A- A+
Όλα τα προγράμματα διευκόλυνσης των δανειοληπτών - Τι προσφέρει κάθε τράπεζα

Αναστολή πληρωμών δόσεων ή κεφαλαίου έως και την ερχόμενη Πρωτοχρονιά, προσφέρουν οι τράπεζες σε όσους δανειολήπτες πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού.

Η κεντρική συμφωνία κυβέρνησης και Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) προβλέπει για τους ιδιώτες την αναστολή δόσεων για τρεις μήνες και για τις επιχειρήσεις αναστολή αποπληρωμής κεφαλαίου για 6 μήνες.

Ωστόσο, μεταξύ των προγραμμάτων διευκόλυνσης των τραπεζών εντοπίζονται κάποιες διαφορές, τόσο ως προς την κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών στον επιχειρηματικό τομέα, όσο και ως προς τη διάρκεια των ρυθμίσεων και τους όρους αποπληρωμής, μετά την περίοδο της διευκόλυνσης.

Για το λόγο αυτό, το Moneyonline παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά τα προγράμματα που προσφέρει κάθε τράπεζα. Συγκεκριμένα:

Alpha Bank

 • Ιδιώτες πελάτες

Παρέχει τη δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων των οφειλών σας, έως και την 30.6.2020, σε Στεγαστικά, Καταναλωτικά Δάνεια και Πιστωτικές Κάρτες.

Δικαιούχοι της αναστολής είναι Ιδιώτες που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), είτε οι ίδιοι είτε μέλη της οικογένειάς τους.

Ειδικότερα, αφορά τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις των οποίων είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, και είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Παρέχεται αναστολή καταβολής τοκοχρεωλυτικών δόσεων για Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια και των ελάχιστων μηνιαίων καταβολών για Πιστωτικές Κάρτες και Ανοικτά Δάνεια, έως την 30.6.2020.

Οι τόκοι του δανείου σας καθώς και τυχόν έξοδα (π.χ. ασφάλιση πυρός-σεισμού του ακίνητου σας) που θα προκύψουν κατά την περίοδο αναστολής, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου σας.

Η υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου σας δεν μεταβάλλεται, ενώ η δόση σας στη λήξη της διευκόλυνσης θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως.

Σε ό,τι αφορά τις Πιστωτικές Κάρτες και τα Ανοικτά Δάνεια, οι μη καταβεβλημένες Ελάχιστες Μηνιαίες Καταβολές επιβαρύνονται με τους αναλογούντες συμβατικούς τόκους για το διάστημα αυτό.

Οι λοιποί όροι της σύμβασής σας παραμένουν ως έχουν.

Εφόσον είστε δικαιούχος και επιθυμείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αναστολής, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας, με τη ακόλουθη απλή διαδικασία:

Εισέρχεστε στη σχετική φόρμα είτε μέσω των κωδικών σας myAlpha Web (για συνδρομητές) ή μέσω της εφαρμογής myAlpha Mobile (για συνδρομητές), είτε με χρήση των στοιχείων της κάρτας σας Alpha Bank (για μη συνδρομητές)

Συμπληρώνετε τον αριθμό λογαριασμού του δανείου ή της κάρτας σας, που μπορείτε να βρείτε μέσω του e-banking ή των μηνιαίων αντιγράφων λογαριασμών που λαμβάνετε, και υποβάλετε το αίτημα.

Υποβάλετε το αίτημα εδώ

 • Μικρές επιχειρήσεις - επαγγελματίες

Εφόσον διαπιστώνεται έκτακτη οικονομική δυσχέρεια, η τράπεζα παρέχει προσωρινή διευκόλυνση με αναστολή των δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων έως και τις 30.6.2020.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συναίνεση των οφειλετών, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε Κατάστημα.

 • Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Για νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται άμεσα η έμμεσα από την παρούσα κρίση και έχουν ενήμερες οφειλές έως και τις 31.12.2019, η τράπεζα μεταθέτει την καταβολή μέρους ή του συνόλου των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) τηςπεριόδου 1.3.2020 έως 30.9.2020, στη λήξη του δανείου τους.

Για δάνεια που λήγουν πριν από τις 30.09.2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της λήξης έως και για εννέα (9) μήνες, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων του δανείου.


Eurobank

 • Ιδιώτες πελάτες

Οι ιδιώτες που πλήττονται από την κρίση μπορούν να ζητήσουν από την τράπεζα την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής έως 3 δόσεων του δανείου τους.

Στα μέτρα στήριξης μπορούν να ενταχθούν ιδιώτες που έχουν λάβει:

    Στεγαστικά δάνεια
    Καταναλωτικά δάνεια
    Δάνεια αυτοκινήτου
    Ανοιχτή γραμμή ή δικαίωμα υπερανάληψης

Οι τόκοι των δόσεων κατά την περίοδο της αναστολής θα προστεθούν στο κεφάλαιο στη λήξη της περιόδου, θα επιμεριστούν στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου σας και η δόση σας θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως.

Εάν στο διάστημα από 31.12.2019 έως και 31.03.2020 έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι τόκοι αυτών θα κεφαλαιοποιηθούν.

Το επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου δεν θα αλλάξουν.

Σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής δόσης, θα λάβετε δοσολόγιο που θα σας ενημερώνει για την αναπροσαρμοσμένη δόση του δανείου σας.

Εκτός από τηλεφωνικά, υποβολές αιτημάτων μπορούν να γίνουν και σε αυτή τη διεύθυνση: https://www.eurobank.gr/el/covid-19/metra-stiriksis/idiotes-kai-epaggelmaties/entaksi-sta-metra

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση και πλήττονται από την κρίση, δίνεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής χρεωλυσίων με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου.

Συγκεκριμένα:

1. Αναστολή καταβολής χρεωλυσίων μέχρι 30.09.2020

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση μπορούν να ζητήσουν από την τράπεζα την αναστολή για περίοδο έως 6 μηνών της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου του δανείου τους που είναι καταβλητέες μέχρι τις 30.09.2020.

Στο διάστημα της περιόδου αναστολής πληρωμής χρεωλυσίων θα καταβάλλουν μόνο τους τόκους του δανείου τους (τοκοπληρωμή).

2. Αύξηση διάρκειας δανείου

Παράλληλα με την αναστολή πληρωμής χρεωλυσίων, η διάρκεια του δανείου θα παρατείνεται για 6 μήνες.
Στηρίζουμε τους κλάδους που έχουν πληγεί

Τα μέτρα αυτά στηρίζουν τις επιχειρήσεις κάθε νομικής μοφής που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχουν πληγεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι ενήμεροι δανειολήπτες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 31.12.2019.

Εκτός από τηλεφωνικά, υποβολές αιτημάτων μπορούν να γίνουν και σε αυτή τη διεύθυνση: https://www.eurobank.gr/el/covid-19/metra-stiriksis/idiotes-kai-epaggelmaties/entaksi-sta-metra

 • Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Διευκολύνει τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση και πλήττονται άμεσα από την κρίση και τους προσφέρει τη δυνατότητα αναστολής της καταβολής χρεωλυσίων, με αντίστοιχη παράταση της διάρκειας του δανείου.

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από την κρίση (βάσει ΚΑΔ και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πολιτείας) μπορούν να  ζητήσουν από την Τράπεζα την αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου που είναι καταβλητέες έως 31/12/2020.

Η διάρκεια του δανείου τους μπορεί να παραταθεί μέχρι 9 μήνες.

Για να ενημερωθείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Relationship Manager που σας εξυπηρετεί.


Εθνική Τράπεζα

 • Ιδιώτες πελάτες

Τους προσφέρει τη δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι τις 30.9.2020.

Η διευκόλυνση αυτή ισχύει για όλους τους δανειολήπτες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, έχουν υποστεί σημαντική μείωση εισοδήματος λόγω της υγειονομικής κρίσης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης.

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά απλή και ανέξοδη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους τηλεφωνικά στο 2104859222. Για την προστασία των πελατών και των εργαζομένων της, η Εθνική Τράπεζα επισημαίνει ότι αιτήματα δεν θα εξυπηρετούνται από το Δίκτυο Καταστημάτων της.

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ελεύθεροι επαγγελματίες

Δίνει τη δυνατότητα σε όσους που εμπίπτουν στους κλάδους που πλήττονται και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους για την περίοδο 1/3/20 μέχρι 31/12/20, με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου.

Παράλληλα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδότησης που λήγουν από την 1η Μαρτίου έως και 31 Μαΐου για τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η ένταξη στα παραπάνω μέτρα στήριξης είναι πολύ απλή, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της τράπεζας, απλά με την υποβολή αιτήματος στην εφαρμογή Internet Banking ή με mail στη διεύθυνση: mmeanastoli@nbg.gr.

 • Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις - Νομικά πρόσωπα

Στο σύνολο των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει επηρεαστεί από την υγειονομική κρίση και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, δίνεται η δυνατότητα να μεταθέσουν την καταβολή μέρους ή και του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους, για την περίοδο 1/3/2020 έως 31/12/2020.

Η διευκόλυνση αυτή θα εξετάζεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και μπορεί να πραγματοποιείται:

· με μετάθεση του συνόλου ή μέρους των δόσεων στο τέλος της διάρκειας του δανείου ή/ και

· με προσαύξηση των επόμενων δόσεων του δανείου ή/και

· με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει την ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδοτήσεων, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, που λήγουν εντός του α΄ εξαμήνου, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Αιτήσεις προς ένταξη στα συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης, μπορούν να υποβληθούν μέσω σχετικής επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τον αρμόδιο υπεύθυνο πελατείας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της τράπεζας.


Τράπεζα Πειραιώς

 • Ιδιώτες πελάτες

Για τους ιδιώτες πελάτες που έχουν ενήμερα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα αναστολής της πληρωμής των δόσεων για τρεις μήνες.

Διευκρινίζεται ότι η αναστολή των δόσεων συνοδεύεται από κεφαλαιοποίηση τόκων και ασφαλίστρων, ενώ δεν αλλάζουν τα άλλα χαρακτηριστικά του δανείου.

Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέχρι τις 30 Απριλίου, είτε ηλεκτρονικά μέσω της winbank, είτε μέσω του δικτύου των καταστημάτων.

Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στη winbank θα καθοδηγούνται, να εγγραφούν εξ’ αποστάσεως (online registration). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα προσέρχονται σε κατάστημα.

Η αναστολή αφορά τις δόσεις που έπονται της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος και ειδικότερα:
 
- Πελάτες που υποβάλλουν το αίτημά τους πριν από την ημερομηνία εξόφλησης της δόσης του Απριλίου, δε θα καταβάλουν δόση για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο.

- Πελάτες που έχουν εξοφλήσει τη δόση του Απριλίου πριν την υποβολή του αιτήματός τους δε θα καταβάλουν δόση για τους μήνες Μάιο έως Ιούλιο.

 • Επιχειρήσεις - ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται αναστολή καταβολής χρεολυσίων ενήμερων δανείων, η οποία αφορά πελάτες που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους κλάδους που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Η αναστολή κεφαλαίου δίνεται μέχρι τις 30/09/2020.  

Επιπλέον, σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται από τη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  επιδότηση τόκων για διάστημα 3 μηνών