A- A+
Άνοιξε η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι δεν θα χρειαστούν εφέτος λογιστή

Άνοιξε η εφαρμογή Ε1 για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2023, με την ΑΑΔΕ να ανακοινώνει με το ...καλημέρα παράταση της προθεσμίας έως τις 26/7.

Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της καθυστέρησης ενεργοποίησης της πλατφόρμας των δηλώσεων.

Από την άλλη, δεν αλλάζει κάτι, τουλάχιστον προς ώρας, στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του φόρου που θα προκύψει.

Η πρώτη από τις οκτώ δόσεις θα πρέπει να πληρωθεί έως και τις 31 Ιουλίου 2024, ενώ όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση όλου του φόρου μέχρι την ίδια ημερομηνία, θα κερδίσουν έκπτωση 3%.

ADVERTISEMENT

Αυτόματες δηλώσεις!

Σημειώνεται ότι εφέτος, για πρώτη φορά, 1,3 εκατ. φορολογούμενοι δεν θα χρειαστούν ...λογιστή.

Πρόκειται για μισθωτούς και συνταξιούχους, χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων, των οποίων η δήλωση θα είναι προσυμπληρωμένη από την ΑΑΔΕ με το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν τη δήλωσή τους. Αυτή θα υποβάλλεται αυτόματα κατά την καταληκτική ημερομηνία, στις 26/7 και θα εκδίδεται το εκκαθαριστικό.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους.

Όσοι έχουν επιλεγεί για την παραπάνω διαδικασία, θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ στο e-mail τους, στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου»  της ψηφιακής πύλης myAADE και στο myAADEapp.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

ADVERTISEMENT

Προσυμπληρωμένα δεδομένα

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή που εφαρμόζεται από εφέτος αφορά την προσυμπλήρωση από την ΑΑΔΕ για όλους τους φορολογούμενους, επιπλέον δεδομένων.

Συγκεκριμένα, από εφέτος θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, με δυνατότητα τροποποίησης, στις φορολογικές δηλώσεις:

•    τα στοιχεία εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο έντυπο Ε2

•    τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για τον σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) στους κωδικούς 049-050 του εντύπου Ε1

Περαιτέρω στο E1 έχει ενσωματωθεί ο υπολογισμός του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (άρθρα 28Α έως 28Δ ΚΦΕ).

Νέα ψηφιακά αρχεία

Επιπλέον, προσφέρονται δύο επιπλέον ψηφιακά αρχεία, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων:

•    Σύνοψη της Πράξης Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό), που περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για τα εισοδήματα του φορολογούμενου και την ταυτότητα οφειλής για την εξόφληση του φόρου ή τις πληροφορίες για την επιστροφή φόρου.

Από τις 13/5/2024, η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου και η Σύνοψή της θα φέρουν QR Code, για την επαλήθευση της γνησιότητάς τους.

•    Σύνοψη του Ε1, που περιλαμβάνει μόνο τους συμπληρωμένους κωδικούς της δήλωσης

Επιπλέον, το Ε3 ανασχεδιάστηκε για ευκολότερη συμπλήρωση. Όπως και πέρυσι, εφαρμόζεται η προσυμπλήρωση, με δυνατότητα τροποποίησης, επιμέρους κωδικών του εντύπου, με βάση τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

ADVERTISEMENT


Ενημερώσεις φορολογουμένων

Εξάλλου, οι φορολογούμενοι που:

α) έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και

β) όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής,

θα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση (από το β’ 15νθήμερο Μαΐου) μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει γι αυτούς από τρίτους φορείς (πχ εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Επίσης, οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εξαρτώμενα μέλη (στον Πίνακα 8 του εντύπου Ε1), θα ενημερώνονται άμεσα, μέσω της εφαρμογής, για την υποχρέωση του εξαρτώμενου μέλους να υποβάλει προηγουμένως τη δήλωσή του.

Επιτάχυνση επιστροφών και συμψηφισμών φόρου

Από εφέτος, επιταχύνονται ακόμα περισσότερο οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου, καθώς και οι πληρωμές των ποσών, ως εξής:

•    Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

•    Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από 12/5/2024. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ.

•    Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2024, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.