A- A+
Ομολογιακά Α/Κ με μέρισμα: Οι 5 διαθέσιμες επιλογές με απόδοση ως 3,5%

Ευκαιρία για υψηλό τακτικό εισόδημα έως και το 2028, με την προοπτική καταγραφής και κεφαλαιακών κερδών, έχουν οι αποταμιευτές μέσω των νέων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Πρόκειται για επενδυτικά προϊόντα που επενδύουν σε ομόλογα, κρατικά και εταιρικά, εκδοτών από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η διαφορά τους σε σχέση με κλασικά αμοιβαία κεφάλαια είναι ότι κάθε χρόνο οι διαχειριστές καταβάλλουν στους μεριδιούχους μέρισμα.

Πώς κερδίζετε

Τα προγράμματα της κατηγορίας δεν προσφέρουν εγγύηση στο αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης.

Ωστόσο, το ρίσκο περιορίζεται μέσω της διασποράς του ενεργητικού τους σε μία μεγάλη γκάμα ομολόγων.

Ενδείκνυνται στην τρέχουσα συγκυρία, λόγω των υψηλών επιτοκίων διεθνώς, που έχουν καταστήσει εξαιρετικά αποδοτικά τα ομόλογα.

Αυτήν την στιγμή τα τοκομερίδια στους ομολογιακούς τίτλους στην Ευρώπη διαμορφώνονται σε υψηλά πολλών ετών.

Με τον τρόπο αυτό, τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν εισπράξεις κάθε χρόνο που τους επιτρέπουν να διανέμουν μέρισμα στους μεριδιούχους.

Άρα, ο επενδυτής κερδίζει διπλά:

- Πρώτον, από τα μερίσματα που εισπράττει κάθε χρόνο, τα οποία εκτιμώνται στη ζώνη του 3% - 3,5% και του εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό τακτικό εισόδημα

- Δεύτερον, από τα κεφαλαιακά κέρδη που θα προκύψουν όταν ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την Ευρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα.

Όσο περισσότερο μειωθούν τα επιτόκια, τόσο υψηλότερες θα είναι οι υπεραξίες.

ADVERTISEMENT

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια διατίθεται μέσω προεγγραφών, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η απόκτησή τους.

Επιπλέον, έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, κατά την οποία το ενεργητικό τους ρευστοποιείται και τα χρήματα αποδίδονται στους μεριδιούχους.

Η διάρκειά τους στα περισσότερα διαθέσιμα προγράμματα τους τελευταίους μήνες είναι 3ετής ή 5ετής, ενώ πρόσφατα συστημικός όμιλος λάνσαρε αμοιβαίο κεφάλαιο 18 μηνών.

Σημειώνεται ωστόσο ότι ο επενδυτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει στην πώληση των μεριδίων του, στις τρέχουσες τιμές.

Άρα δεν υφίσταται δέσμευση, παρά μόνον ο κίνδυνος καταγραφής ζημιών τη στιγμή της πώλησης.

ADVERTISEMENT

Τα διαθέσιμα προϊόντα

Αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια με ετήσια διανομή μερίσματος:

  • Eurobank

Διαθέτει έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 το αμοιβαίο κεφάλαιο «GF Target Maturity V Ομολογιακό», το οποίο είναι 3ετούς διάρκειας.

Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του.

Για τον πρώτο χρόνο το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη διανομή μερίσματος έως 3%.

Το GF Target Maturity V Ομολογιακό προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Μπορεί να επενδύει πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Κύπρου.

Για να περιορίζει τις επιπτώσεις από τη μεταβλητότητα των αγορών, μπορεί να επενδύει σε καταθέσεις και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 3 ετών, και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως 31.10.2026.

Ως εκ τούτου, επενδύει σε ομόλογα που έχουν υπολειπόμενη χρονική διάρκεια από 2 έως 4 χρόνια κατά την έναρξή του.


ADVERTISEMENT


  • Alpha Bank

Διαθέτει αυτήν την περίοδο το «ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαιο 5ετούς διάρκειας. Στόχος του είναι η δημιουργία εισοδήματος μέσω ετήσιου μερίσματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των 5 ετών.

Για την επίτευξη του σκοπού του θα επενδύει σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 27η Οκτωβρίου 2028.

Το χαρτοφυλάκιο θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα (υπολειπόμενη χρονική διάρκεια) η οποία θα προσεγγίζει τα 5 έτη κατά την έναρξή του, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα με ληκτότητα από 3 έως 6 έτη, με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη.

Τα ομόλογα που θα λήγουν πριν από τις 27/10/2028 θα αντικαθίστανται από ομόλογα ή μέσα χρηματαγοράς με ληκτότητα που θα προσεγγίζει κατά το δυνατόν την υπολειπόμενη χρονική διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου.


ADVERTISEMENT


  • Τράπεζα Πειραιώς

Θα διαθέτει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023 το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό, τριετούς διάρκειας.

Για την χρήση 2024 η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 3% σε ετησιοποιημένη βάση

Επενδυτικό σκοπό του Α/Κ αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.

Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τα 3 έτη

Απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους για τρία χρόνια και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.


ADVERTISEMENT


  • Attica Bank

Θα διαθέτει έως και τις 6 Οκτωβρίο το αμοιβαίο κεφάλαιο «3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό».

Έχει 6ετή διάρκεια, με λήξη την 10η Οκτωβρίου 2029 και επενδύει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα.

Η εκτιμώμενη ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση είναι της τάξεως του 3,5% για το 2024 και για την περίοδο λειτουργίας του εντός του 2023 από την έναρξή του.

Το ελάχιστο ποσό για την επένδυση στο συγκεκριμένο προϊόν έχει οριστεί στις 10.000 ευρώ.

Επίσης, προσφέρει την δυνατότητα συνδυαστικής επένδυσης με προθεσμιακή κατάθεση με πολύ προνομιακούς όρους.


  • Εθνική Τράπεζα

Διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months  Ομολογιακό» είναι διάρκειας 18 μηνών έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Αν και δεν διανέμει μέρισμα, η διάρκειά του είναι εξαιρετικά βραχυπρόθεσμιη και μπορεί να προσφέρει ένα υψηλό εισόδημα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη φτάνει στο 4,20% ή στο 2,8% - 3% σε ετησιοποιημένη βάση.

Οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι αυτό θα είναι το κέρδος για τον επενδυτή, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης ή κάποιο πιστωτικό γεγονός.

Θεωρείται κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα 18 μηνών που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη).

Στη λήξη θα προκύψουν έσοδα από τοκομερίδια ομολόγων και από τόκους καταθέσεων/μέσων χρηματαγοράς, και ενδεχομένως υπεραξίες από ομόλογα που είχαν αγορασθεί σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας (below par) μετά την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών του.