A- A+
Τα 3 προϊόντα που νικούν σε αποδόσεις τις προθεσμιακές - Έως 4,8% στη διετία

Ανεβάζουν στροφές οι τράπεζες για τη δημιουργία εναλλακτικών των προθεσμιακών καταθέσεων προϊόντων που υπόσχονται υψηλότερες αποδόσεις και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πρόκειται επί της ουσίας για επενδυτικά καλάθια ομολόγων, κυρίως εταιρικών και δευτερεύοντως κρατικών, τα οποία κλειδώνουν τόκους, με βάση τις σημερινές υψηλές τους αποδόσεις.

Είναι διετούς διάρκειας, καλύπτουν δηλαδή και την περίοδο κατά την οποία τα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ, θα έχουν υποχωρήσει σημαντικά, σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Τέλος, πρόσβαση σε αυτά έχουν ακόμη και πολύ χαμηλά πορτοφόλια, καθώς δεν υπάρχει ελάχιστο όριο εισόδου για την απόκτησή τους.

ADVERTISEMENT

Πώς κερδίζετε

Η εναλλακτική αυτή πρόταση είναι διαθέσιμη μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων προκαθορισμένης διάρκειας.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον, το ενεργητικό τους θα ρευστοποιηθεί και τα χρήματα θα διανεμηθούν στους μεριδιούχους

Επίσης, σημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιό τους αποτελείται κατά κύριο λόγο από τίτλους με διάρκεια ίση με το χρόνο ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Με τον τρόπο αυτό, οι διαχειριστές του μπορούν να υπολογίσουν με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, τι απόδοση θα πετύχουν για λογαριασμό των επενδυτών.

Μπορεί να μην προσφέρουν εγγύηση στο αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης, ωστόσο η μεγάλη διασπορά του χαρτοφυλακίου και το γεγονός ότι δεν επενδύουν σε μετοχές, λειτουργεί προστατευτικά.

Για να υπάρξουν απώλειες, θα πρέπει να προκύψουν πολλαπλά πιστωτικά γεγονότα. Δηλαδή αρκετοί εκδότες των τίτλων να μην είναι σε θέση να τους αποπληρώσουν.

ADVERTISEMENT

Η συγκυρία

Η συγκυρία για την απόκτηση αμοιβαίων κεφαλαίων προκαθορισμένης διάρκειας που επενδύουν σε ομόλογα θεωρείται σήμερα ιδανική.

Μέχρι να υπάρξουν νέες περικοπές στα επιτόκια της ΕΚΤ οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Επίσης, όταν ξεκινήσει η σοβαρή αποκλιμάκωση των επιτοκίων, οι τιμές τους θα κινηθούν ανοδικά.

Άρα οι επενδυτές ποντάρουν τόσο στα υψηλά τοκομερίδια, όσο και στην προοπτική επίτευξης κεφαλαιακών κερδών έως το 2026.

Αυτό σημαίνει ότι σήμερα η επένδυση σε ομόλογα, είτε απευθείας ή μέσω ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα.

Εξάλλου, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε τίτλους με υψηλές αποδόσεις, που κατά μόνας δεν θα είχαν, καθώς απευθύνονται μόνο σε θεσμικούς παίκτες.

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμες λύσεις

Αυτή την στιγμή 3 τράπεζες προσφέρουν αμοιβαία κεφάλαια που επενδύσουν σε ομόλογα, έχουν διετή διάρκεια και υπόσχονται αποδόσεις έως και 4,8% σε αυτό το διάστημα.

Δηλαδή μπορούν να εξασφαλίσουν ετησιοποιημένο όφελος της τάξης του 2,4% για τις επόμενες δύο χρονιές.

Πρόκειται για μία απόδοση που καμία τράπεζα δεν προσφέρει σήμερα μέσω λογαριασμών προθεσμίας αντίστοιχης διάρκειας.

Αναλυτικότερα, οι 3 διαθέσιμες λύσεις είναι οι εξής:

- Eurobank

Προϊόν: (LF) Target Maturity III Bond Fund

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 7 Σεπτεμβρίου 2026

Πού επενδύει: Σε ομόλογα με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια έως την ημερομηνία λήξης του, δηλαδή έως 07.09.2026. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου του θα αποτελείται από εταιρικά ομόλογα, ενώ ένα ποσοστό από 30% - 50% θα επενδύεται σε εγχώριους τίτλους.

Επενδυτικός σκοπός: Να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), έτσι ώστε να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους.

Εκτιμώμενη απόδοση: 4.4% - 4,8% στη διετία / Μέση απόδοση 2.2% - 2,4% κατ΄ έτος

Κόστος αν διακρατήσετε την επένδυση ως τη λήξη: 0,10% προμήθεια συμμετοχής, 1% αμοιβή διαχείρισης κατ΄ έτος


- Εθνική Τράπεζα

Προϊόν: ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 18 Ιουλίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 17 Ιουλίου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Επενδυτικός σκοπός: Η ομάδα διαχείρισης επιδιώκει να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων.

Εκτιμώμενη απόδοση: 4% - 4,5% στη διετία / Μέση απόδοση 2% - 2,25% κατ΄ έτος

Κόστος αν διακρατήσετε την επένδυση ως τη λήξη: 0,30% προμήθεια συμμετοχής, 1,54% της αξίας της επένδυσης κατ΄ έτος

ADVERTISEMENT

- Τράπεζα Πειραιώς

Προϊόν: Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 28 Ιουνίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 30 Ιουνίου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από  κράτη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ

Επενδυτικός σκοπός: Η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ

Εκτιμώμενη απόδοση: 4% - 4,4% στη διετία / Μέση απόδοση 2% - 2,2% κατ΄ έτος

Κόστος αν διακρατήσετε την επένδυση ως τη λήξη: 0,10% προμήθεια συμμετοχής, 1,6% της αξίας της επένδυσης κατ΄ έτος