A- A+
Ξεκίνησε το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι δικαιούχοι των δανείων με επιτόκια ως 0,35%

Επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μπορούν να εξασφαλίσουν φθηνό χρήμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 12,7 δισ. ευρώ.

Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων από τις τράπεζες, άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή δράση, μπορούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις συμβατές με τους πυλώνες του προγράμματος, με επιτόκιο που μπορεί να ξεκινά από 0,35%.

Η χρηματοδότηση

Κάθε επενδυτικό έργο θα χρηματοδοτείται ως εξής:

- Το 20% τουλάχιστον θα πρέπει να καταβληθεί από την επιχείρηση

- Ποσοστό 30%, 40% ή 50% θα χρηματοδοτηθεί από το ΤΑ με επιτόκια από 0,35%

- Το υπόλοιπο (30% ως 50%) θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό με επιτόκια που διαμορφώνονται ελεύθερα

Σε κάθε περίπτωση τους επενδυτές συμφέρει να αυξήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΤΑ, καθώς το επιτόκιό του κατά κανόνα θα είναι χαμηλότερο από τον αντίστοιχο του τραπεζικού δανείου.

Το δάνειο από το ΤΑ

Ανάλογα με τις δαπάνες κάθε επενδυτικού έργου και το πόσο σχετικές είναι με τους 5 πυλώνες του προγράμματος, ή με άλλα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, διαμορφώνεται το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΤΑ.

Ειδικότερα, τα ελάχιστα ποσοστά των δαπανών που πρέπει να σχετίζονται με τον εκάστοτε πυλώνα για να δοθεί η έγκριση, αλλά και το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΤΑ, ανά πυλώνα, ανέρχονται σε:

1. Πράσινη μετάβαση

 •     20% για χρηματοδότηση 30%
 •     30% για χρηματοδότηση 40%
 •     40% για χρηματοδότηση 50%

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός

 •     10% για χρηματοδότηση 30%
 •     20% για χρηματοδότηση 40%
 •     40% για χρηματοδότηση 50%

3. Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη

 •     10% για χρηματοδότηση 30%
 •     20% για χρηματοδότηση 40%
 •     40% για χρηματοδότηση 50%

4. Εξωστρέφεια

 •     15% εξαγωγές* επί του συνολικού τζίρου για χρηματοδότηση 30%
 •     30% εξαγωγές* επί του συνολικού τζίρου για χρηματοδότηση 40%
 •     45% εξαγωγές* επί του συνολικού τζίρου για χρηματοδότηση 50%

* Μέσος όρος τελευταίας τριετίας ή πρόβλεψη στο business plan


5. Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

 •  30% χρηματοδότηση για υφιστάμενες συνεργασίες
 •  40% για νέα deals

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, για να ενταχθεί ένα έργο στον πυλώνα Πράσινη Μετάβαση, θα πρέπει τουλάχιστον το 20% των δαπανών να σχετίζονται με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Σε αυτήν την περίπτωση, του ελάχιστου 20%, το ποσοστό χρηματοδότησης του έργου από το ΤΑ φτάνει στο 30%.

Αν το ποσοστό των προαναφερθέντων δαπανών ανέλθει σε τουλάχιστον 30%, η χρηματοδότηση από το ΤΑ καλύπτει το 40% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ αν ανέβει στο 40%, το δάνειο του ΤΑ φθάνει στο 50% της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι ένα σχέδιο μπορεί να συνδυάζει περισσότερες της μιας κατηγορίες δαπανών, π.χ. εξωστρέφεια και ψηφιακός μετασχηματισμός.

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται πιο εύκολα η διαμόρφωση του δανεισμού από το ΤΑΑ στο μέγιστο 50% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης.


Το πλαφόν της ενίσχυσης

Το δάνειο από το ΤΑ είναι διάρκειας 3 έως 15 ετών ανάλογα με το είδος της επένδυσης και το χρόνο υλοποίησής της.

Από την άλλη, το επιτόκιο εξαρτάται από το πλαφόν στις κρατικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για την υλοποίηση της επένδυσής της.

Το ανώτατο ύψος του οφέλους που μπορεί να έχει από το δάνειο του ΤΑ μία επιχείρηση, εξαρτάται με τη σειρά του από το ύψος της επένδυσης, την Περιφέρεια στην οποία γίνεται η επένδυση και το μέγεθός της επιχείρησης.

Πχ. μία επένδυση στην Κεντρική Μακεδονία από μία μεσαία επιχείρηση έχει ανώτατο όριο επί της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβει μέσω των μειωμένων τόκων των δανείου από το ΤΑ, ίση με το 60% του προϋπολογισμού του έργου.

Αν ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, μπορεί να ενισχυθεί με έως και 60.000 ευρώ.

Πρόκεται για το όφελος από τους τόκους που γλυτώνει η επιχείρηση, λόγω της χρηματοτοδότησης από το ΤΑ με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι το ύψος του δανείου.

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά για τον υπολογισμό του πλαφόν επί των κρατικών ενισχυήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

κλικ για μεγέθυνση

Το επιτόκιο

Σε όσες επιχειρήσεις λοιπόν το όφελος από το χαμηλό επιτόκιο είναι μικρότερο από το κατά περίπτωση πλαφόν των κρατικών ενισχύσεων, το επιτόκιο του δανείου από το ΤΑ κλειδώνει στο 0,35%.

Αν είναι μεγαλύτερο, τότε το επιτόκιο διαμορφώνεται σε τέτοια επίπεδα, ώστε να το όφελος σε τόκους να μην ξεπερνά το ανώτατο ύψος στις κρατικές ενισχύσεις που σχετίζονται με την επένδυση που θα πραγματοποιηθεί.

Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πως υπολογίζεται αυτό το όφελος, για να το συγκρίνουμε με το πλαφόν κρατικών ενισχύσεων.

Αυτό προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ:

– Των τόκων που θα πλήρωνε η επιχείρηση αν δανειζόταν από την ελεύθερη αγορά.

Το θεωρητικό επιτόκιο για την εκτίμηση των τόκων αυτών, προκύπτει από προσθέτοντας στο -0,49% (επιτόκιο βάσης για την Ελλάδα) ενός περιθωρίου που εξαρτάται από το πιστοληπτικό προφίλ της επιχειρήσεις και τις εξασφαλίσεις που παρέχει:

– Και των τόκων που θα κατέβαλλε με βάση το σταθερό επιτόκιο του ΤΑ (0,35%).

Η διαδικασία των αιτήσεων

Για να λάβετε χρηματοδότηση από το ΤΑ, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1: Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην τράπεζα

Ατύπως ο επενδυτής απευθύνεται στην τράπεζα για να εξεταστεί εάν είναι δικαιούχος, με βάση το έργο που θέλει να υλοποιήσει, και να αξιολογηθεί η πιστοληπτική του ικανότητα.

Μπορεί σε αυτό το στάδιο να δοθεί προέγκριση για το τραπεζικό δάνειο που απαιτείται.

Η επικοινωνία γίνεται είτε online μέσω ειδικών σελίδων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα sites των τραπεζών ή μέσω του συμβούλου κάθε επιχείρησης.


Βήμα 2: Υποβολή της αίτησης

Αφού ο επενδυτής έχει μιλήσει με την τράπεζα και το έργο του έχει αξιολογηθεί ως χρηματοδοτήσιμο από το ΤΑΑ και από την ίδια, υποβάλλεται αίτηση για την αξιολόγηση της πρότασης.

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να είναι έτοιμη στα μέσα με τέλη Μαρτίου.

Παρ΄ όλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην τράπεζα από τώρα, ώστε όλα να είναι έτοιμα όταν ανοίξει η πλατφόρμα.


Βήμα 3: Εξέταση αίτησης

Ακολούθως, ένας πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής αξιολογεί το επενδυτικό σχέδιο, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν οριστεί.


Βήμα 4: Εκταμίευση δανείου

Εφόσον η επιχείρηση περάσει από αυτόν τον έλεγχο, επιστρέφει στην τράπεζα για να υπογράψει την τελική σύμβαση του δανείου και να ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση της επένδυσης.
Το ποσοστό χρηματοδότηση.