A- A+
Ανοίγουν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τα πάμφθηνα στεγαστικά δάνεια για νέους 25 ως 39 ετών

Ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 3 Απριλίου η δράση χορήγησης πολύ φθηνών στεγαστικών δανείων σε νέους 25 έως 39 ετών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Οι όροι των χορηγήσεων.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια της δράσης μπορούν μέσω αυτής να αποκτήσουν κατοικίες με εμπορική αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τμ και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών κατά το χρόνο της αγοράς.

ADVERTISEMENT

Οι όροι των δανείων

Αναλυτικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά των δανείων που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Σπίτι μου», είναι τα εξής:

- Ποσό: Εως 150.000 ευρώ

- Ποσοστό συμμετοχής δικαιούχου: Η ίδια συμμετοχή του δικαιούχου δεν πρέπει να υπολοίπεται του 10%

- Διάρκεια: Έως 30 έτη

- Επιτόκιο: Το δάνειο θα είναι κατά τα 3/4 άτοκο και κατά το 1/4 έντοκο (χρηματοδότηση του 75% από την ΔΥΠΑ).

Προβλέπεται πλήρης επιδότηση των τόκων για τρίτεκνους, πολύτεκνους και όσους αποκτήσουν 3 παιδιά κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου.

Επίσης, ισχύει για όλους πλήρης απαλλαγή από την εισφορά 0,12% του ν. 128/1975, αλλά και από έξοδα φακέλου.

Δηλαδή ακόμη κι αν το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε 6% (euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 3%), ο δανειολήπτης στη χειρότερη περίπτωση θα λάβει χρηματοδότηση με ετήσιο κόστος 1,50%.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχή εγγύησης από τρίτο πρόσωπο.

Τέλος, η εξόφληση μπορεί να γίνει πριν τη λήξη της σύμβασης χωρίς ποινή ή επιβάρυνση, ενώ κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται η μεταβίβαση του ακινήτου.

ADVERTISEMENT

Παραδείγματα

- Δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 30 χρόνια

Χωρίς το πρόγραμμα η μηνιαία δόση θα είναι 587 ευρώ, ενώ με τη δράση επιδότησης πέφτει στα 342 ευρώ και στα 277 ευρώ για τρίτεκνους-πολύτεκνους

Το όφελος διαμορφώνεται σε 245 ευρώ τον μήνα / 2.935 ευρώ τον χρόνο και 310 ευρώ τον μήνα / 3.717 ευρώ τον χρόνο αντίστοιχα.


- Δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 χρόνια

Χωρίς το πρόγραμμα η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 705 ευρώ, ενώ με την επιδότηση υποχωρεί στα 480 ευρώ ή στα 416 ευρώ για τρίτεκνους-πολύτεκνους.

Το όφελος ανέρχεται σε 225 ευρώ τον μήνα / 2.700 ευρώ τον χρόνο και σε 289 ευρώ τον μήνα / 3.468 ευρώ τον χρόνο αντίστοιχα.

ADVERTISEMENT

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της δράσης, που θα στηρίξει 10.000 νοικοκυριά, είναι όσοι πληρούν και τις 3 ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχουν ηλικία από 25 έως 39 ετών κατά την ημερομηνία της αίτησης. Στην περίπτωση των ζευγαριών αρκεί ο ένας από τους δύο να έχει αυτήν την ηλικία.


2. Το ετήσιο εισόδημά τους είναι τουλάχιστον 10.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

 • Άγαμος: 16.000 ευρώ
 • Ζευγάρι: 24.000 ευρώ
 • Οικογένεια με ένα τέκνο: 27.000 ευρώ
 • Οικογένεια με δύο τέκνα: 30.000 ευρώ
 • Οικογένεια με τρία τέκνα και άνω: 33.000 ευρώ

3. Δεν έχουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους. Προϋπόθεση είναι να μην διαθέτουν ακίνητο άνω των 50 τμ,  αυξανόμενο κατά 10 τ.μ. για κάθε συγκάτοικο, αν υπάρχει πλήρης κυριότητα ή επικαρπία με ποσοστό άνω του 50%.

Επίσης το ακίνητο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με το ακίνητο που θα χρηματοδοτηθεί για τις ανάγκες στέγασης του δικαιούχου.

Το είδος των ακινήτων

Ως προς τα ακίνητα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τη δράση ισχύουν τα εξής:

- Θα πρέπει να βρίσκονται εντός οικιστικής πολιτικής και ο πωλητής δεν πρέπει να είναι συγγενής α' ή β' βαθμού ή να έχει σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή

- Το εμβαδόν τους να κυμαίνεται από 75 έως 150 τμ

- Η παλαιότητά τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 έτη

- Η εμπορική τους αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

ADVERTISEMENT

Η διαδικασία των αιτήσεων

Όπως προαναφέρθηκε, οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Απριλίου και θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στη δράση είναι οι εξής:

 • Alpha Bank
 • Eurobank
 • Εθνική Τράπεζα
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Παγκρήτια Τράπεζα
 • Attica Bank
 • Χανίων
 • Ηπείρου
 • Θεσσαλίας
 • Καρδίτσας

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να υποβάλλετε μαζί με την αίτηση είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό γέννησης και αστυνομική ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
 • Δήλωση Ε9 και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 • Μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα έγγραφα είναι αληθή

Εξέταση εντός 2 μηνών

Από την στιγμή υποβολής της αίτησης και εντός 60 ημερών οι τράπεζες θα δίνουν την προέγκριση του δανείου.

Στη συνέχεια ο αιτών γνωστοποιεί το ακίνητο και την τιμή του στην τράπεζα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Στη συνέχεια το πιστωτικό ίδρυμα πραγματοποιεί τον απαραίτητο έλεγχο και κατόπιν υπογράφεται η δανειακή σύμβαση, προκειμένου να εκταμιευτεί το ποσό.