A- A+
Έρχονται 25 δισ. ευρώ για τις τράπεζες την Τρίτη - Τι αποφάσισε το υπουργικό για το ΤΧΣ
Στην Αθήνα θα βρίσκονται την ερχόμενη εβδομάδα τα πρώτα 25 δισ. ευρώ από το δανειακό πακέτο που προορίζεται για τη στήριξη των τραπεζών μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Τα χρήματα αυτά θα έλθουν υπό τη μορφή ομολόγων, μετά την αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας του ΤΧΣ, η οποία θα επιτρέψει την υποδοχή τους, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ζημιές των τραπεζών από το PSI και τα επισφαλή δάνεια.

Τις σχετικές αποφάσεις έλαβε τη Μεγάλη Τετάρτη το υπουργικό Συμβούλιο, επικυρώνοντάς τις με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ωστόσο, οι τελικοί όροι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα αποφασιστούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Άμεσα η ενίσχυση των τραπεζών

Σύμφωνα με την εισήγηση του υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη στο υπουργικό συμβούλιο, η ολοκλήρωση του PSI και η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των ελληνικών τραπεζών στις 20 Απριλίου καθιστά αναγκαίο τον προσδιορισμό της διαδικασίας της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος.

Στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες για τη χρήση του 2011 θα περιλαμβάνονται οι ζημιές από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων και από τις προβλέψεις για τα «κόκκινα» δάνεια, βάση της διαγνωστικής έκθεσης της Blackrock.

Οι απομειώσεις αυτές θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα, ώστε να μην υπάρξει κεφαλαιακό έλλειμμα και οι δείκτες επάρκειας να επανέλθουν σε επιτρεπτά επίπεδα.

Αλλαγές στον κανονισμό του ΤΧΣ

Για το λόγο αυτό, με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου δίνεται η δυνατότητα εκ μέρους του Ταμείου να λαμβάνει ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να τα διατηρεί σε λογαριασμό στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επιπλέον, το ΤΧΣ θα μπορεί να χορηγεί, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, βεβαίωση προς πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα προς κεφαλαιακή ενίσχυση, με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει στην μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους.

Τέλος, θα έχει τη δυνατότητα προκαταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που καλείται να πραγματοποιήσει το πιστωτικό ίδρυμα

Οι εννέα αποφάσεις

Με τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έγιναν προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε η χώρα να αποδεχτεί τα 25 δισ. ευρώ της πρώτης δόσης των κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Ειδικότερα προτείνεται:

1. Η αύξηση του κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης για τη Χρηματοδότηση της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας

2. Η δυνατότητα εκ μέρους του Ταμείου να λαμβάνει ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να τα διατηρεί σε λογαριασμό στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος

3. Η προσθήκη στα στοιχεία της περιουσίας του Ταμείου των ομολόγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που λαμβάνει από το ΕΤΧΣ και τη ρύθμιση θεμάτων της περιουσίας αυτής σε περίπτωση εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων

4. Η δυνατότητα του Ταμείου να χορηγεί, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, βεβαίωση προς πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα προς κεφαλαιακή ενίσχυση, με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει στην μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους.

5. Η δυνατότητα προκαταβολής εκ μέρους του Ταμείου του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που καλείται να πραγματοποιήσει το πιστωτικό ίδρυμα

6. Η δυνατότητα του Ταμείου να έχει άμεση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος προς το οποίο έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή ή για λογαριασμό του οποίου έχει προκαταβάλει το αναγκαίο ποσό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

7. Η κατάργηση της απαγόρευσης μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου σε τρίτους και της διαπραγμάτευσής τους στην οργανωμένη αγορά, καθώς η διατήρηση αυτού του περιορισμού δε συμβιβάζεται με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στις Τράπεζες.

8. Η εξαίρεση του Ταμείου από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (take over bid) κατά την απόκτηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πιστωτικών ιδρυμάτων.

9. Η δυνατότητα χορήγησης εγγυήσεων με αποδέκτες και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Διαβάστε επίσης

* Ποιες οι πιθανότητες να μπει «λουκέτο» σε τράπεζα στην Ελλάδα