A- A+
6 αποταμιευτικές λύσεις για υψηλές ετησιοποιημένες αποδόσεις έως 10% ακόμη και χωρίς ρίσκο

Πληθώρα επιλογών αποταμίευσης με ικανοποιητικές αποδόσεις είναι διαθέσιμη αυτήν την περίοδο στην ελληνική αγορά για συντηρητικούς επενδυτές.

Απευθύνονται σε όσους χωρίς καθόλου ή με πολύ χαμηλό ρίσκο για το αρχικό τους κεφάλαιο αναζητούν επιτόκια καλύτερα των προθεσμιακών καταθέσεων, που σήμερα φτάνουν στην καλύτερη περίπτωση ως το 2,4%.

Πρόκειται για λύσεις διαφόρων μορφών, με διάρκεια από λίγους μήνες έως και 5 χρόνια, που υπόσχονται καλύτερες αποδόσεις από τα απλά τραπεζικά προϊόντα προσυμφωνημένης διάρκειας.

ADVERTISEMENT

Η σχέση ρίσκου - απόδοσης

Ανάλογα με τη σχέση κινδύνου - απόδοσης, διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:

1. Εγγυημένου κεφαλαίου με κλειδωμένη απόδοση για τα χρήματα του αποταμιευτή

Ο επενδυτής γνωρίζει εξ αρχής πόσους τόκους θα λάβει στη λήξη του προϊόντος, ενώ δεν κινδυνεύει με απώλειες επί του αρχικού του κεφαλαίου.

Τα προϊόντα της κατηγορίας είναι κατά βάση βραχυπρόθεσμης διάρκειας.


2. Εγγυημένου κεφαλαίου, αλλά μεταβαλλόμενης απόδοσης, το ύψος της οποίας δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων

Απευθύνονται σε όσους είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν τους τόκους που θα λάμβαναν από ένα προϊόν σταθερού εισοδήματος, όπως πχ. οι προθεσμιακές καταθέσεις, με αντάλλαγμα την προοπτική για μία υψηλότερη απόδοση.

Οι διάρκειές τους ποικίλουν και μπορεί να κυμαίνονται από 6 μήνες έως και 4 χρόνια.


3. Μη εγγυημένου κεφαλαίου, αλλά με μικρές πιθανότητες καταγραφής απωλειών

Στοίχημα των επενδυτικών προγραμμάτων της κατηγορίας είναι να πετύχουν υψηλές αποδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το αρχικό κεφάλαιο δεν είναι εγγυημένο, ωστόσο οι πιθανότητες καταγραφής απωλειών είναι περιορισμένες.

ADVERTISEMENT

Οι 6 προτάσεις μας

Το Moneyonline συγκέντρωσε τα προγράμματα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα αυτήν την στιγμή στην αγορά και σας τα παρουσιάζει.

Πρόκειται για τα εξής:

1. Έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου

Αποτελούν την πλέον ασφαλή μορφή επένδυσης. Η διάρκειά τους κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες έως και 12 μήνες.

Οι αποδόσεις τους ανάλογα με τη διάρκεια που θα επιλεγεί κυμαίνονται σήμερα από 3,2% έως 4%.

Μπορείτε να τα αποκτήσετε είτε στη δευτερογενή αγορά ή κατά τη δημοπρασία με όριο στη δεύτερη περίπτωση τις 15.000 ευρώ.

Ο αποταμιευτής αγοράζει τον τίτλο που τον ενδιαφέρει σε ένα ποσοστό χαμηλότερο της ονομαστικής του αξίας και στη λήξη λαμβάνει το 100%.

Για την επένδυση σε έντοκα γραμμάτια θα πρέπει να απευθυνθείτε σε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΟΔΔΗΧ, οι αποδόσεις των τίτλων που εκδόθηκαν τους προηγούμενους μήνες και βρίσκονται σε κυκλοφορία είναι οι εξής:

ADVERTISEMENT

2. Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια με ημερομηνία «λήξης»

Πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε ομόλογα, ενώ αυτό που τα διαφοροποιεί από τα λοιπά προγράμματα της κατηγορίας είναι πως έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Δηλαδή το ενεργητικό τους ρευστοποιείται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή μετά από 2 έως 5 χρόνια και οι εισπράξεις διανέμονται στους μεριδιούχους.

Σε αυτά τα προϊόντα τα ομόλογα που επιλέγουν οι διαχειριστές τους είναι ίδιας περίπου διάρκειας με τους μήνες «ζωής» του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να υπολογίσουν με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τους τόκους που θα εισπράξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος.

Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση των ομολόγων έως την λήξη τους, προσφέροντας τη δυνατότητα να «κλειδώσει» ελκυστικές μεσοπρόθεσμες αποδόσεις σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος.

Μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας, οι επενδυτές με χαμηλό ρίσκο, μπορούν να πετύχουν μία μέση ετησιοποιημένη απόδοση που ξεπερνά το 2% για διάστημα 2 έως 5 έτη.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά διατίθενται σε προκαθορισμένες περιόδους από τις τράπεζες, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η απόκτησή τους.

ADVERTISEMENT

Αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας:

- Η Εθνική Τράπεζα θα διαθέτει έως και τις 29/2 το αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 24months - Ομολογιακό», διάρκειας 24 μηνών.

Στόχος του είναι η εξασφάλιση του αρχικού κεφαλαίου και η επίτευξη μίας συνολικής απόδοσης από 4,5% έως 5% στη διετία.


- Η Τράπεζα Πειραιώς θα διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024, διάρκειας 24 μηνών.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στην λήξη διαμορφώνεται σε 4,70% έως 5,20%.


- Η Eurobank θα διαθέτει έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024 το αμοιβαίο κεφάλαιο «GF Target Maturity VΙΙ Ομολογιακό», διάρκειας 5 ετών, το οποίο δύναται να διανέμει και ετήσιο μέρισμα.

Για το πρώτο έτος η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3%.

Στο μετριοπαθές σενάριο, δηλαδή στο βασικό, η μέση ετήσια απόδοση για την ερχόμενη 5ετία αναμένεται να ανέλθει στο 4,47%, ενώ στο ευνοϊκό σε 7,79%.

ADVERTISEMENT

3. Προϊόντα εγγυηυμένου κεφαλαίου

Τα διαθέσιμα προγράμματα της κατηγορίας προσφέρουν εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και μία ελάχιστη εγγυημένη απόδοση.

Από εκεί και πέρα η τελική απόδοση εξαρτάται από την πορεία ενός συνδεδεμένου δείκτη, που μπορεί να είναι μία ισοτιμία ή ακόμη και ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το όφελος είναι είτε προκαθορισμένο, εφόσον ικανοποιηθούν κάποιες συνθήκες ή εξαρτάται από την πορεία του συνδεδεμένου δείκτη.

Με αυτά τα προγράμματα ο επενδυτής γνωρίζει ότι στη λήξη τους θα λάβει σε κάθε περίπτωση το αρχικό κεφάλαιο και κάποιους τόκους, βάση του εγγυημένου επιτοκίου και προσδοκά σε μεγαλύτερο όφελος, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αυτήν την στιγμή είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα προγράμματα της κατηγορίας:

- Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει το Δομημένο Επενδυτικό Προϊόν της σειράς «Επενδυτικό Νέας Γενιάς», η απόδοση του οποίου είναι συνδεδεμένη με το αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων - Μικτό εξωτερικού XII».

Είναι 4 ετές πρόγραμμα, που πέραν της εγγύησης του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, προσφέρει μία ελάχιστη συνολική μικτή απόδοση 4% στο ίδιο διάστημα.

Διατίθεται για αρχικό κεφάλαιο από 10.000 ευρώ και εξασφαλίζει συμμετοχή του πελάτη κατά 50% στην αύξηση της τιμής του Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ με ανώτατο όριο τη μέγιστη δυνητική απόδοση που φτάνει το 40%.

ADVERTISEMENT


- Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει το 6μηνο προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου της σειράς προϊόντων «Δυναμικές Αποδόσεις» με την ονομασία «EUR/USD DOUBLE NO TOUCH».

Διατίθεται κάθε εβδομάδα από το δίκτυο των καταστημάτων της για ποσά από 10.000 ευρώ.

Απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές, που δεν θέλουν να διακινδυνέψουν σε καμία περίπτωση το αρχικό τους κεφάλαιο, αλλά είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν τους τόκους που θα κέρδιζαν από ένα άλλο προϊον, με την προοπτική για απόδοση 3,5%.

Αναλυτικότερα, δύο είναι οι εκδοχές για το ύψος του επιτοκίου:

- 3,50% αν η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου κινηθεί σε σχέση με την αρχική της τιμή εντός του εύρους:

Ανώτατη τιμή: +0,0577 - Κατώτατη τιμή: -0,0577

- 0,50% αν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ξεπεραστούν τα παραπάνω όρια

Ως εκ τούτου, μπορεί να πετύχετε τη μέγιστη δυνατή απόδοση είτε το δολάριο ανατιμηθεί έναντι του ευρώ είτε υποτιμηθεί.