A- A+
Τα νέα προϊόντα των τραπεζών νικούν τις προθεσμιακές καταθέσεις με αποδόσεις κοντά στο 3%

Μία νέα εναλλακτική έχουν τους τελευταίους μήνες οι αποταμιευτές που δεν είναι ικανοποιημένοι από τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων.

Στους λογαριασμούς προθεσμίας το ταβάνι στα επιτόκια φτάνει σήμερα το 2,4%, ενώ στους συστημικούς ομίλους για ποσά έως 100.000 ευρώ δεν ξεπερνούν το 2%.

Όσοι ψάχνουν μεγαλύτερο όφελος σε ετησιοποιημένη βάση καλούνται να αναλάβουν ρίσκο.

ADVERTISEMENT

Οι αντιπροτάσεις

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία καταθετών οι τράπεζες προσφέρουν νέου τύπου αμοιβαία κεφάλαια, με μικρό κίνδυνο για το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης.

Αυτό που τα κάνει να ξεχωρίζουν από τα κλασικά προϊόντα της κατηγορίας είναι η προκαθορισμένη διάρκειά τους, η οποία κατά περίπτωση φτάνει τους 18 ή τους 24 μήνες.

Κινείται δηλαδή σε επίπεδα που βλέπουμε και στις προθεσμιακές καταυέσεις, ενώ χαμηλό είναι και το ελάχιστο ποσό της επένδυσης, το οποίο ξεκινά από τις 3.000 ευρώ,

Μετά τη λήξη της προκαθορισμένης διάρκειάς τους, το ενεργητικό τους ρευστοποιείται πλήρως και τα χρήματα αποδίδονται στους μεριδιούχους.

Ωστόσο, οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να πουλήσουν τα μερίδιά τους.

Αυτό γίνεται στις τρέχουσες τιμές, οι οποίες αν είναι χαμηλότερες από τις αρχικές, θα καταγραφούν ζημιές.

Από την άλλη όμως, υπάρχει και το ενδεχόμενο το αμοιβαίο κεφάλαιο να σημειώνει κέρδη. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση η πώληση των μεριδίων γίνεται με κέρδος.

ADVERTISEMENT

Απόδοση και ρίσκο

Η διάθεση των αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες περιόδους. Μετά το πέρας αυτών δεν είναι δυνατή η απόκτηση μεριδίων.

Επενδύουν σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους μέση διάρκεια.ίση με το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης.

Δηλαδή αν πρόκειται για 18μηνο αμοιβαίο κεφάλαιο, θα επιλεγούν κατά κύριο λόγο ομόλογα με ίδια ημερομηνίας λήξης.

Κι αυτό διότι οι τίτλοι μετά την αγορά τους διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές τους να κλειδώσουν μία σίγουρη απόδοση για το διάστημα της επένδυσης.

Με δεδομένο ότι οι αποδόσεις των ομολογιακών τίτλων διαμορφώνονται σήμερα σε υψηλά επίπεδα, τα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας υπόσχονται μέση ετησιοποιημένη απόδοση της τάξης του 2,8% - 3%.

Ο μόνος κίνδυνος σχετίζεται με το ενδεχόμενο ενός πιστωτικού γεγονότος. Δηλαδή αφορά την περίπτωση που οι εκδότες των τίτλων δεν καταβάλλουν το τοκομερίδιο ή και μέρος του κεφαλαίου.

Ωστόσο, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, σε συνδυασμό με τη μικρή διάρκεια της επένδυσης περιορίζουν αυτό το ρίσκο.

ADVERTISEMENT

Τα διαθέσιμα προγράμματα

Έως και το τέλος του έτους δύο τράπεζες θα διαθέτουν στο αποταμιευτικό κοινό ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια προκαθορισμένης διάρκειας.

Πρόκειται για τα εξής:


 • Εθνική Τράπεζα - 24 μήνες - Απόδοση 5,9%

Διαθέτει έως και τις 28/12/2023.το αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - Ομολογιακό».

Η διάρκειά του είναι 24μηνη, ενώ το ελάχιστο ποσό της επένδυσης διαμορφώνεται σε 3.000 ευρώ.

Επενδύει σε ομόλογα βραχυπρόθεσμης ή και μεσοπρόθεσμης διάρκειας, που δεν ξεπερνά τα 2 έτη.

Οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι η συνολική απόδοση στη διετία θα ανέλθει στα επίπεδα του 5,9%.

Δηλαδή η μέση ετησιοποιημένη απόδοσή σας θα διαμορφωθεί γύρω από το 2,95%.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου το 95,7% του ενεργητικού του είναι τοποθετημένο σε εταιρικά ομόλογα και το υπόλοιπο σε κρατικά ομόλγα.

Η μέση διάρκεια των τίτλων φτάνει τα 1,9 ετή και το μέσο τοκομερίδιο σε 2,91%.

10 μεγαλύτερες θέσεις του είναι στους ακόλουθους ομολογιακούς τίτλους:

Σε παρένθεση το ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού

 • ETEGA 2 3/4 10/08/26 (9,5%)
 • ALPHA 7 11/01/25 (5,4%)
 • UBS 3 1/4 04/02/26 (4,0%)
 • ISPIM 2 1/8 05/26/25 (3,9%)
 • INTNED 2 1/8 05/23/26 (3,9%)
 • BTPS 2 12/01/25 (3,9%)
 • ACAFP 1 04/22/26 (3,8%)
 • VW 4 1/8 11/15/25 (3,1%)
 • NWG 2 08/27/25 (2,9%)
 • CMZB 0 3/4 03/24/26 (2,8%)

ADVERTISEMENT


 • Τράπεζα Πειραιώς - 18 μήνες - Απόδοση 4,2%

Διαθέτει έως και τις 29/12/2023 το αμοιβαίο κεφάλαιο «Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό».

Η διάρκειά του είναι προκαθορισμένη, στους 18 μήνες, και οι διαχειριστές του Α/Κ εκτιμούν ότι σε αυτό το διάστημα, η σωρευτική απόδοση θα φτάσει το 4,2%.

Δηλαδή η μέση ετησιοποιημένη απόδοση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2,8%.

Επενδυτικό σκοπό του Α/Κ αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα, δηλαδή από τα τοκομερίδια που θα εισπραχθούν κατά το διάστημα των 18 μηνών.

Για το λόγο αυτό επενδύει σε ομολογιακούς τίτλους που λήγουν εντός αυτής της περιόδου.

Κατά δεύτερο λόγο, κέρδη μπορεί να καταγραφούν από την άνοδο των τιμών των ομολόγων στα οποία τοποθετείται.

Ως προς το είδος των τίτλων, το ενημερωτικό δελτίο του προϊόντος αναφέρει την εξής ενδεικτική κατανομή:

- Εταιρικά ομόλογα 70% - Κρατικά ομόλογα 30%

- Ευρώπη 70%, Ελλάδα 15%, ΗΠΑ 15%