A- A+
Επιδότηση έως 23.250€ σε νέους 18 - 39 ετών για ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του σπιτιού τους

Ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω» μέσω του οποίου νέοι 18 -39 ετών θα επιδοτηθούν για την αναβάθμιση της κατοικίας τους.

Μέσω της διπλής δράσης, ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών, θα δοθούν συνολικά 250 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεων και 100 εκατ. ευρώ για την επιδότηση των τόκων όσων λάβουν και τραπεζικό δάνειο.

Οι δικαιούχοι με τις εργασίες στο σπίτι τους θα πρέπει:

- Να πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30%

- Να αναβαθμίσουν την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου τους κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές τάξεις ή υποχρεωτικά στην Β΄ κλάση αν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση

Όλες οι λεπτομέρειες

Σημειώνεται ότι η δράση έχει δύο σκέλη:

- Το Εξοικονομώ για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας

- Το Ανακαινίζω που χρηματοδοτεί άλλες δαπάνες και είναι διαθέσιμο μόνον για όσους ενταχθούν στο Εξοικονομώ

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο σε ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει την Πέμπτη 18 Μαίου με προθεσμία υποβολής την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Το Moneyonline συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα και σας τις παρουσιάζει.

- Δικαιούχοι

Τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, είναι τα εξής:

1. Ηλικία

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984
έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.


2. Εμπράγματο δικαίωμα

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να
υφίσταται το 2021, όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα)


3. Εισόδημα


4. Περιουσία

Μόνο για το Ανακαινίζω ισχύει όριο 300.000 ευρώ στην αξία του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή εμφανίζεται στην τελευταία δήλωση ακινήτων (Ε9)


ADVERTISEMENT


- Επιλέξιμες κατοικίες

Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

• Υφίσταται νόμιμα.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.


- Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • Για το Εξοικονομώ τις 22.500 ευρώ
  • Για το Ανακαινίζω τις 10.000 ευρώ

- Τα ποσοστά επιδότησης

  • Εξοικονομώ

Το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται στα ακόλουθα επίπεδα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, με βάση το εισόδημά του:

Δίνεται Bonus 15% στα παραπάνω ποσοστά εάν η κατοικία βρίσκεται Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

  • Ανακαινίζω

Το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται σε 30% για όλους τους δικαιούχους


ADVERTISEMENT


- Ίδια συμμετοχή - τραπεζικός δανεισμός

Το υπόλοιπο ποσοστό, πέραν της επιδότησης, έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται:

- Με ίδια κεφάλαια

- Με δάνειο

 - Με συνδυασμό των παραπάνω

Σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Σκέλος «Εξοικονομώ»

Αποκλειστικά για τους Ωφελουμένους της εισοδηματικής κατηγορίας 1, παρέχεται η δυνατότητα
εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων
για τη χορήγηση του δανείου.

Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης δανείου, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο προκειμένου οι πολίτες να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα

Η διάρκεια του δανείου είναι 4, 5 ή 6 έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Το επιτόκιο είναι σταθερό και επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.


Β. Σκέλος «Ανακαινίζω»

Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων ή
ορισμός εγγυητή για τη χορήγηση του δανείου.

Η διάρκεια του δανείου είναι έως 6 έτη.

Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του
δανειολήπτη.

Το ύψος του δανείου φτάνει έως τις 7.000 ευρώ. Το 50% του ποσού της χορήγησης είναι άτοκο, ενώ για το υπόλοιπο ισχύει επιτόκιο euribor τριμήνου + πλέον περιθωρίου 4%.

Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα το τελικό επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται σε περίπου 3,70%.

- Τα κριτήρια αξιολόγησης

Με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος δεν είναι ανεξάντλητος, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Κάθε αίτηση θα λαμβάνει μία συγκεκριμένη βαθμολογία, με βάση τα εξής: