A- A+
Από τη δόση Ιουνίου οι εκπτώσεις στα κυμαινόμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων

Τους όρους παροχής εκπτώσεων επί των κυμαινόμενων επιτοκίων σε όλα τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια ανακοινώνουν οι τράπεζες. Πού κλειδώσουν οι δείκτες αναφοράς.

Οι τράπεζες προχωρούν από την Τρίτη σε ξεχωριστές ανακοινώσεις για τον τρόπο προστασίας των δανειοληπτών έναντι ενδεχόμενων νέων αυξήσεων στα ευρωπαϊκά επιτόκια.

Πέραν του κλειδώματος των επιτοκίων αναφοράς με τα οποία είναι συνδεδεμένα τα δάνεια των πελατών τους, στα επίπεδα που βρίσκονταν στις 31/3/2023, προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 20 μονάδων βάσης (0,20%).

Ποια δάνεια αφορά

Το πρόγραμμα στήριξης που θα ενεργοποιηθεί από τις 2/5 και θα ξεκινήσει από τη δόση του ερχόμενου Ιουνίου, αφορά στα ακόλουθα δάνεια:

- Εχουν εκταμιευθεί έως το τέλος του 2022

- Είναι συνδεδεμένα με ευρωπαϊκούς δείκτες (euribor, ΕΚΤ, saron)

- Ρυθμισμένα ή μη δεν θα εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τις 2/5

Το πλαφόν στη δόση θα ισχύει για 12 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάνεια δεν θα εμφανίσουν σε αυτό το διάστημα καθυστέρηση.

Δηλαδή θα ισχύει για τις δόσεις που θα πληρωθούν από τον Ιούνιο του 2023 έως και το Μάιο του 2024.

Αν κατά τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος τα επιτόκια βάσης μειωθούν από τις Κεντρικές Τράπεζες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, τότε θα ισχύσει το χαμηλότερο επιτόκιο επ’ ωφελεία των πελατών.

ADVERTISEMENT

Τα πλαφόν στους δείκτες

Όπως προαναφέρθηκε για τον υπολογισμό των δόσεων θα λαμβάνεται υπόψιν ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς, όπως ήταν διαμορφωμένος στις 31/3 και θα αφαιρούνται 20 μονάδες βάσης περίπου.

Δηλαδή, το μέγιστο ύψος των σχετικών δεικτών θα φτάνει κατά τη διάρκεια της δράσης στα ακόλουθα επίπεδα:

Στα παραπάνω τελικά επιτόκια θα προστίθενται το περιθώριο (spread) που προβλέπεται σε κάθε σύμβαση και στη συνέχεια θα υπολογίζεται η δόση.

Για παράδειγμα εάν ένα δάνειο είναι συνδεδεμένο με το euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 2,50%, το τελικό επιτόκιο θα διαμορφώνεται για τους επόμενους 12 μήνες σε 5,35%.

Αν το euribor 3μήνου υποχωρήσει κάτω από το 2,70%, το επιτόκιο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα σε χαμηλότερα επίπεδα.

ADVERTISEMENT

Αυτόματη ένταξη

Οι δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα με ενήμερα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου θα ενταχθούν αυτόματα στο νέο 12μηνο πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους τους ενέργεια.

Ως προϋπόθεση ένταξης, το στεγαστικό δάνειο πρέπει να είναι ενήμερο κατά την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου.

Για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση, το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια των 12 μηνών του νέου προγράμματος.

Το πρόγραμμα δεν αφορά σε στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου ή στεγαστικά δάνεια που το επιτόκιο τους διαμορφώνεται επί του Βασικού Επιτοκίου Στεγαστικής Πίστης κάθε τράπεζας, καθώς αυτά δεν επηρεάσθηκαν από την άνοδο επιτοκίων αναφοράς που συντελέστηκε κατά τους τελευταίους μήνες.

ADVERTISEMENT

Διπλή στήριξη στους ευάλωτους

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα ανταμοιβής των συνεπών δανειοληπτών έρχονται σε συνέχεια της δράσης επιδότησης δόσεων των στεγαστικών δανείων ευάλωτων νοικοκυριών.

Όσοι ενταχθούν σε αυτή θα κερδίζουν τόσο από το πλαφόν στο ύψος του κυμαινόμενου επιτοκίου, όσο και από την προβλεπόμενη επιδότηση.

Ειδικότερα, θα επιδοτείται το 50% της αύξησης της μηνιαίας δόσης με ημερομηνία αναφοράς την 30/6/2022 και για διάστημα 12 μηνών.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτό θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 31/7/2023, ενώ οι πρώτες επιδοτήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα στον Απρίλιο.

Αναμένεται σύντομα και η έκδοση υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) που θα αυξήσει τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια κατά 30% (μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος), διευρύνοντας σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων.

Τα νέα όρια θα είναι τα εξής:

1. Εισοδηματικό όριο


2. Περιουσιακό όριο


3. Καταθέσεις


4. Λοιπές προϋποθέσεις

Θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

- Το δάνειο είναι στεγαστικό ή μικρών επιχειρήσεων με υποθήκη την α΄ κατοικία

- Δεν εμφανίζει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κστά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος

- Έχει χορηγηθεί έως τις 14 Δεκεμβρίου 2022