A- A+
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε και υποχρεωτικές και εθελοντικές μειώσεις ενοικίων λόγω πανδημίας

Συνεχίζονται τα μέτρα ελάφρυνσης εργαζομένων, επιχειρήσεων και ιδιοκτητών ακινήτων που είναι μισθωτές και βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται λόγω της πανδημίας.

Πρόκειται για μέτρα που ενεργοποιήθηκαν από τον περασμένο Μάρτιο μετά την επιβολή του lockdown και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα για όσους πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία έναντι του κορωνοϊού.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων καταβολής μειωμένου ενοικίου.

- Οι υποχρεωτικές μειώσεις, που ορίζονται με κρατική εντολή, με την έκπτωση να διαμορφώνεται σε όλες τις περιπτώσεις στο 40%

- Οι εθελοντικές μειώσεις που για να τύχουν των ευεργετημάτων που προβλέπει ο νόμος θα πρέπει να φτάνουν τουλάχιστον το 30%.

Όλες οι περιπτώσεις

Ας δούμε πρώτα ποιοι δικαιούνται με κρατική εντολή για ποιο διάστημα έκπτωση 40% στο ενοίκιό τους με κρατική εντολή.

Πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις:

  • Επιχειρήσεις / επαγγελματίες

1. Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης επιχειρήσεων, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα  που σχετίζονται με τον κορωνοϊό.

Η έκπτωση ισχύει για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.

2. Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020.

Πρόκειται για πληττόμενους ΚΑΔ και αφορούν την πλειονότητα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του lockdown.

3. Μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 (κλάδοι εστίασης, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού κα.) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

  • Φυσικά πρόσωπα

1. Μισθωτές μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση των παραπάνω κατηγοριών, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του COVID-19.

Αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατά περίπτωση.

2. Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος βρίσκεται υπό αναστολή σύμβασης εργασίας.

Η έκπτωση ισχύει για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατά περίπτωση.
 
3. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή, η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Σε κάθε περίπτωση, εάν στη μισθωτική σχέση μετέχουν περισσότεροι μισθωτές και οι προϋποθέσεις μερικής καταβολής μισθώματος, δεν συντρέχουν για το σύνολο των μισθωτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων για την περίπτωση συζύγου ή έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης, η μερική καταβολή μισθώματος υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής του δικαιούχου μισθωτή στο μίσθωμα.
 
 Επίσης, οι εκπτώσεις ισχύουν για ολόκληρο τον μήνα για τον οποίο προβλέπεται μερική καταβολή μισθωμάτων, κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως των ημερών ανά μήνα κατά τις οποίες έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου.


 
Οι εθελοντικές μειώσεις

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ωφελήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που συμφωνούν σε εθελοντικές μειώσεις πληττόμενων επιχειρήσεων.

Σε αυτήν την περίπτωση, το κράτος θα καλύπτει το 30% έως 40% των απωλειών στο εισόδημα του εκμισθωτή το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της αποζημίωσης είναι οι εξής:

- Η επιχείριση να ανήκει σε πληττόμενους ΚΑΔ ή αν πρόκειται για α΄ κατοικία πληττόμενου εργαζόμενου ή φοιτητή με γονείς που πλήττονται από την κρίση

- Το ενοίκιο να μειωθεί κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν την πανδημία

Από εκεί και πέρα, η αποζημίωση θα διαμορφώνεται σε κάθε περίπτωση στο 12% επί του αρχικού μισθώματος:

Δηλαδή θα ξεκινά από το 40% επί των απωλειών εάν η μείωση του μισθώματος είναι 30% και θα πέφτει όσο θα αυξάνεται η μείωση του μισθώματος.

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται το ποσοστό της αποζημίωσης του ιδιοκτήτη από το κράτος, ανάλογα με το ποσοσό μείωσης του μισθώματος:

Ποιους ΚΑΔ αφορά

Οι επιστροφές θα εμφανίζονται στο Taxis και θα γίνεται συμψηφισμός με οφειλές του εκμισθωτή προς την εφορία.

Σημειώνεται ότι για να δοθεί η επιστροφή θα πρέπει να γίνει δήλωση για τη μείωση του ενοικίου στο Taxis, αλλά και ο μισθωτής να καταβάλλει το μειωμένο ενοίκιο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Οι ΚΑΔ που εντάσσονται στο καθεστώς είναι οι ακόλουθοι:
(Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων)

47.51     Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71     Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμμάτων κεφαλής) (47.71.71.27) και λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (47.71.71.34)
47.72     Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75     Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76.77     Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπορών
47.77     Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.19.10.03     Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
47.19.10.05     Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κ.λπ.)
47.19.10.08     Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
47.78.86     Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
47.78.89     Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., εκτός από Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης (47.78.89.04)
47.81     Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.82     Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89     Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Οι παραπάνω ΚΑΔ αφορούν το Σεπτέμβριο και δεν αποκλείεται να διευρυνθούν ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας τους επόμενους μήνες.