A- A+
Τι κάνει μία τράπεζα έξυπνη σήμερα – Πέντε τρόποι για να μπορέσετε να την ξεχωρίσετε

Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αυξάνεται, καθώς η ελληνική οικονομία άφησε πίσω της τα χρόνια της κρίσης.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει περισσότερες επιλογές για καταθέτες και δανειολήπτες. Ποια είναι όμως τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να επιλέγουμε την τράπεζα συνεργασίας μας σήμερα;


Τα κριτήρια

Σημασία στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει το μέγεθος του δικτύου των καταστημάτων ή αποκλειστικά οι όροι των προϊόντων που προσφέρει.

Άλλοι παράγοντες είναι αυτοί που πρέπει να καθορίζουν την απόφασή μας. Θα παρουσιάσουμε τους βασικότερους:

1. Επιχειρηματική ηθική - Κουλτούρα

Η κουλτούρα της τράπεζας αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής.

Κι αυτό διότι το ζητούμενο είναι μέσω της συνεργασίας μας με αυτήν να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και όχι να μπλέξουμε σε περιπέτειες, απλά και μόνο για να ικανοποιηθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος.

Ως προς αυτό το κριτήριο, ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η ProCredit Bank.

Το μοντέλο λειτουργίας της επικεντρώνεται στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, που όχι μόνο βελτιώνουν την καθημερινότητα των ιδιωτών πελατών της και διασφαλίζουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους αναγκαίους πόρους για τα αναπτυξιακά τους σχέδια, αλλά ταυτόχρονα προάγουν την ευημερία του τόπου.

Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει ότι κάθε αίτηση αξιολογείται με βάση τη συμμόρφωση του πελάτη στη δική της ηθική.

Κανένα δάνειο δεν χορηγείται σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, εφόσον υπάρχει η υπόνοια ότι χρησιμοποιούνται επισφαλείς, περιβαλλοντολογικά επιβλαβείς ή ηθικά κατακριτέες μορφές εργασίας.

Στις συνεργασίες δε, στον χώρο της επιχειρηματικής τραπεζικής, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών με οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Πεποίθηση της διοίκησης της ProCredit Bank είναι ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατ΄ επέκταση στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η προώθηση δανειοδοτήσεων για την κάλυψη εφήμερων καταναλωτικών αναγκών δεν αποτελεί μέρος της φιλοσοδίας της ProCredti Bank.

Ο κεντρικός της στόχος αποτελεί η παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση σχεδίων που προάγουν την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Στοχεύει δε, σε μακροχρόνιες συνεργασίες που στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, συγχρονισμένη με τις επιταγές της εποχής, όπου ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι πλέον προτεραιότητα, υλοποιεί δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των πελατών της και της κοινωνίας σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα.


2. Η εξυπηρέτηση

Σημασία έχει η ζωή σας να γίνεται ευκολότερη. Δεν χρειάζεται να μεταβαίνετε σε τραπεζικό κατάστημα για να κάνετε μία απλή ή πιο σύνθετη εργασία.

H ProCredit Bank παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών και των προϊόντων της μέσω ενός εύκολου στη χρήση internet banking, διαθέσιμου 24/7, παράλληλα με την υποστήριξη της καταρτισμένης ομάδας στελεχών της.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει ιδιώτες και επιχειρήσεις, όπου κι αν βρίσκονται στην Ελλάδα, με ασφάλεια και ταχύτητα.


3. Η προσέγγιση

Η επικοινωνία με τους πελάτες πρέπει να διέπεται από διαφάνεια. Στην ProCredit Bank δεν θα σας φορτώσουν προϊόντα που δεν χρειάζεστε, με κίνδυνο την υπερχρέωσή σας.

Κεντρική επιδίωξη των στελεχών της είναι να κατανοήσετε πλήρως τους όρους των συμβολαίων που υπογράφετε, ενώ μεριμνούν και για την χρηματοοικονομική σας διαπαιδαγώγηση, προς την κατεύθυνση  ευαισθητοποίησής σας για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περιπτώσεις αδιαφανών οικονομικών προσφορών.

Μέσω αυτής της πολιτικής προάγεται η αποταμιευτική κουλτούρα και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, ενώ κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση.

Πριν από την εκταμίευση ενός δανείου αναλύεται διεξοδικά η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση του ενδιαφερόμενου και ικανότητά του να το αποπληρώσει, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο της υπερχρέωσης.


4. Η εμπειρία

Εξίσου σημαντικό κριτήριο επιλογής αποτελεί και η εμπειρία ενός οργανισμού.

Η ProCredit Bank στην Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει εξατομικευμένες λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες του καθενός, μέσω ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων, χρηματοδοτικών και καταθετικών.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέσω της διεθνούς της παρουσίας σε 10 χώρες της ΝΑ και Ανατολικής Ευρώπης, διαθέτει την εμπειρία να συμβουλεύσει και να κατευθύνει τους πελάτες της για την υλοποίηση των σχεδίων τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.


5. Οι μέτοχοι

Η κουλτούρα μίας τράπεζας πηγάζει από τους μετόχους της και τη φιλοσοφία που τους διέπει.

Οι μέτοχοι της Procredit Bank στοχεύουν σε μία βιώσιμη απόδοση της επένδυσής τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι στη βραχυχρόνια μεγιστοποίηση του κέρδους.

Πρόκειται για στρατηγικούς επενδυτές, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), την αναπτυξιακή τράπεζα KfW, την DOEN Participaties, την TIAA και την Zeitinger Invest.