A- A+
Ποια έντοκα; Κλειδώστε υψηλά κέρδη για μεγάλο διάστημα μέσω ομολόγων - Ανοδος στις αποδόσεις

Το φρένο που έβαλαν οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη στις άμεσες μειώσεις στα επιτόκια, έχει οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα τις αποδόσεις των ομολόγων.

Με βάση τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις των αξιωματούχων τους, το σενάριο έναρξης του κύκλου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων από τις αρχές τους β΄ τριμήνου έχει απομακρυνθεί.

Σε αυτή τη φάση το πιο πιθανό είναι να δούμε τις πρώτες αποφάσεις χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από το καλοκαίρι.

Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν από τα νέα δεδομένα για τον πληρωρισμό και την ανάπτυξη τους πρώτους μήνες του 2023.

ADVERTISEMENT

Άνοδος αποδόσεων

Όπως και να έχει πάντως, η ρητορική των κεντρικών τραπεζών έχει ψαλιδίσει σε αυτή τη φάση τις προσδοκίες για μία άμεσες κινήσεις περικοπών στους παρεμβατικούς τους δείκτες.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεση επίδραση τις αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες μετά τη σημαντική αποκλιμάκωσή τους τους τελευταίους μήνες του 2023, ενισχύονται από την αρχή του έτους.

Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για τους επενδυτές που θέλουν να ποντάρουν στο σενάριο μείωσης των επιτοκίων εντός του 2024.

Κι αυτό διότι εάν επενδύσουν σήμερα σε ομόλογα θα κλειδώσουν υψηλότερα τοκομερίδια, σε σχέση με λίγο καιρό πριν.

Όταν δε, ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων, θα εγγράψουν κεφαλαιακά κέρδη, καθώς πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν φυσικά δεν υπάρχει κίνδυνος πιστωτικού γεγονότος, οι τιμές τους ενισχύονται.

ADVERTISEMENT

Η περίπτωση των ελληνικών ομολόγων

Ενδεικτική αυτών των τάσεων είναι η πορεία των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από τις αρχές τους έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τιμές τους, που δημοσίευσε ο ΟΔΔΗΧ στις 5 Φεβρουαρίου, οι μέσες ετησιοποιημένες αποδόσεις τους έχουν ενισχυθεί το 2024 έως και 37 μονάδες βάσης.

Μπορεί οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου να είναι μεγαλύτερες, ωστόσο ο χρονικός ορίζοντας της συγκεκριμένης μορφής αποταμίευσης είναι περιορισμένος και δεν ξεπερνά τους 12 μήνες.

Επιπλέον, στις μακρινές λήξεις το όφελος έχει περιοριστεί από τα τέλη του 2023, υποχωρώντας ακόμη και κάτω από το 3,4%.

Από την άλλη, τα ομόλογα διασφαλίζουν μέση ετησιοποιημένη απόδοση άνω του 2,50%, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σήμερα διαμορφώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

ADVERTISEMENT

Επένδυση μέσω Α/Κ

Οι αποταμιευτές έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ομολογιακούς τίτλους μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες και ΑΕΔΑΚ.

Ειδικά αυτήν την περίοδο, διατίθεται πληθώρα προϊόντων της κατηγορίας, τα οποία έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Σε αυτά τα προϊόντα τα ομόλογα που επιλέγουν οι διαχειριστές τους είναι ίδιας περίπου διάρκειας με τους μήνες «ζωής» του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να υπολογίσουν με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τους τόκους που θα εισπράξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος.

Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση των ομολόγων έως την λήξη τους, προσφέροντας τη δυνατότητα να «κλειδώσει» ελκυστικές μεσοπρόθεσμες αποδόσεις σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος.

Αν κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγαλύτερη διάρκεια από το χρόνο ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου, τότε ρευστοποιείται στις τρέχουσες τιμές.

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμες λύσεις

Αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας:

Εθνική Τράπεζα - 5%

Θα διαθέτει έως και τις 29/2 το αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 24months - Ομολογιακό»..

Στόχος του είναι η εξασφάλιση του αρχικού κεφαλαίου και η επίτευξη μίας συνολικής απόδοσης από 4,5% έως 5% στη διετία.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους διάρκειας έως 2 έτη, ελληνικούς ή του εξωτερικού.

Οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι η συνολική του απόδοση θα φτάσει έως και το 5%, υπό την προϋπόθεση ότι έτος το τέλος Φεβρουαρίου δεν θα υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 29 Φεβρουαρίου 2026 και το προϊόν της πώλησης θα διανεμηθεί στους μεριδιούχους.


ADVERTISEMENT


Τράπεζα Πειραιώς - 5,2%

Θα διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στην λήξη διαμορφώνεται σε 4,70% έως 5,20% με μικρή χρονική δέσμευση του πελάτη για 24 μήνες.

Έχει σε μεγάλο βαθμό ένα «σταθερό» χαρτοφυλάκιο που θα διακρατηθεί μέχρι την λήξη του, προσφέροντας παράλληλα επαγγελματική διαχείριση, διασπορά και ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών.

Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τους 24 μήνες.


Eurobank - 5 έτη

Θα διαθέτει έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024 το αμοιβαίο κεφάλαιο «GF Target Maturity VΙΙ Ομολογιακό».

Είναι 5ετούς διάρκειας και δύναται κάθε χρόνο να διανείμει μέρισμα στους μεριδιούχους.

Για το πρώτο έτος η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3%.

Στο μετριοπαθές σενάριο, δηλαδή στο βασικό, η μέση ετήσια απόδοση για την ερχόμενη 5ετία αναμένεται να ανέλθει στο 4,47%, ενώ στο ευνοϊκό σε 7,79%.


Optima Bank - 5 έτη

Θα διαθέτει το αμοιβαίο κεφαλαίο «Optima income 2028 ομολογιακό» έως και τις 9 Φεβρουαρίου.

Είναι περίπου 5ετούς διάρκειας με προκαθορισμένη λήξη το Δεκέμβριο του 2028 και δίναται να διανείμει κάθε χρόνο μέρισμα στους μεριδιούχους.

Παρέχει πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών εταιρικών και κρατικών ομολόγων, με υψηλές αποδόσεις.

Για τη χρήση 2024, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,10% σε ετησιοποιημένη βάση.

Στο μετριοπαθές σενάριο, δηλαδή στο βασικό, η μέση ετήσια απόδοση για την ερχόμενη 5ετία αναμένεται να ανέλθει στο 3,5%, ενώ στο ευνοϊκό σε 5,4%.

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής με ελάχιστο κεφάλαιο τα 1.000 ευρώ.