A- A+
Τέλος χρόνου για δύο προϊόντα με αποδόσεις ως 5% στη διετία - Συνδυασμός και με προθεσμιακές

Εκπνέει την ερχόμενη εβδομάδα η περίοδος διάθεσης δύο επενδυτικών προϊόντων που υπόσχονται συνολική απόδοση έως και 5% σε βάθος δύο ετών.

Πρόκειται για ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια προκαθορισμένης διάρκειας που θα διατίθενται έως και την Παρασκευή 31/5 από τις Eurobank και Εθνική Τράπεζα.

Οι διαχειριστές τους εκτιμούν ότι σε βάθος 24 μηνών, όσο είναι η διάρκεια ζωής των συγκεκριμένων προϊόντων, η μέση απόδοση κατ΄ έτος θα κινηθεί από 2,1% έως 2,5%.

ADVERTISEMENT

Πώς λειτουργούν

Πρόκειται για ετησιοποιημένο όφελος που καμία τράπεζα δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει για αυτό το διάστημα μέσω προθεσμιακής κατάθεσης, με εξαίρεση την ProCredit Bank.

Ενώ ούτε στο μέλλον αναμένεται λανσάρισμα νέων προγραμμάτων με αυτή τη διάρκεια και αυτά τα επιτόκια, δεδομένου πως από τον ερχόμενο μήνα η ΕΚΤ θα ξεκινήσει τις περικοπές στους παρεμβατικούς της δείκτες.

Η συγκυρία λοιπόν θεωρείται κατάλληλη για επενδύσεις σε ομόλογα για δύο κυρίως λόγους:

Πρώτον, οι υψηλές αποδόσεις που εξακολουθούν να προσφέρουν οι ομολογιακοί τίτλοι

Δεύτερον, η προοπτική καταγραφής κεφαλαιακών κερδών όταν ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων

Μπορεί τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας να μην προσφέρουν εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου, ωστόσο το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές είναι σήμερα χαμηλό.

Αυτό περιορίζεται και λόγω της ευρείας διασποράς του χαρτοφυλακίου τους, το οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερό μέχρι τη λήξη τους.

Με τον τρόπο αυτό είναι πιο εύκολο για τους διαχειριστές τους να υπολογίσουν τη συνολική απόδοση που θα πετύχουν για τους μεριδιούχους.

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμες επιλογές

Αναλυτικότερα, μέχρι τις 31/5 θα είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα δύο ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια 2ετούς διάρκειας:

- Εθνική Τράπεζα

Προϊόν: ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 31 Μαίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 29 Μαΐου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Επενδυτικός σκοπός: Να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων

Εκτιμώμενη απόδοση: 4,20% έως 4,70%.Δηλαδή η μέση ετήσια απόδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,1% και 2,35%


- Eurobank

Προϊόν: (LF) Target Maturity ΙΙ Bond Fund

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 31 Μαΐου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 16 Μαρτίου 2026

Πού επενδύει: υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Επενδυτικός σκοπός: Να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), για να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους.

Εκτιμώμενη απόδοση:  4,60% έως 5,00%. Πρόκειται για μία μέση ετησιοποιημένη απόδοση από 2,3% έως 2,5%.

ADVERTISEMENT

Η πρόταση της Πειραιώς

Εξάλλου, έως και τις 28 Ιουνίου η Τράπεζα Πειραιώς θα διαθέτει το δικό της ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο, επίσης 2ετούς διάρκειας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

Προϊόν: Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 28 Ιουνίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 30 Ιουνίου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από  κράτη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ

Επενδυτικός σκοπός: Η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ

Εκτιμώμενη απόδοση:  4% έως 4,4%. Πρόκειται για μία μέση ετησιοποιημένη απόδοση από 2% έως 2,2%.

ADVERTISEMENT

Συνδυασμός με προθεσμιακές καταθέσεις

Σημειώνεται ότι οι Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς προσφέρουν προνομιακά επιτόκια σε προθεσμιακές καταθέσεις για όσους τοποθετήσουν ένα μέρος των χρημάτων τους σε αμοιβαία κεφάλαια.

Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις φτάνουν έως και το 2,8%, ανάλογα με την κατανομή του κεφαλαίου σε λογαριασμό προθεσμίας 6 - 12 μηνών και αμοιβαίο κεφάλαιο.

Όσο πιο μεγάλη η έκθεση στις αγορές, τόσο καλύτερο είναι το επιτόκιο που δίνουν μέσω προθεσμιακής κατάθεσης.

Μέσω των εργαλείων του Moneyonline μπορείτε να βρείτε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς αυτών των λύσεων και τα επιτόκια που θα εξασφαλίσετε μέσω των προνομιακών λογαριασμών προθεσμίας.