A- A+
Κλειδώστε υψηλές αποδόσεις για τα χρήματά σας μέσω ομολογιακών Α/Κ - Όλες οι λύσεις

Μπαράζ εκδόσεων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων με προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης της επένδυσης καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για προϊόντα που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις υψηλές ακόμη αποδόσεις των ομολογιακών τίτλων, κρατικών και εταιρικών, αλλά και την προοπτική ενίσχυσης των τιμών τους όταν ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο για μειώσεις στους ευρωπαϊκούς παρεμβατικούς δείκτες από τον ερχόμενο Ιούνιο.

Ως εκ τούτου, υπάρχει ακόμη χρόνος για να κλειδώσουν οι επενδυτές υψηλές αποδόσεις για διάστημα έως και 5 έτη.

ADVERTISEMENT

Πώς λειτουργούν

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια που λανσάρουν οι τράπεζες διατίθενται σε συγκεκριμένες περιόδους και έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν μερίδια μόνο κατά το διάστημα των εγγραφών.

Στη συνέχεια μπορούν να ρευστοποιήσουν την επένδυσή τους όποτε επιθυμούν.

Σε κάθε περίπτωση όμως το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, κατά την οποία το ενεργητικό του ρευστοποιείται και αποδίδονται τα χρήματα στους μεριδιούχους.

Επίσης, τα προγράμματα διάρκειας 3 ετών και άνω δύναται να διανέμουν ετήσιο μέρισμα στους μεριδιούχους. Έτσι, εξασφαλίζουν ένα εισόδημα στους επενδυτές.

ADVERTISEMENT

Γιατί συμφέρουν σήμερα

Τα προϊόντα αυτά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σήμερα, λόγω των υψηλών επιπέδων στα οποία διαμορφώνονται ακόμη οι αποδόσεις των ομολόγων.

Συγκεκριμένα, οι επενδυτές στην τρέχουσα συγκυρία έχουν την ευχέρεια να κλειδώσουν ένα υψηλό ετήσιο όφελος για τα επόμενα έως και 5 έτη.

Κι αυτό διότι τα ομόλογα στα οποία επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας έχουν διάρκεια ίση με το χρονικό τους ορίζοντα.

Δηλαδή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που θα λήξει σε τρία χρόνια επενδύει κατά βάση σε ομόλογα αυτής της διάρκειας.

Ως εκ τούτου, είναι εύκολο να προβλεφθεί η τελική απόδοση για τους μεριδιούχους.

Πέραν όμως των υψηλών τοκομεριδίων που εξασφαλίζουν για τους επενδυτές, τα αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να σημειώσουν υπεραξίες και από την μεταβολή της τιμής των ομολόγων στα οποία επενδύουν.

Αυτό θα συμβεί όταν τα επιτόκια στην Ευρωζώνη αρχίσουν να υποχωρούν.

ADVERTISEMENT

Τα διαθέσιμα προγράμματα

Αυτήν την στιγμή είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια διάρκειας από 2 έως και 5 έτη.

Πρόκειται για τα εξής:

Εθνική Τράπεζα - 2 έτη

Θα διαθέτει έως και τις 29/2 το αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 24months - Ομολογιακό»..

Στόχος του είναι η εξασφάλιση του αρχικού κεφαλαίου και η επίτευξη μίας συνολικής απόδοσης από 4,5% έως 5% στη διετία.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους διάρκειας έως 2 έτη, ελληνικούς ή του εξωτερικού.

Οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι η συνολική του απόδοση θα φτάσει έως και το 5%, υπό την προϋπόθεση ότι έτος το τέλος Φεβρουαρίου δεν θα υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 29 Φεβρουαρίου 2026 και το προϊόν της πώλησης θα διανεμηθεί στους μεριδιούχους.

ADVERTISEMENT

Alpha Bank - 2 έτη

Θα διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TARGET MATURITY VI 2026», έως και τις 26 Ιανουαρίου 2024.

Πρόκειται για επενδυτικό προϊόν διετούς διάρκειας. Στόχος των διαχειριστών του είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης 4,6% - 5% σε βάθος 24 μηνών.

Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του θα τοποθετηθεί σε ομολογιακούς τίτλους, εγχώριους και ξένους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφάλαιου, θα επενδύει σε ομόλογα με υπολειπόμενη διάρκεια από 1,5 έως και 3,5 έτη.

Στόχος είναι τα ομόλογα να διακρατηθούν έως τη λήξη τους ή εάν αυτή είναι προγραμματισμένη σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 30ης Ιανουαρίου 2026, να ρευστοποιηθούν τότε.


Τράπεζα Πειραιώς - 2 έτη

Θα διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Η Εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στην λήξη διαμορφώνεται σε 4,70% έως 5,20% με μικρή χρονική δέσμευση του πελάτη για 24 μήνες.

Έχει σε μεγάλο βαθμό ένα «σταθερό» χαρτοφυλάκιο που θα διακρατηθεί μέχρι την λήξη του, προσφέροντας παράλληλα επαγγελματική διαχείριση, διασπορά και ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών.

Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τους 24 μήνες.

ADVERTISEMENT

Eurobank - 5 έτη

Θα διαθέτει έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024 το αμοιβαίο κεφάλαιο «GF Target Maturity VΙΙ Ομολογιακό».

Είναι 5ετούς διάρκειας και δύναται κάθε χρόνο να διανείμει μέρισμα στους μεριδιούχους.

Για το πρώτο έτος η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3%.

Στο μετριοπαθές σενάριο, δηλαδή στο βασικό, η μέση ετήσια απόδοση για την ερχόμενη 5ετία αναμένεται να ανέλθει στο 4,47%, ενώ στο ευνοϊκό σε 7,79%.


Optima Bank - 5 έτη

Θα διαθέτει το αμοιβαίο κεφαλαίο «Optima income 2028 ομολογιακό» έως και τις 9 Φεβρουαρίου.

Είναι περίπου 5ετούς διάρκειας με προκαθορισμένη λήξη το Δεκέμβριο του 2028 και δίναται να διανείμει κάθε χρόνο μέρισμα στους μεριδιούχους.

Παρέχει πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών εταιρικών και κρατικών ομολόγων, με υψηλές αποδόσεις.

Για τη χρήση 2024, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,10% σε ετησιοποιημένη βάση.

Στο μετριοπαθές σενάριο, δηλαδή στο βασικό, η μέση ετήσια απόδοση για την ερχόμενη 5ετία αναμένεται να ανέλθει στο 3,5%, ενώ στο ευνοϊκό σε 5,4%.

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής με ελάχιστο κεφάλαιο τα 1.000 ευρώ.