A- A+
Οι 5 αποταμιευτικές επιλογές που κλειδώνουν ετήσιες αποδόσεις ως 3% μέχρι το 2027

Την ευκαιρία να κλειδώσουν μία υψηλή απόδοση κατ΄ έτος για τα χρήματά τους έως και το 2027, έχουν αυτήν την περίοδο οι αποταμιευτές μέσω νέου τύπου αμοιβαίων κεφαλαίων.

Μέσω αυτών επενδύουν σε ομόλογα, κρατικά και εταιρικά, με εκδότες που έχουν έδρα την Ελλάδα ή την Ευρώπη, τα οποία εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα στη λήξη.

Απευθύνονται σε όσους θέλουν να πετύχουν μία απόδοση για τα χρήματά τους, καλύτερη των προθεσμιακών καταθέσεων και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ADVERTISEMENT

Μεγαλύτερο όφελος για περισσότερο

Αυτήν τη στιγμή είναι περιορισμένες οι επιλογές των καταθετών μέσω λογαριασμών προθεσμίας ή εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, που εξασφαλίζουν ένα σίγουρο επιτόκιο για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν κάποιος σήμερα ανοίξει μία προθεσμιακή κατάθεση ή αποκτήσει ένα έντοκο γραμμάτιο, θα κλειδώσει την απόδοσή του έως και την άνοιξη του 2025.

Όταν η προθεσμιακή κατάθεση ή ο κρατικός τίτλος λήξει, η ανανέωση θα γίνει με χαμηλότερη απόδοση, καθώς έως τότε εκτιμάται ότι τα επιτόκια σητν ευρωζώνη θα έχουν υποχωρήσει αισθητά.

Η επένδυση σε ομόλογα όμως εξασφαλίζει αποδόσεις με βάση τις τρέχουσες ευνοϊκές για τους επενδυτές συνθήκες στις αγορές και για μεγαλύτερο διάστημα.

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμες λύσεις

Η ιδανική λύση λοιπόν για τους αποταμιευτές που επιζητούν υψηλές αποδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς μεγάλο ρίσκο για το αρχικό κεφάλαιο και με προβλεψιμότητα για τους τόκους που θα κερδίσουν, αποτελούν τα αμοιβαία κεφάλαια ορισμένου χρόνου.

Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που τα καταστούν μία πολύ καλή επιλογή σήμερα, είναι τα εξής:

Πρώτον, έχουν προκαθορισμένη διάρκεια, μετά το πέρας της οποίας το ενεργητικό τους ρευστοποιείται και τα χρήματα που συγκεντρώνονται διανέμονται στους μεριδιούχους τους

Δεύτερον, τα ομόλογα στα οποία επενδύουν έχουν ημερομηνία λήξης ίδια ή σχεδόν ίδια με τον προκαθορισμένο χρόνο ρευστοποίησης του αμοιβαίου κεφαλαίου

Με δεδομένο λοιπόν ότι οι αποδόσεις των ομολογιακών τίτλων διατηρούνται σε επίπεδα υψηλότερα των προθεσμιακών καταθέσεων, το σταθερό χαρτοφυλάκιο των συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, καθιστά εύκολο τον υπολογισμό του κέρδους που θα πετύχει ο επενδυτής.

Έτσι, ο τελευταίος δεν πάει στα τυφλά, αλλά γνωρίζει με αρκετά μεγάλη ασφάλεια, πόσους τόκους θα κερδίσει τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια.

ADVERTISEMENT

Τα ενεργά προϊόντα

Σημειώνεται ότι τα ομολογιακά αμοιβαια κεφάλαια ορισμένης διάρκειας διατίθενται σε συγκεκριμένες περιόδους, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η επένδυση σε αυτά.

Αυτήν την στιγμή είναι διαθέσιμα 5 προϊόντα της κατηγορίας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που στοχεύουν σε αποδόσεις κατ΄ έτος, οι οποίες μπορεί να προσεγγίσουν ακόμη και το 3%.

Πρόκειται για τα εξής:

- Alpha Bank

Θα διαθέτει έως και τις 26 Απριλίου 2024 το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TARGET MATURITY VII 2026».

Επενδυτικός σκοπός του είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν την επένδυσή τους έως τη λήξη των 2 ετών.

Η εκτιμώμενη συνολική απόδοση στη λήξη διαμορφώνεται σε 4% - 4,3%. Δηλαδή η μέση ετήσια απόδοση αναμένεται μεταξύ 2% και 2,15%.

Θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30.1.2026. Για την επίτευξη του σκοπού του, επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior bonds), εκφρασμένων σε ευρώ.


- Attica Bank

Θα διαθέτει έως και τις 26 Απριλίου 2024 το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026», που είναι διάρκειας 24 μηνών.

Επενδύσει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα και απευθύνεται σε όσους αναζητούν καλύτερες προοπτικές απόδοσης από τις προθεσμιακές καταθέσεις, αλλά δεν θέλουν να αναλάβουν το ρίσκο τοποθέτησης σε μετοχές.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στη λήξη, δηλαδή στις 30 Απριλίου 2026, όταν θα ρευστοποιηθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι της τάξεως του 5,5% έως 5,9%.

Πρόκειται για μία μέση ετησιοποιημένη απόδοση από 2,75% έως 2,95%.

ADVERTISEMENT

- Eurobank

Προσφέρει το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity ΙΙ Bond Fund, το οποίο έχει διετή διάρκεια.

Δηλαδή το ενεργητικό του θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 16 Μαρτίου του 2026 και τα χρήματα θα διανεμηθούν στους μεριδιούχους.

Θα είναι διαθέσιμο έως και τις 31/5 μέσω του e-banking και των καταστημάτων της τράπεζας.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι η συνολική απόδοση στη διετία θα κινηθεί μεταξύ 4,6% και 5%.

Δηλαδή η μέση απόδοση κατ΄ έτος θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,3% και 2,5%.


- Εθνική Τράπεζα

Θα διαθέτει έως και τις 12 Απριλίου 2024 το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙII 24months - Ομολογιακό», διάρκειας 24 μηνών.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ» συνολική απόδοση στη λήξη του προιϊόντος, κυμαίνεται μεταξύ 4,20% έως 4,70%.

Η μέση ετήσια απόδοση δηλαδή εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,1% και 2,35%.

Επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη.


- Τράπεζα Πειραιώς

Θα διαθέτει έως και τις 30 Απριλίου 2024 το «Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό».

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 23 Απριλίου 2027. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων, η μέση ληκτότητα του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τα 3 έτη.

Απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, επιθυμούν να διακρατήσουν την
επένδυσή τους για τρία έτη και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.

Η επένδυση σε μετοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του.

Για την χρήση 2024 η ενδεικτική εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 2,30% - 2,60% σε ετησιοποιημένη βάση.