A- A+
Αποταμίευση: 4 εναλλακτικές λύσεις για ετήσιες αποδόσεις μεγαλύτερες του 3%

Καθώς τα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ θα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως το ερχόμενο καλοκαίρι, οι επιλογές των αποταμιευτών για μία καλή απόδοση είναι αρκετές.

Χωρίς καθόλου ρίσκο ή αναλαμβάνοντας μικρό κίνδυνο ως προς το αρχικό τους κεφάλαιο, μπορούν να διεκδικήσουν υψηλές αποδόσεις, κοντά στον πληθωρισμό, που υπερβαίνουν ακόμη και το 3%.

Ειδικότερα, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα και να διεκδικήσουν ένα υψηλό εισόδημα για διάστημα που μπορεί να φτάνει έως και τα 5 έτη.

ADVERTISEMENT

4 ελκυστικές επιλογές

Το Moneyonline μίλησε με διαχειριστές επενδύσεων και συγκέντρωσε τις διαθέσιμες αποταμιευτικές λύσεις, που απευθύνονται κατά βάση σε συντηρητικούς επενδυτές και δίνουν την προοπτική για αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες των προθεσμιακών καταθέσεων..

Πρόκειται για τις εξής:

1. Εντοκα γραμμάτια

Με αυτά δανείζετε το κράτος και ως αντάλλαγμα λαμβάνετε επιτόκια που ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση το 3%.

Επιπλέον, η επιλογή αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επιβαρύνεστε με φόρο, όπως συμβαίνει με τις τραπεζικές καταθέσεις, για τις οποίες ισχύει συντελεστής 15%.

Η απόκτηση εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Πρώτον, μέσω των δημοπρασιών που απευθύνονται και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία θέλουν να επενδύσουν ως 15.000 ευρώ.

Έως και την Πέμπτη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εγγραφές για εξάμηνους τίτλους. Το επιτόκιό τους αναμένεται να διαμορφωθεί αρκετά κοντά στο 4%.

Δεύτερον, στη δευτερογενή αγορά με την απόκτηση των τίτλων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν ακόμη λήξει.

Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα έντοκα γραμμάτια που λήγουν σε μερικούς μήνες από σήμερα (Ιανουάριος 2024) ή έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, κοντά στους 11 μήνες.

Οι ετησιοποιημένες αποδόσεις τους με βάση το κλείσιμο της 24ης Οκτωβρίου κυμαίνονται από 3,3% έως 3,979%.

Η απόκτησή τους είναι δυνατή μέσω τραπεζών ή χρηματιστηριακών εταιρειών.

ADVERTISEMENT

2. Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου

Πρόκειται για επενδυτικά προγράμματα που διαθέτουν οι τράπεζες για ποσά που ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ.

Με αυτά ο επενδυτής έχει διασφαλισμένο το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης στη λήξη του προϊόντος, ενώ παίρνει και μία ελάχιστη απόδοση.

Από εκεί και πέρα το τελικό όφελος εξαρτάται από την πορεία ενός συνδεδεμένου χρηματοοικονομικού δείκτη.

Αυτήν τη στιγμή είναι διαθέσιμα δύο προϊόντα της κατηγορίας:

- Δομημένη κατάθεση Τράπεζας Πειραιώς

Διατίθεται για ποσά από 10.000 ευρώ και πέραν της προστασίας του αρχικού κεφαλαίου ο αποταμιευτής λαμβάνει στη λήξη του 6μηνου τόκους που αντιστοιχούν σε ετησιοποιημένη απόδοση 0,50%.

Εάν όμως η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου, με την οποία είναι συνδεδεμένη το προϊόν, κινηθεί ενός ενός συγκεκριμένου εύρους τιμών, ο επενδυτής κερδίζει επιτόκιο 3,5%.

- Επενδυτικό Νέας Γενιάς - Εθνική Τράπεζα

Πρόκειται για προϊόν 4ετούς διάρκειας, στη λήξη της οποίας ο επενδυτής λαμβάνει στη χειρότερη περίπτωση το 103% του αρχικού του κεφαλαίου.

Δηλαδή όχι μόνο η επένδυσή του είναι εξασφαλισμένη, αλλά κλειδώνει και μία μέση ελάχιστη απόδοση 0,50%.

Από εκεί και πέρα όμως το κέρδος του μπορεί να διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς η τελική απόδοση του προϊόντος είναι συνδεδεμένη με τον πανευρωπαϊκό μετοχικό δείκτη EURO
STOXX 50.

Συγκεκριμένα, ο επενδυτής θα κερδίσει το 50% της ενδεχόμενης ανόδου του κατά τη διάρκειας της 4ετίας.

ADVERTISEMENT

3. Αμοιβαία κεφάλαια βραχυπρόθεσμης διάρκειας

Με τις αποδόσεις των ομολόγων να έχουν σκαρφαλώσει σε πολυετή υψηλά, οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει αμοιβαία κεφάλαια βραχυπρόθεσης διάρκειας, μέσω των οποίων οι επενδυτές μπορούν να κλειδώσουν ένα υψηλο κέρδος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months  Ομολογιακό», διάρκειας 18 μηνών που θα διαθέτει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023 η Εθνική Τράπεζα.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη φτάνει στο 4,20% ή στο 2,8% - 3% σε ετησιοποιημένη βάση.

Οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι αυτό θα είναι το κέρδος για τον επενδυτή, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης ή κάποιο πιστωτικό γεγονός.

Για το λόγο αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη).

Στη λήξη του θα προκύψουν έσοδα από τοκομερίδια ομολόγων και από τόκους καταθέσεων/μέσων χρηματαγοράς, και ενδεχομένως υπεραξίες από ομόλογα που είχαν αγορασθεί σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας (below par) μετά την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών του.

ADVERTISEMENT

4. Αμοιβαία κεφάλαια με ετήσια διανομή μερίσματος

Πρόκειται για τα αμοιβαία κεφάλαια με τη μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο, τα οποία διαθέτουν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους οι τράπεζες.

Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι διαχειριστές υπόσχονται στους μεριδιούχους κάθε χρόνο μέρισμα, το οποίο διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 3%.

Δεν είναι εξασφαλισμένο, ωστόσο με βάση τις τιμές των ομολόγων σήμερα και εφόσον δεν προκύψει κάποιο μεγάλο πιστωτικό γεγονός, είναι εξαιρετικά πιθανό να δοθεί.

Επίσης, μέσω των συγκεκριμένων προϊόντων οι επενδυτές μπορούν να πετύχουν υψηλά κέρδη όταν ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ.

Κι αυτό διότι σε αυτήν την περίπτωση οι τιμές των ομολόγων θα κινηθούν ανοδικά. Όσο πιο μεγάλη η πτώση των επιτοκίων, τόσο πιο υψηλά θα είναι και τα κέρδη που θα καταγραφούν.

Αυτήν τη στιγμή είναι διαθέσιμα τα δύο ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας:

- Alpha Bank

Διαθέτει το «ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ». Πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαιο 5ετούς διάρκειας, το οποίο στο ευνοϊκό σενάριο στοχεύει σε μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 3%.

Στόχος του είναι η δημιουργία εισοδήματος μέσω ετήσιου μερίσματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των 5 ετών.

Για την επίτευξη του σκοπού του θα επενδύει σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 27η Οκτωβρίου 2028.

Το χαρτοφυλάκιο θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα (υπολειπόμενη χρονική διάρκεια) η οποία θα προσεγγίζει τα 5 έτη κατά την έναρξή του, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα με ληκτότητα από 3 έως 6 έτη, με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη.


ADVERTISEMENT


- Τράπεζα Πειραιώς

Διαθέτει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023 το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό, τριετούς διάρκειας.

Για την χρήση 2024 η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 3% σε ετησιοποιημένη βάση

Επενδυτικό σκοπό του Α/Κ αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.

Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τα 3 έτη

Απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους για τρία χρόνια και επιζητούν εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη μέσω των τοποθετήσεων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ευρωπαϊκών ομολογιακών τίτλων.