζευγάρι: 23.659 ευρώ και κάθε παιδί: 5.714 ευρώ),

2. Αξία πρώτης κατοικίας

Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη και τις 240.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο μέχρι τα τρία.

3. Οφειλές σε καθυστέρηση

Οι τραπεζικές οφειλές θα πρέπει να βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών και να υπερβαίνουν το 50% της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας.

Η λύση της μίσθωσης και επαναγοράς

Όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα έχουν την εξής δυνατότητα:

- Θα μένουν στο σπίτι τους ως ενοικιαστές, εκχωρώντας σε δημόσιο φορά που θα συσταθεί την ιδιοκτησία τους.

- Θα συνάπτεται μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας 12 ετών, με ενοίκιο συναρτώμενο της εμπορικής αξίας του ακινήτου και του μέσου επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια

- Μέσα στην πρώτη τριετία ο ενοικιαστής θα μπορεί να μετατρέπει τη σύμβασή του σε μίσθωση με δικαίωμα επαναγοράς 20ετούς διάρκειας.

- Εάν καταβάλλει σε αυτό το διάστημα το σύνολο των μισθωμάτων και πληρώσει την προκαθορισμένη τιμή, θα αποκτά ξανά το σπίτι του.

Εάν όμως, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δημιουργήσει χρέος ίσο με το τα ενοίκια τριών μηνών και δεν τα τακτοποιήσει εντός μηνός από την όχλησή του, θα χάνει το σπίτι, καθώς η σύμβαση θα καταγγέλλεται.

Πρόγραμμα ενοικίου

Επιπλέον, όσοι ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες θα λαμβάνουν και επιδότηση μέρους του ενοικίου από το Δημόσιο.

Το ύψος αυτού του βοηθήματος δεν προσδιορίζεται στο προσχέδιο του πτωχευτικού πλαισίου.

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του θα είναι οι εξής:

Α. Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό  εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης (άγαμος: 8.180 ευρώ, ζευγάρι: 13.917 ευρώ και κάθε παιδί: 3.361 ευρώ).

Β. Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο μέχρι τα τρία.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη έγκριση των θεσμών και η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες.