A- A+
Τέσσερα τα διαθέσιμα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια με μέρισμα 3% και άνω - Νέο προϊόν Optima Bank

Πληθαίνουν οι επενδυτικές επιλογές των αποταμιευτών, καθώς η μία μετά την άλλη, οι τράπεζες δημιουργούν νέα προϊόντα τακτικού εισοδήματος.

Αναμφίβολα, το πιο hot επενδυτικό προϊόν της περιόδου είναι το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο με διανομή μερίσματος κάθε χρόνο στον πελάτη.

Αυτήν την στιγμή τέσσερις τράπεζες διαθέτουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προγράμματα αυτού του τύπου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης είναι πολύ χαμηλό, καθώς μπορεί να ξεκινά ακόμη και από τα 1.000 ευρώ.

Μέσω των συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων ο αποταμιευτής τοποθετείται σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών και εταιρικών ομολόγων και κάθε χρόνο λαμβάνει μέρισμα.

Οι τράπεζες θεωρούν ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι ιδανική για την απόκτηση μεριδίων από αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας λόγω των υψηλών αποδόσεων που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά ομολόγων.

Με δεδομένο ότι ο διαχειριστής του εκάστοτε αμοιβαίου κεφαλαίου διακρατεί τα ομόλογα στα οποία επενδύει μέχρι τη λήξη τους, ο επενδυτής κλειδώνει μία υψηλή απόδοση.

Κίνδυνος και απόδοση

Αρκεί οι εκδότες των ομολόγων να μην πτωχεύσουν στο διάστημα της επένδυσης, το οποίο στα διαθέσιμα προϊόντα ανέρχεται σε 5 έτη.

Ακόμη όμως και σε αυτήν την περίπτωση ο κίνδυνος περιορίζεται λόγω της διασποράς του χαρτοφυλακίου σε πολλούς τίτλους.

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ρευστοποίησης των αμοιβαίων κεφαλαίων οποτεδήποτε, ωστόσο τότε ο μεριδιούχος θα πουλήσει με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις των ομολόγων και μπορεί να γράψει ζημιά.

Αν διατηρήσει όμως το προϊόν μέχρι το τέλος, σε ένα βασικό σενάριο θα λάβει ένα ικανοποιητικό συνολικό κεφαλαιακό κέρδος.

Ειδικά στην περίπτωση που τα επιτόκια στην Ευρωζώνη ξεκινήσουν την πτωτική τους πορεία κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, γεγονός που θα οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμών τους.

Επιπρόσθετη ώθηση στις τιμές θα δώσει και η αναμενόμενη επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου σε επενδυτική βαθμίδα κάποια στιγή μέσα στη χρονιά.

Το νέο προϊόν της Optima Bank

Το πιο πρόσφατο λανσάρισμα έγινε από την Optima Bank. Η τράπεζα προσφέρει το αμοιβαίο κεφάλαιο «Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού» μέσω της θυγατρικής της Optima asset management ΑΕΔΑΚ.

Το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο διατίθεται μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου. Η περίοδος των εγγραφών λήγει στις 20 Μαρτίου.

Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να διακρατήσουν την επένδυσή τους καθ’ όλη τη διάρκειά του και επιζητούν τακτικό εισόδημα.

Προσφέρει τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα:

- Δυνατότητα διανομής ετήσιου μερίσματος, το οποίο για το 2023 εκτιμάται στο 3,25%

- Πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων με υψηλές αποδόσεις

- Δυνατότητα συμμετοχής με ελάχιστο κεφάλαιο, μόλις 1.000 ευρώ, προσφέροντας συγχρόνως επαγγελματική διαχείριση και διασπορά κινδύνου

- Προκαθορισμένη λήξη τον Μάρτιο 2028, οπότε και ρευστοποιείται, αποδίδοντας τα χρήματα στους επενδυτές.

Οι άλλες τρεις διαθέσιμες επιλογές

Προϊόντα αυτού του τύπου προσφέρουν αυτήν την περίοδο και οι ακόλουθες τρεις τράπεζες:

- EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III - Διαθέσιμο έως 17/3 από τη Eurobank: Ετήσιο μέρισμα 3,10%

- Α/Κ ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές – Ομολογιακό - Διαθέσιμο έως 17/3 από την Εθνική Τράπεζα - Ετήσιο μέρισμα 3%

- Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό - Διαθέσιμο από την Τράπεζα Πειραιώς έως τις 28/2 - Ετήσιο μέρισμα 3%.