A- A+
4 προτάσεις για κλείδωμα αποδόσεων ακόμη και άνω του 4% για διάστημα έως 5 έτη

Υψηλές αποδόσεις ακόμη και άνω του 4% για διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και 5 έτη, έχουν τη δυνατότητα να κλειδώσουν σήμερα οι αποταμιευτές, με λελογισμένο ρίσκο.

Η διαφαινόμενη καθυστέρηση στην εκκίνηση της διαδικασίας μείωσης των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ δημιουργεί ευκαιρίες για όσους χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο αναζητούν τοποθετήσεις που μπορούν να τους εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα.

Ο λόγος είναι η άνοδος των αποδόσεων των περισσότερων ομολόγων όλων των κατηγοριών από την αρχή του χρόνου, καθώς οι προσδοκίες για ταχεία χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής (μείωση επιτοκίων) από την ΕΚΤ, περιορίστηκαν.

ADVERTISEMENT

Οι εναλλακτικές

Σήμερα όσοι θέλουν να διασφαλίσουν ένα σίγουρο εισόδημα από χρήματά τους που «κάθονται» δεν έχουν και πολλές επιλογές.

Δύο είναι οι βασικές εναλλακτικές:

Πρώτον, να ανοίξουν ένα λογαριασμό προθεσμίας. Σε αυτήν την περίπτωση η διάρκεια για την οποία μπορούν να κλειδώσουν ένα σίγουρο επιτόκιο φτάνει έως και τους 24 μήνες.

Οι αποδόσεις τους ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης μπορεί να φτάσει κατά μέγιστο έως και το 2,4%.

Δεύτερον, να αγοράσουν έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία προσφέρουν σαφώς καλύτερες αποδόσεις από τους λογαριασμούς προθεσμίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν ακόμη και το 4%. Το πρόβλημα ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η διάρκειά τους δεν ξεπερνά τους 12 μήνες.

Άρα, κατά τη λήξη τους, σε λίγους μήνες από σήμερα, το πιο πιθανό είναι τα επιτόκια να έχουν μειωθεί σημαντικά, λόγω της αναμενόμενης υποχώρησης των παρεμβατικών δεικτών της ΕΚΤ.

Ως εκ τούτου, η ανανέωση της επένδυσης σε έντοκα θα γίνει με χειρότερα επιτόκια.

ADVERTISEMENT

Η λύση των ομολόγων

Μέσω των ομολόγων ωστόσο, οι επενδυτές μπορούν να εξασφαλίσουν μία υψηλή ετησιοποιημένη απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που λήγουν σε 4 και 5 χρόνια προσφέρουν σήμερα ετησιοποιημένη απόδοση στη λήξη της τάξης του 2,9%.

Αυτό σημαίνει πως κατά μέσο όρο αυτό θα είναι το κέρδος επί του αρχικού κεφαλαίου κάθε χρόνο μέχρι τη λήξη τους, εάν αποκτηθούν στις τρέχουσες τιμές. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το όφελος στα εταιρικά ομόλογα.

Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης, ο αποταμιευτής διασφαλίζει ένα τακτικό εισόδημα, καθώς ο εκδότης των τίτλων πληρώνει τόκους με βάση ένα συγκεκριμένο κουπόνι.

Φυσικά, όταν κάποιος επενδύει σε ομόλογα αναλαμβάνει και τον κίνδυνο ενός πιστωτικού γεγονότος, δηλαδή της αδυναμίας του εκδότη να πληρώσει τόκους και κεφάλαιο.

Ωστόσο, στην τρέχουσα συγκυρία, οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο είναι πολύ μικρές. Ειδικά στην περίπτωση που μιλάμε για κρατικά ομόλογα, ελληνικά ή άλλα ευρωπαϊκά.

ADVERTISEMENT

Πώς επενδύετε

Η πρώτη λύση για να επενδύσετε σε ομόλογα είναι να αγοράσετε απευθείας τους τίτλους μέσω τραπεζών ή χρηματιστηριακών εταιρειών.

Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο θα πρέπει να μελετήσετε οι ίδιοι τους παράγοντες κινδύνου για να αποφασίσετε ποιο τίτλο θα επιλέξετε.

Επίσης, το χαρτοφυλάκιό σας δεν θα είναι αρκετά διαφοροποιημένο για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους.

Ο δεύτερος εναλλακτικός τρόπος, που είναι αναμφίβολα πιο εύκολος, είναι η επένδυση στην αγορά των ομολόγων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τράπεζες και ΑΕΔΑΚ προσφέρουν πληθώρα προγραμμάτων της κατηγορίας, ακόμη και για πολύ μικρά ποσά αποταμίευσης, τα οποία το 2023 πέτυχαν αποδόσεις που έφτασαν ακόμη και το 15%!

Αυτά που είναι σήμερα τα πιο δημοφιλή, είναι όσα έχουν προκαθορισμένη διάρκειας ζωής. Δηλαδή έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, κατά την οποία το ενεργητικό τους ρευστοποιείται και τα έσοδα μοιράζονται στους μεριδιούχους.

ADVERTISEMENT

Η στρατηγική

Σύμφωνα με τη στρατηγική που ακολουθούν, τα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας επενδύουν σε τίτλους ίδιας διάρκειας με το χρόνο ζωής τους.

Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν είναι 5ετές, επενδύει σε ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας, έτσι ώστε όταν λήξει να έχει εισπράξει το σύνολο των κουπονιών τους.

Με τον τρόπο αυτό, είναι πιο εύκολο για τους διαχειριστές να υπολογίσουν το κέρδος που θα αποκομίσουν οι επενδυτές.

Η διάρκειά τους ποικίλει. Μπορεί να ξεκινά από τα 2 έτη και να φτάνει έως και τα 5 έτη. Όσα δε έχουν διάρκεια 3 ετών ή μεγαλύτερη υπόσχονται και ετήσιο μέρισμα στους επενδυτές.

Δηλαδή ο μεριδιούχος, μέσω της επιστροφής κεφαλαίου, μπορεί να κερδίζει ετησίως ένα εισόδημα, όπως σε μία προθεσμιακή κατάθεση που καταβάλλει τόκους.

Επίσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο, εφόσον χρειάζεται χρήματα ή θεωρεί ότι τα κέρδη που σημειώνει τον ικανοποιούν.

ADVERTISEMENT

Η προοπτική

Επιπλέον, τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ομόλογα μπορεί να σημειώσουν την επόμενη διετία έξτρα υπεραξίες, καθώς τα επιτόκια θα μειώνονται.

Συγκεκριμένα, όταν ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ, οι αποδόσεις των ομολόγων θα υποχωρήσουν.

Κατά συνέπεια οι τιμές τους θα αυξηθούν προσφέροντας κέρδη στους επενδυτές. Έτσι, οι τελευταίοι θα κερδίσουν διπλά:

Πρώτον, από τους τόκους

Δεύτερον, από την άνοδο των τιμών των ομολόγων

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμες λύσεις

Αυτήν την περίοδο οι τράπεζες διαθέτουν αμοιβαία κεφάλαια με προκαθορισμένη διάρκεια ζωής. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

- Διατίθεται από την Τράπεζα Πειραιώς

- Διάρκεια: 2 έτη

- Εκτιμώμενη απόδοση: 4,7% - 5,20% σωρευτικά ή 2,35% - 2,60% σε ετησιοποιημένη βάση

- Χωρίς διανομή μερίσματος

- Διάθεση έως και τις 29 Φεβρουαρίου


Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

- Διατίθεται από την Τράπεζα Πειραιώς

- Διάρκεια: 5 έτη

- Εκτιμώμενη απόδοση: Μέση ετησιοποιημένη απόδοση 2% στο μετροπαθές σενάριο και 3,3% στο ευνοϊκό σενάριο

- Με διανομή μερίσματος: Εκτιμώμενη απόδοση 2,6% - 3% για το 2024

- Διάθεση έως και τις 29 Μαρτίου


ADVERTISEMENT


GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

- Διατίθεται από τη Eurobank

- Διάρκεια: 5 έτη

- Εκτιμώμενη απόδοση: Μέση ετησιοποιημένη απόδοση 4,42% στο μετροπαθές σενάριο και 7,76% στο ευνοϊκό σενάριο

- Με διανομή μερίσματος: Εκτιμώμενη απόδοση 3% το πρώτο έτος

- Διάθεση έως και τις 29 Φεβρουαρίου


ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 24months

- Διατίθεται από την Εθνική Τράπεζα

- Εκτιμώμενη απόδοση: 4,5% - 5% σωρευτικά ή 2,25% - 2,50% σε ετησιοποιημένη βάση

- Χωρίς διανομή μερίσματος

- Διάθεση έως και τις 29 Φεβρουαρίου