A- A+
Αποδόσεις έως 6% στη διετία υπόσχονται 3 ομολογιακά Α/Κ - Πώς λειτουργούν

Στη διάθεση του αποταμιευτικού κοινού βρίσκονται αυτήν την περίοδο τρία ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα συγκυρία για να πετύχουν υψηλές αποδόσεις.

Με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στις αγορές, αλλά και της προοπτικής για έναρξη του κύκλου αποκλιμάκωσης των ευρωπαϊκών επιτοκίων από το ερχόμενο καλοκαίρι, καλλιεργούνται προσδοκίες για υψηλές αποδόσεις.

Κι αυτό διότι από τη μία πλευρά με τα προϊόντα της κατηγορίας κλειδώνετε υψηλά κουπόνια, καθώς ακόμη παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και από την άλλη έχετε την προοπτική επίτευξης κεφαλαιακών υπεραξιών, όταν η ΕΚΤ αρχίσει να μειώνει τα επιτόκιά της.

Επενδυτικός ορίζοντας

Τα τρία αμοιβαία κεφάλαια που θα σας παρουσιάσουμε είναι ορισμένης διάρκειας.

Συγκεκριμένα, διαρκούν 24 μήνες, μετά το πέρας των οποίων το ενεργητικό τους θα ρευστοποιηθεί πλήρως και θα διανεμηθεί στους μεριδιούχους.

Προσομοιάζουν λοιπόν ως προς τη διάρκεια στις προθεσμιακές καταθέσεις, καθώς έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.

Σε αυτό το διάστημα, οι επενδυτές έχουν να κερδίσουν με δύο τρόπους:

Πρώτον, από τα τοκομερίδια που θα καταβάλλουν οι εκδότες των ομολόγων στα οποία επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο

Δεύτερον, από τυχόν άνοδο των τιμών των ομολόγων την ερχόμενη διετία, εξέλιξη πολύ πιθανή, μιας και στο βασικό σενάριο τα ευρωπαϊκά επιτόκια θα υποχωρήσουν σε αυτήν την περίοδο από τα τρέχοντα ιστορικά υψηλά τους.

ADVERTISEMENT

Η επενδυτική στρατηγική

Για να πετύχουν το στόχο τους, δηλαδή την προφύλαξη του αρχικού κεφαλαίου και τη δημιουργία ικανοποιητικού εισοδήματος, οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων τοποθετούν τα χρήματα των μεριδιούχων κατά κύριο λόγο σε ομόλογα που λήγουν σε 24 μήνες.

Οι τίτλοι αυτοί διακρατούνται έως τη λήξη τους.

Με τον τρόπο αυτό γνωρίζουν εκ των προτέρων τι ποσά θα εισπράξουν σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή τους τόκους και το 100% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων στη λήξη τους.

Επίσης, το ενεργητικό τους μπορεί να αποτελείται από ομόλογα με διάρκεια μεγαλύτερη των 24 μηνών.

Μέσω αυτού του τμήματος του χαρτοφυλακίου, υπάρχει η προοπτική επίτευξης κεφαλαιακών υπεραξιών από την πιθανή άνοδο των τιμών των ομολόγων όταν η ΕΚΤ ξεκινήσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

ADVERTISEMENT

Τα ρίσκα

Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια δεν εγγυώνται το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης.

Ωστόσο, ο σχετικός κίνδυνος, με τα σημερινά δεδομένα είναι χαμηλός. Για να υπάρξει πρόβλημα, θα πρέπει να προκύψουν πολλαπλές πτωχεύσεις των εκδοτών των ομολόγων.

Εφόσον όμως επαληθευτεί το σενάριο μείωσης των επιτοκίων, το κόστος χρήματος θα υποχωρήσει, όπως και το ρίσκο αθέτησης πληρωμών.

Εξάλλου, ο μεριδιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγκλωβίζεται στην επένδυσή του, καθώς μπορεί ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιήσει τα μερίδιά του.

Αυτό γίνεται στις τρέχουσες τιμές. Άρα αν δει κάποιος ότι κλείδωσε ένα υψηλό κέρδος ή απλά χρειάζεται τα χρήματά του, μπορεί να αποχωρήσει από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Πάντως, συνίσταται η διακράτησή των μεριδίων έως τη λήξη της διετίας, ώστε ο επενδυτής να κερδίσει από τη στρατηγική του αμοιβαίου κεφαλαίου, αλλά και να μειώσει τον αντίκτυπο των προμηθειών που θα πληρώσει.

ADVERTISEMENT

Οι 3 διαθέσιμες λύσεις

Αυτήν την περίοδο τρεις τράπεζες διαθέτουν ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια διετούς διάρκειας. Πρόκειται για τα εξής:

Alpha Bank

Θα διαθέτει έως και τις 26 Απριλίου 2024 το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TARGET MATURITY VII 2026».

Επενδυτικός σκοπός του είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν την επένδυσή τους έως τη λήξη των 2 ετών.

Η εκτιμώμενη συνολική απόδοση στη λήξη διαμορφώνεται σε 4% - 4,3%. Δηλαδή η μέση ετήσια απόδοση αναμένεται μεταξύ 2% και 2,15%.

Θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 30.1.2026. Για την επίτευξη του σκοπού του, επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior bonds), εκφρασμένων σε ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο του θα έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα περίπου 2 έτη κατά την έναρξή του, επενδύοντας σε ομόλογα με ληκτότητα από 1,5 έως 3,5 έτη, με σκοπό τη διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους ή τη ρευστοποίησή τους μέχρι τον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των 2 ετών.

Στο έγγραφο βασικών πληροφοριών του προϊόντος, αναφέρονται τα ακόλουθα σενάρια ως προς τη μέση ετησιοποιημένη απόδοσή του:

  • Ακραίων καταστάσεων: -0,1%
  • Δυσμενές: -0,1%
  • Μετριοπαθές: 0,6%
  • Ευνοϊκό: 2,5%

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7 διαμορφώνεται σε 2.

Η κατάταξη αυτή βαθμολογεί ως «χαμηλή» την πιθανότητα ζημιών από τις μελλοντικές επιδόσεις του  αμοιβαίου κεφαλαίου και κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο
στην ικανότητά του να σας πληρώσει.

ADVERTISEMENT

Εθνική Τράπεζα

Θα διαθέτει έως και τις 12 Απριλίου 2024 το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙII 24months - Ομολογιακό», διάρκειας 24 μηνών.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική από την Εταιρεία Διαχείρισης «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ» συνολική απόδοση στη λήξη του προιϊόντος, κυμαίνεται μεταξύ 4,20% έως 4,70%.

Η μέση ετήσια απόδοση δηλαδή εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,1% και 2,35%.

Επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να επωφεληθεί από τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς ομολόγων. 

Η ομάδα διαχείρισης επιδιώκει να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων.

Για να επιτευχθεί η στρατηγική, τα ομόλογα που αγοράζονται κατά την έναρξή του επιδιώκεται να διακρατηθούν έως τη λήξη τους.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7 διαμορφώνεται σε 2.

Η κατάταξη αυτή βαθμολογεί ως «χαμηλή» την πιθανότητα ζημιών από τις μελλοντικές επιδόσεις του  αμοιβαίου κεφαλαίου και κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ απίθανο να έχουν αντίκτυπο
στην ικανότητά του να σας πληρώσει.

ADVERTISEMENT

Attica Bank

Θα διαθέτει έως και τις 26 Απριλίου 2024 το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026», που είναι διάρκειας 24 μηνών.

Επενδύσει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα και απευθύνεται σε όσους αναζητούν καλύτερες προοπτικές απόδοσης από τις προθεσμιακές καταθέσεις, αλλά δεν θέλουν να αναλάβουν το ρίσκο τοποθέτησης σε μετοχές.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στη λήξη, δηλαδή στις 30 Απριλίου 2026, όταν θα ρευστοποιηθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι της τάξεως του 5,5% έως 5,9%.

Πρόκειται για μία μέση ετησιοποιημένη απόδοση από 2,75% έως 2,95%, η οποία θα επιτευχθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- Δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου

- Δεν θα υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης, ήτοι έως τις 26/4/2024.