A- A+
Νέα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου με προοπτική για απόδοση έως και 32,5%

Συνεχείς είναι από τις τράπεζες οι νέες εκδόσεις επενδυτικών προϊόντων, τα οποία με διασφαλισμένο το αρχικό κεφάλαιο προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.

Πρόκειται για προγράμματα που απευθύνουν σε συντηρητικούς επενδυτές, οι οποίοι χωρίς να αναλάβουν κανένα ρίσκο, επιδιώκουν την καταγραφή υπεραξιών ...χρηματιστηρίου.

Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, το μόνο που έχει να χάσει ο αποταμιευτής είναι τους τόκους που θα λάμβανε εάν το ίδιο διάστημα τοποθετούσε τα χρήματά του σε τίτλους σταθερής απόδοσης ή σε προθεσμιακές καταθέσεις.


Διαβάστε: Όλες οι προθεσμιακές καταθέσεις με επιτόκια άνω του 2%


ADVERTISEMENT

Τα διαθέσιμα προγράμματα

Αυτήν την περίοδο ξεχωρίζουν δύο επενδυτικά προϊόντα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα οποία θα διατίθενται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τις Eurobank και Εθνική Τράπεζα.

Αν λοιπόν είστε από τους αποταμιευτές που θέλουν να διεκδικήσουν χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου, μία υψηλή απόδοση, καλό θα ήταν να τους ρίξετε μία ματιά.

Είναι πιθανό να ταιριάζουν στο επενδυτικό προφίλ και τους στόχους σας.

Τα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:


  • Eurobank

Διαθέτει έως το τέλος Ιουλίου το αμοιβαίο κεφάλαιο «Greek Fund Top 30 Select Σύνθετο», το οποίο μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει από επενδυτές περί τα 30 εκατ. ευρώ.

Είναι 5ετούς διάρκειας και η απόδοσή του είναι συνδεδεμένη με τον μετοχικό δείκτη STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Price Index (EUR), ο οποίος αποτελείται από 30 ευρωπαϊκές μετοχές εταιριών που επιλέγονται με βάση:

(α) την χαμηλή μεταβλητότητα

(β) την υψηλή μερισματική απόδοση

(γ) το υψηλό ESG score

Στη λήξη της πενταετούς περιόδου επένδυσης, υπολογίζεται η ποσοστιαία απόδοση του δείκτη από την ημερομηνία έναρξης, ως εξής:

• Αν η απόδοση του υποκείμενου δείκτη είναι θετική αλλά μικρότερη ή ίση με 20% τότε η επενδυτική στρατηγική έχει απόδοση ίση με την απόδοση του δείκτη

• Αν η απόδοση του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 20% τότε η απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής είναι σταθερή και ίση με 32.5%

• Αν η απόδοση του δείκτη είναι αρνητική, τότε η επενδυτική στρατηγική έχει μηδενική απόδοση και δεν ζημιώνεται ο μεριδιούχος

Δηλαδή, ο επενδυτής θα λάβει τουλάχιστον τα χρήματά του στη λήξη και θα έχει συμμετοχή τουλάχιστον 100% στα κέρδη που θα καταγράψει το Α/Κ.

ADVERTISEMENT

Τα σενάρια

Ως εκ τούτου, η απόδοση για τον επενδυτή σε διάφορα σενάρια διαμορφώνεται στα ακόλουθα επίπεδα:


ADVERTISEMENT


  • Εθνική Τράπεζα

Διαθέτει από τις 30 Ιουνίου το δομημένο προϊόν «Επενδυτικό Νέας Γενιάς», η απόδοση του οποίου είναι συνδεδεμένη με Ομόλογο του Γερμανικού Δημοσίου και τον Μετοχικό Δείκτη EURO STOXX 50.

Η διαφορά του σε σύγκριση με άλλα προγράμματα της κατηγορίας είναι ότι ο επενδυτής πέραν της εγγύησης στο αρχικό κεφάλαιο, έχει διασφαλισμένη και μία ελάχιστη απόδοση για τα χρήματά του.

Αναλυτικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος είναι τα εξής:

- Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2ετής

- Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης είναι οι 10.000 ευρώ

- Το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης είναι εγγυημένο 100% από την Εθνική Τράπεζα

- Ο επενδυτής ό,τι κι αν γίνει με την πορεία των συνδεδεμένων δεικτών, θα λάβει στη λήξη απόδοση 2%. Δηλαδή η μέση ετησιοποιημένη απόδοση διαμορφώνεται σε 1% ή 0,50% μετά την αφαίρεση των εξόδων

- Το αν η τελική απόδοση θα είναι μεγαλύτερη, εξαρτάται από την πορεία δύο δεικτών:

Πρώτον, του ομολόγου του Γερμανικού Δημοσίου λήξης 15/2/2033

Δεύτερον, του μετοχικού δείκτη EURO STOXX 50

Ο επενδυτής θα λάβει στη λήξη το 50% της απόδοσης των δύο δεικτών, μείον 1% που αποτελούν τα έξοδα του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το λιγότερο που θα λάβει θα είναι το 2%, δηλαδή την ελάχιστη εγγυημένη απόδοση.

ADVERTISEMENT

Τα σενάρια

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα τα σενάρια ως προς την απόδοση, με αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ, είναι τα εξής:

- Στην χειρότερη περίπτωση: Μέση ετησιοποιημένη απόδοση 0,50% - Θα πάρετε πίσω 10.100 ευρώ

- Σε ένα ευνοϊκό σενάριο: Μέση ετησιοποιημένη απόδοση 4,23% - Θα πάρετε πίσω 10.845,65 ευρώ

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αποδόσεις ισχύουν μόνο αν διακρατήσετε το προϊόν μέχρι τη λήξη του.

Έχετε τη δυνατότητα πρόωρης διακοπής του, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση η ρευστοποίηση γίνεται στις τρέχουσες τιμές των δύο υποκείμενων δεικτών και δεν υφίσταται καμία εγγύηση.

Άρα, υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου, εάν υποχωρούν οι δείκτες τη στιγμή της πώλησης.

Φυσικά, μπορεί να καταγράφονται κέρδη, οπότε η απόδοση δύναται να διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα, ακόμη κι αν ρευστοποιήσετε πρόωρα το προϊόν.