A- A+
Νέο επενδυτικό προϊόν 2ετίας με απόδοση έως 4,8% από τη Eurobank - Πώς κερδίζετε

Στη διάθεση ενός νέου επενδυτικού προϊόντος για συντηρητικούς αποταμιευτές προχωρά από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου η Eurobank, υποσχόμενη υψηλή απόδοση στη διετία.

Η νέα προσφορά αφορά σε ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο με προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, το οποίο θα διατίθεται τις επόμενες εβδομάδες από το δίκτυο των καταστημάτων της και από το video banking.

Απευθύνεται σε όσους έχουν διετή ορίζοντα αποταμίευσης και θέλουν να εξασφαλίσουν χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο ένα ικανοποιητικό εισόδημα από τα χρήματά τους.

ADVERTISEMENT

Η συγκυρία

Μετά την έναρξη της διαδικασίας αποκλιμάκωσης των ευρωπαϊκών επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα, οι επιλογές των καταθετών για κλείδωμα μίας υψηλής απόδοσης μέσω λογαριασμών προθεσμίας θα περιοριστούν.

Ήδη οι περισσότερες τράπεζες έχουν αποσύρει τις προθεσμιακές καταθέσεις με διάρκεια άνω των 12 μηνών, ενώ θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες ένας νέος κύκλος με μειώσεις στα επιτόκια που προσφέρουν.

Οι τάσεις αυτές θα ενταθούν, καθώς η ΕΚΤ θα προχωρά τους επόμενους μήνες σε νέες περικοπές στους παρεμβατικούς της δείκτες.

Με αυτά τα δεδομένα, από το 2025 οι αποδόσεις που θα μπορεί να εξασφαλίσει κάποιος μέσω των κλασικών προθεσμιακών καταθέσεων εκτιμάται ότι θα κινούνται γύρω από το 1%.

ADVERTISEMENT

Η εναλλακτική

Μία σχετικά ασφαλής λοιπόν επιλογή για όσους θέλουν να κλειδώσουν μία απόδοση για τα χρήματά τους τουλάχιστον 2% για τα επόμενα δύο έτη, αποτελούν τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια αυτής της διάρκειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο προϊόν της κατηγορίας που θα διαθέτει από τις 10/6 η Eurobank θα υπόσχεται συνολική απόδοση έως 4,8% στη διετία.

Δηλαδή, η μέση απόδοση κατ΄ έτος εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και το 2,4%.

Σημειώνεται ότι τα αμοιβαία κεφάλαια δεν προσφέρουν εγγύηση ούτε στο αρχικό κεφάλαιο, ούτε στην απόδοση.

Ωστόσο, οι διαχειριστές τους μπορούν με σχετική ασφάλεια να προβλέψουν το κέρδος για τους επενδυτές. Κι αυτό διότι:

- Οι τίτλοι στους οποίους επενδύουν έχουν μέση ληκτότητα τα 2 έτη, όσο είναι και η διάρκεια ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου

- Το χαρτοφυλάκιό τους είναι στο μεγαλύτερο βαθμό σταθερό σε όλη τη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου

Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να προβλεφθεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τι θα πετύχουν. Ο μόνος κίνδυνος είναι να συμβούν πολλαπλές πτωχεύσεις των εκδοτών των ομολόγων που έχουν αγοραστεί.

ADVERTISEMENT

Τα διαθέσιμα αμοιβαία κεφάλαι

Πέραν της Eurobank και άλλες τράπεζες διαθέτουν σήμερα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ορισμένης διάρκειας.

Πρόκειται για τα εξής:

- Εθνική Τράπεζα

Προϊόν: ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 18 Ιουλίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 17 Ιουλίου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Επενδυτικός σκοπός: Η ομάδα διαχείρισης επιδιώκει να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων.

Εκτιμώμενη απόδοση: 4% - 4,5% στη διετία / Μέση απόδοση 2% - 2,25% κατ΄ έτος


- Τράπεζα Πειραιώς

Προϊόν: Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 28 Ιουνίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 30 Ιουνίου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από  κράτη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ

Επενδυτικός σκοπός: Η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ

Εκτιμώμενη απόδοση: 4% - 4,4% στη διετία / Μέση απόδοση 2% - 2,2% κατ΄ έτος


- Optima Bank

Προϊόν: Optima income 2029 ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 14 Ιουνίου

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 31 Μαίου 2029

Πού επενδύει: Σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων

Επενδυτικός σκοπός: Ευρεία διασπορά επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία ετήσιου τακτικού εισοδήματος
(υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης πιστωτικού γεγονότος ) και εξισορρόπηση των
επενδυτικών κινδύνων

Εκτιμώμενη απόδοση: Διανομή μερίσματος 2,9% για τη χρήση του 2024