A- A+
Εντυπωσιακές οι αποδόσεις των ομολογιακών Α/Κ Ελλάδος το 2023 - Πού έφτασαν

Πολύ υψηλές αποδόσεις έχουν προσφέρει εφέτος τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε ελληνικούς ομολογιακούς τίτλους.

Πρόκειται για επενδυτικά προϊόντα που υπόσχονται όφελος σημαντικά υψηλότερο των προθεσμιακών καταθέσεων, ενώ κάποια από αυτά διανέμουν και ετήσιο μέρισμα στους μεριδιούχους.

Σύμφωνα με τις τράπεζες, η τρέχουσα συγκυρία λόγω των υψηλών επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ ενδείκνυται για τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας.

ADVERTISEMENT

Γιατί συμφέρουν

Ειδικότερα, οι κρατικοί ομολογιακοί τίτλοι προσφέρουν σήμερα αποδόσεις που κινούνται στη ζώνη του 4%, ενώ υψηλότερες είναι στις εκδόσεις μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ρίσκο τους που σχετίζεται με το ενδεχόμενο μίας νέας χρεοκοπίας του ελληνικού δημοσίου θεωρείται σήμερα εξαιρετικά χαμηλό, ειδικά μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τον πρώτο οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης που παρακολουθεί η ΕΚΤ.

Εάν ακολουθήσουν και οι μεγάλοι της συγκεκριμένης βιομηχανίας, Moody's, S&P και Fitch τους επόμενους μήνες, είναι βέβαιο ότι θα εισρεύσουν κεφάλαια στα ελληνικά ομόλογα, που θα ενισχύουν τις τιμές τους.

Πρόκειται για funds που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν λόγω του καταστατικού τους να επενδύσουν σε ελληνικούς τίτλους και μετά την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική κατηγορία θα τους δοθεί αυτή η δυνατότητα.

Μία τέτοια εξέλιξη θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις τιμές τους.

ADVERTISEMENT

Οι αποδόσεις του 2023

Σε αυτό το περιβάλλον, όσοι αγόρασαν εφέτος ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια έχουν πετύχει σημαντικές υπεραξίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, από το τέλος του 2022 μέχρι σήμερα, οι σωρευτικές αποδόσεις στην πλειονότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας κινούνται πάνω από το 3%.

Πλήθος δε Α/Κ έχει πετύχει κέρδος άνω του 4%, ενώ σε 17 περιπτώσεις ξεπερνά το 5%.

Αναλυτικότερα, οι αποδόσεις των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων Ελλάδος το 2023 διαμορφώνονται ως εξής:

Κλικ στον πίνακα για μεγέθυνση

ADVERTISEMENT

Αμοιβαία κεφάλαια με μέρισμα

Πέραν των κλασικών αμοιβαίων κεφαλαίων, τα μερίδια των οποίων μπορούν να αγοράσουν οι επενδυτές οποτεδήποτε, τα τελευταία δύο χρόνια έχει λανσαριστεί μία νέα γενιά προγραμμάτων, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για επενδυτικά προϊόντα που επενδύουν σε ομόλογα, κρατικά και εταιρικά, εκδοτών από την Ελλάδα και την Ευρώπη και διατίθενται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους από τις τράπεζες, μέσω εγγραφών.

Μετά το πέρα της περιόδου αυτής δεν είναι δυνατή η απόκτησή τους. Ωστόσο, ανά πάσα στιγμή ο επενδυτής μπορεί να ρευστοποιήσει τα μερίδιά του.

Η διαφορά τους σε σχέση με κλασικά αμοιβαία κεφάλαια είναι ότι κάθε χρόνο οι διαχειριστές καταβάλλουν στους μεριδιούχους μέρισμα.

Άρα, ο επενδυτής κερδίζει διπλά:

- Πρώτον, από τα μερίσματα που εισπράττει κάθε χρόνο, τα οποία εκτιμώνται στη ζώνη του 3% - 3,5% και του εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό τακτικό εισόδημα

- Δεύτερον, από τα κεφαλαιακά κέρδη που θα προκύψουν όταν ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την Ευρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα.

Όσο περισσότερο μειωθούν τα επιτόκια, τόσο υψηλότερες θα είναι οι υπεραξίες.

ADVERTISEMENT

Τα διαθέσιμα προγράμματα

Αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια με διανομή μερίσματος:

  • Alpha Bank

Διαθέτει αυτήν την περίοδο το «ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαιο 5ετούς διάρκειας. Στόχος του είναι η δημιουργία εισοδήματος μέσω ετήσιου μερίσματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των 5 ετών.

Για την επίτευξη του σκοπού του θα επενδύει σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 27η Οκτωβρίου 2028.

Το χαρτοφυλάκιο θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα (υπολειπόμενη χρονική διάρκεια) η οποία θα προσεγγίζει τα 5 έτη κατά την έναρξή του, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα με ληκτότητα από 3 έως 6 έτη, με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη.

Τα ομόλογα που θα λήγουν πριν από τις 27/10/2028 θα αντικαθίστανται από ομόλογα ή μέσα χρηματαγοράς με ληκτότητα που θα προσεγγίζει κατά το δυνατόν την υπολειπόμενη χρονική διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου.


ADVERTISEMENT


  • Eurobank

Προσφέρει έως και τις 13 Οκτωβρίου το αμοιβαίο κεφάλαιο «GF Target Maturity V Ομολογιακό», το οποίο υπόσχεται τακτικό εισόδημα.

Κι αυτό διότι υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος (σειρά μεριδίων Eurobank DIS), αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του.

Για τον πρώτο χρόνο επιδιώκει τη διανομή μερίσματος έως 3%.

Έχει προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 3 ετών και λήγει το αργότερο έως 31.10.2026.

Προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σε Ευρώπη και Ελλάδα, επενδύοντας σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, όπως εταιρικά και κρατικά ομόλογα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Μπορεί να επενδύει πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Κύπρου.

Για να περιορίζει τις επιπτώσεις από τη μεταβλητότητα των αγορών, μπορεί να επενδύει σε καταθέσεις και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Επενδύει σε ομόλογα που έχουν υπολειπόμενη χρονική διάρκεια από 2 έως 4 χρόνια κατά την έναρξή του.

Σκοπός είναι να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), έτσι ώστε να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους.


ADVERTISEMENT


  • Τράπεζα Πειραιώς

Θα διαθέτει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023 το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό, τριετούς διάρκειας.

Για την χρήση 2024 η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 3% σε ετησιοποιημένη βάση

Επενδυτικό σκοπό του Α/Κ αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.

Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τα 3 έτη

Απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους για τρία χρόνια και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.


ADVERTISEMENT


  • Εθνική Τράπεζα

Διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months  Ομολογιακό» είναι διάρκειας 18 μηνών έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Αν και δεν διανέμει μέρισμα, η διάρκειά του είναι εξαιρετικά βραχυπρόθεσμιη και μπορεί να προσφέρει ένα υψηλό εισόδημα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη φτάνει στο 4,20% ή στο 2,8% - 3% σε ετησιοποιημένη βάση.

Οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι αυτό θα είναι το κέρδος για τον επενδυτή, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης ή κάποιο πιστωτικό γεγονός.

Θεωρείται κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα 18 μηνών που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη).

Στη λήξη θα προκύψουν έσοδα από τοκομερίδια ομολόγων και από τόκους καταθέσεων/μέσων χρηματαγοράς, και ενδεχομένως υπεραξίες από ομόλογα που είχαν αγορασθεί σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας (below par) μετά την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών του.