A- A+
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και πώς χαρίζεται το 50% του δανείου

Ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα οι αιτήσεις για τον τέταρτο κύκλο κρατικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων με την κωδική ονομασία Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Οι αιτήσεις για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4» θα πρέπει να γίνουν έως τις 30 Νοεμβρίου από τις επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση.

Η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες τρεις δράσεις είναι ότι το 50% του ποσού που θα λάβει η επιχείρηση είναι επιδότηση και το υπόλοιπο 50% δάνειο με επιτόκιο 0,74%.

Περίοδος χάριτος και δεσμεύσεις

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την πτώση του τζίρου της επιχειρήσεις το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου και υπολογίζεται βάση συγκεκριμένου αλγόριθμου.

Το δάνειο δίνεται με περίοδο χάριτος έως το Δεκέμβριο του 2021 και αποπληρώνεται στη συνέχεια σε 40 δόσεις.

Με τη λήψη της ενίσχυσης η επιχείρηση δεσμεύεται ότι  θα διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

Πότε γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής είναι η επιχείρηση να έχει υποβάλλει προηγουμένως στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», τον κύκλο εργασιών για τους μήνες Ιανουάριο έως και Οκτώβριο 2020.


Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Το ελάιχστο ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και ανέρχεται σε:

αα) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 2020,

ββ) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 2020,

γγ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έξι (6) έως είκοσι (20) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 2020,

δδ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν είκοσι ένα (21) έως πενήντα (50) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 2020,

εε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πενήντα (50) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ.

Αυτά είναι τα κατώτατα όριο κατά περίπτωση. Από εκεί και πέρα, το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:

Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς - Άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020) x ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή χ 534],

όπου:

αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019.

Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 20% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 20%.

γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ορίζεται ως το άθροισμα του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης που βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας τους την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και την 1η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.


Ο κύκλος εργασιών αναφοράς

Για να υπολογίσετε το ύψος της ενίσχυσης θα χρειαστεί τον κύκλο εργασιών αναφοράς που αφορά την περυσινή χρήση.

Αυτός υπολογίζεται ως εξής:

- Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία:

αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με ένα τρίτο (1/3),

ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών αναφοράς το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019 πολλαπλα-σιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3),

γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3),

δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, καθώς και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3),

εε) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).

- Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 και τον μήνα Οκτώβριο 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του έτους 2019,

ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Σεπτέμβριο του 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο του 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μήνα Οκτωβρίου 2019, πολλαπλασιαζόμε-νος επί δύο (2). Σε περίπτωση που δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Σεπτέμβριο 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μήνα Σεπτεμβρίου 2019, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2),

γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 και τον μήνα Οκτώβριο 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μήνα Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2),

δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Σεπτέμβριο 2019, Οκτώβριο 2019 και Φεβρουάριο 2020 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιούλιο 2020 ή/και τον μήνα Αύγουστο 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 2020.

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο μηνών Ιουλίου 2020 ή Αυγούστου 2020 είναι αρνητικός, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός που είναι θετικός, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2),

εε) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εντός του 2019 ή του 2020 έκανε αλλαγή στο τύπο βιβλίων που τηρεί (από απλογραφικά σε διπλογραφικά ή το αντίστροφο), υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών αναφοράς και με τους δύο τρόπους που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) και ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο.

- Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ

α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 ως τα ακαθάριστα έσοδα του 2019, διαιρεμένα με έξι (6),

β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζό-μενα με δύο (2),

γ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ούτε τον μήνα Φεβρουάριο 2020 και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Ιούλιο 2020 ή/και τον μήνα Αύγουστο 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 2020.

Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα ενός εκ των δύο μηνών Ιουλίου 2020 ή Αυγούστου 2020 είναι αρνητικά, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός που είναι θετικά, πολ-λαπλασιαζόμενα επί δύο (2),

δ) σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0).
Οι δικαιούχοι και οι ΚΑΔ

Δικαίωμα λήψης της επιδότησης έχουν:

- Όσες πληττόμενες επιχειρήσεις, βάση των ΚΑΔ που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο Οικονομικών (επικαιροποιημένη λίστα Απριλίου) παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:

αα) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από τριακόσια (300) ευρώ,

ββ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ.

- Οι κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή δεν χρειάζεται να πληρούν το κριτήριο της μείωσης του τζίρου για να πάρουν την επιδότηση.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που:

i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ

ii) είτε των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020

Οι ΚΑΔ είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

    Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
    47.19     Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)
    47.41     Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.42     Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.43     Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.51     Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.52     Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.53     Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.54     Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.59     Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.61     Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.62.63     Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών,
    47.63     Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.64     Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.65     Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.71     Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.72     Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.75     Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
    47.76     Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία,τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78) και Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79)
    47.77     Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.78     Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87) και Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)
    47.79     Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
    47.82     Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
    47.89     Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
    47.99     Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)
    56.10     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
    56.21     Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
    56.29     Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
    56.30     Δραστηριότητες παροχής ποτών
    59.14     Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
    71.20.14     Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
    77.21     Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
    77.22     Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
    77.29     Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
    77.39.13     Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
    77.39.19.03     Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
    79.90.32     Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
    79.90.39     Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
    82.30     Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
    85.10     Προσχολική εκπαίδευση
    85.51     Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
    85.52     Πολιτιστική εκπαίδευση
    85.53     Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
    85.59     Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
    86.90.19.10     Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
    88.10.11     Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
    88.10.12     Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
    88.91     Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα

    Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)
    90.01     Τέχνες του θεάματος
    90.02     Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
    90.03.11.04     Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
    90.03.11.07     Υπηρεσίες μουσουργού
    90.03.11.17     Υπηρεσίες χορογράφου
    90.03.11.18     Υπηρεσίες χορωδού
    90.04     Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
    91.01     Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
    91.02     Δραστηριότητες μουσείων
    91.03     Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
    91.04     Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
    92.00     Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
    93.11     Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
    93.12     Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
    93.13     Εγκαταστάσεις γυμναστικής
    93.19     Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
    93.21     Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
    93.29     Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
    94.99.16     Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
    96.02     Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
    96.04     Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
    96.09.19.06     Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
    96.09.19.08     Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
    96.09.19.09     Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
    96.09.19.12     Υπηρεσίες ιερόδουλου
    96.09.19.16     Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
    96.09.19.17     Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

        Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.