A- A+
Νέο διετές ομολογιακό Α/Κ υπόσχεται να ξεπεράσει σε απόδοση τις προθεσμιακές καταθέσεις

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το λανσάρισμα αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε ομόλογα και υπόσχονται αποδόσεις υψηλότερες των προθεσμιακών καταθέσεων.

Πρόκειται για επενδυτικά προϊόντα που διατίθενται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και έχουν εκ των προτέρων γνωστή ημερομηνία λήξης.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις υψηλές αποδόσεις που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ομόλογα, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η μείωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Πώς λειτουργούν

Αναλυτικότερα, τα προγράμματα της κατηγορίας απευθύνονται σε όσους με χαμηλό κίνδυνο για το αρχικό τους κεφάλαιο, επιδιώκουν όφελος υψηλότερο των προθεσμιακών καταθέσεων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιούν σε ομόλογα με ετησιοποιημένες αποδόσεις που ξεπερνούν το 2% ή το 3%.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους τοποθετείται σε τίτλους με διάρκεια ίση με το χρόνο ζωής του εκάστοτε αμοιβαίου κεφαλαίου.

Τι σημαίνει αυτό; Πώς αν δεν υπάρξει κάποιο πιστωτικό γεγονός, το κέρδος για τους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου, μπορεί εύκολα να προβλεφθεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια.

ADVERTISEMENT

Ευνοϊκή συγκυρία

Επιπλέον, η τρέχουσα συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή, ενόψει της έναρξης του κύκλου αποκλιμάκωσης των ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Όταν ξεκινήσει η μείωση του κόστους χρήματος στη ζώνη του ευρώ, οι τιμές των ομολόγων θα αυξηθούν.

Ως εκ τούτου, πέραν των τόκων, οι επενδυτές έχουν να προσδοκούν και σε κεφαλαιακά κέρδη.

Εκτιμάται ότι σε ορίζοντα διετίας μία συνολική απόδοση της τάξης του 4,5% - 5% είναι δυνατή μέσω των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η δημιουργία νέων αμοιβαίων κεφαλαίων ορισμένης χρονικής διάρκειας είναι συνεχής.

ADVERTISEMENT

Η πρόταση της Alpha Bank

Το νέο διαθέσιμο προϊόν της κατηγορίας είναι της Alpha Bank. Ο λόγος γίνεται για το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TARGET MATURITY VII 2026».

Επενδυτικός σκοπός του είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν την επένδυσή τους έως τη λήξη των 2 ετών.

Θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30.1.2026. Για την επίτευξη του σκοπού του, επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior bonds), εκφρασμένων σε ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο του θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα περίπου 2 έτη κατά την έναρξή του, επενδύοντας σε ομόλογα με ληκτότητα από 1,5 έως 3,5 έτη, με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους ή τη ρευστοποίησή τους μέχρι τον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των 2 ετών.

Με τον τρόπο αυτό οι μεριδιούχοι μπορούν να πετύχουν σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη, εάν επαληθευτεί το σενάριο μείωσης των ευρωπαϊκών επιτοκίων την επόμενη διετία.

Κι αυτό διότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές των τίτλων που δεν θα έχουν λήξει έως τις 29/4/2026 και μέσω της ρευστοποίησής τους θα καταγραφούν υπεραξίες.

ADVERTISEMENT

Σενάρια απόδοσης

Στο έγγραφο βασικών πληροφοριών του προϊόντος, αναφέρονται τα ακόλουθα σενάρια ως προς τη μέση ετησιοποιημένη απόδοσή του:

  • Ακραίων καταστάσεων: -0,1%
  • Δυσμενές: -0,1%
  • Μετριοπαθές: 0,6%
  • Ευνοϊκό: 2,5%

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7 διαμορφώνεται σε 2.

Η κατάταξη αυτή βαθμολογεί ως «χαμηλή» την πιθανότητα ζημιών από τις μελλοντικές επιδόσεις του  αμοιβαίου κεφαλαίου και κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο
στην ικανότητά του να σας πληρώσει.