A- A+
«Καπνός» σε 6 ημέρες τα κονδύλια της δράσης του ΤΕΠΙΧ για άτοκο κεφάλαιο κίνησης για 2 χρόνια

Μόλις 6 εργάσιμες ημέρες χρειάστηκαν για να εξαντληθούν οι πόροι του προγράμματος παροχής κεφαλαίου κίνησης σε πλητόμενους από την κρίση με διετή επιδότηση τόκων.

Ο λόγος γίνεται για τη δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που αφορά την παροχή δανείων για κεφάλαιο κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο τα δύο πρώτα χρόνια και κατά 40% στη συνέχεια.

Το πρόγραμμα άρχισε να διατίθεται από τις 28 Απριλίου 2020. Την Τετάρτη 6/5 οι πόροι του με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έχουν υπερκαλυφθεί.

Πρόκειται για εξέλιξη ενδεικτική της ανάγκης της αγοράς για ρευστότητα μετά το δίμηνο lockdown στην οικονομία, που έχει μηδενίσει τα ταμεία σε πολλές επιχειρήσεις.

Έτσι, προς το παρόν δεν είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων. Το πρόγραμμα θα ξανανοίξει μετά την αρχική αξιολόγηση των υπαρχουσών αιτήσεων, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι, σημειώνεται.

Τα χαρακτηριστικά της δράσης

Τα νέα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται από 10.000 - 500.000 ευρώ και αφορούν σε παροχή κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν πληττομενο λόγω κορωνοϊού ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

• Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή

• Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.


Διάρκεια και επιτόκιο

Τα δάνεια έχουν συνολική διάρκεια 2 – 5 έτη και παρέχονται με δυνατότητα περιόδου χάριτος πληρωμής κεφαλαίου από 6 έως 12 μήνες.

Το επιτόκιο καθορίζεται από την τράπεζα μετά την εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντα.

Στη συνέχεια, επιδοτείται από το ΤΕΠΙΧ ως εξής:

- Κατά 100% τα δύο πρώτα χρόνια, εάν διατηρηθούν σε αυτό το διάστημα οι θέσεις εργασίας που είχε η επιχείρηση στις 19 Μαρτίου

- Κατά 40% στην υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση των πρώτων δύο ετών καλύπτει επιτόκια έως και το 8%. Αν το επιτόκιο που θα ορίσει η τράπεζα είναι μεγαλύτερο, θα πληρώσετε τη διαφορά.

Επίσης, για να λάβετε την επιδότηση θα πρέπει να διατηρήσετε σε 2 χρόνια τις θέσεις εργασίας που είχε η επιχείρηση στις 19 Μαρτίου 2020.

Επιπλέον, μπορείτε να μειώσετε το επιτόκιο, εφόσον παράσχετε εξασφαλίσεις.


Τρόπος εξόφησης και έξοδα φακέλου

Για τη λήψη των χρημάτων, πληρώνετε εφάπαξ έξοδα που ανέρχονται στο 0,50% επί του εγκεκριμένου δανείου.

Το ελάχιστο ποσό των εξόδων είναι τα 100 ευρώ και το ανώτατο οι 4.000 ευρώ.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2 τρόπους αποπληρωμής:

  • Με χρεωλυτικές δόσεις.
  • Με τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Οι δόσεις καταβάλλονται κάθε μήνα ή κάθε 3 μήνες σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Επίσης, μπορείτε να εξοφλήσετε όλο το υπόλοιπο της χρηματοδότησής σας ή ένα μέρος της οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.


Πώς γίνονται αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν online αίτηση συμμετοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, όπου επιλέγουν μια ποια τράπεζα θέλουν να συνεργαστούν.

Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος είναι οι εξής: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας