A- A+
Ποια έντοκα γραμμάτια πωλούνται τώρα με αποδόσεις άνω του 4% - Όλες οι επιλογές

Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων που λήγουν τους πρώτους μήνες του 2024, ξεπερνώντας ορισμένα ακόμη και το 4%.

Πρόκειται για προϊόντα με μηδενικό ουσιαστικά ρίσκο, το οποίο σχετίζεται φυσικά με τη δυνατότητα του Δημοσίου να πληρώσει τους κατόχους τους.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα έντοκα γραμμάτια δεν πειράχθηκαν ούτε κατά την περίοδο των σοβαρών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, όταν κουρεύτηκαν όλα τα ομόλογα, μπορεί να καταλάβει ότι δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο.

Οι αποδόσεις σήμερα

Αυτό που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες είναι η άνοδος των αποδόσεων των εντόκων γραμματίων που λήγουν το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Ενδεχομένως, κάποιοι να τα ρευστοποιούν, αποτέλεσμα την πίεση τις τιμές τους, προκειμένου να αποκτήσουν τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας, ώστε να κλειδώσουν ένα υψηλό επιτόκιο για ευρύτερο χρονικό διάστημα.

Κι αυτό διότι μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική κατηγορία από τους οίκους αξιολόγησης και ενόψει της έναρξης αποκλιμάκωσης των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους 12 μήνες, οι αποδόσεις αναμένεται να κινηθούν πτωτικά.

Ανεξάρτητα όμως από την αιτία αυτών των μεταβολών, το θέμα είναι ότι όσοι έχουν επενδυτικό ορίζοντα έως και 6 μήνες, μπορούν σήμερα να εξασφαλίσουν ένα υψηλό και σίγουρο εισόδημα για τα χρήματά τους.

Αυτήν την στιγμή τις καλύτερες αποδόσεις προσφέρουν οι ακόλουθοι τίτλοι:

1. Αρχικής διάρκειας 13 εβδομάδων με λήξη στις 2/2/2024

Η τιμή κλεισίματος της 14ης Νοεμβρίου διαμορφώθηκε στο 99,132% της ονομαστικής του αξίας και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,044%.

Αν αφαιρεθούν οι προμήθειες που χρεώνουν τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες και το κέρδος του πωλητή, οι επενδυτές μπορούν να κλειδώσουν μία απόδοση της τάξης του 3,75% - 3,90%.

2. Αρχικής διάρκειας 26 εβδομάδων με λήξη στις 26/4/2024

Έκλεισε στις 14 Νοεμβρίου στο 98,263% της ονομαστικής του αξίας και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,93%.

Δηλαδή οι επενδυτές μπορούν να κλειδώσουν ένα ετησιοποιημένο εισόδημα της τάξης του 3,65% - 3,80%.

Οι μεγαλύτερες διάρκειες

Στις πιο μεγάλες διάρκειες οι τιμές έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες, περιορίζοντας την απόδοση για τους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, το έντοκο γραμμάτιο ετήσιας διάρκειας που λήγει στις 7 Ιουνίου 2024 έκλεισε με απόδοση 3,68%, ενώ αυτό που λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2024 με απόδοση 3,765%.

Στην προκειμένη περίπτωση το όφελος που μπορεί κάποιος να αποκομίσει σε ετησιοποιημένη βάση θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 3,3% - 3,50%, ανάλογα με την τιμή που θα πιάσει.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για αποδόσεις που καμία προθεσμιακή κατάθεση δεν προσφέρει σήμερα.

Επίσης, είναι αφορολόγητη, αφού οι τόκοι των εντόκων γραμματίων δεν επιβαρύνονται με συντελεστή 15%, όπως ισχύει με τις τραπεζικές καταθέσεις.

Τα μειονεκτήματα

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα έντοκα γραμμάτια αποτελούν μονόδρομο. Κι αυτό διότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να μην συμφέρουν τους αποταμιευτές, σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις.

Πρόκειται για τα εξής:

Πρώτον, με τις προθεσμιακές καταθέσεις μπορείτε να κλειδώσετε ένα σίγουρο επιτόκιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, που φτάνει έως και τους 24 μήνες.

Αντιθέτως, τα έντοκα γραμμάτια είναι διάρκειας το πολύ ενός έτους (52 εβδομάδων), κι αυτό στην περίπτωση που τα αποκτήσετε κατά τη δημοπρασία, αν δώσει το δημόσιο αυτή τη δυνατότητα ή αμέσως μετά.


Δεύτερον, πολλοί λογαριασμοί προθεσμίας προσφέρουν τακτικό εισόδημα, καθώς η καταβολή των τόκων μπορεί να γίνεται ανά μήνα ή τρίμηνο.

Αντιθέτως, στα έντοκα γραμμάτια οι τόκοι καταβάλλονται στη λήξη.


Τρίτον, σε αρκετές προθεσμιακές καταθέσεις υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης ανάληψης των χρημάτων σας την ημέρα καταβολής των τόκων, πριν την λήξη τους, χωρίς ποινή.

Για να ρευστοποιήσετε τα έντοκα γραμμάτια θα πρέπει να βρείτε αγοραστή και δεν είναι σίγουρο σε ποια τιμή θα γίνει η συναλλαγή.

Άρα αν χρειάζεστε τα χρήματα μπορεί να εγγράψετε ζημιές, εφόσον η προσφερόμενη τιμή στη δευτερογενή αγορά είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης.