A- A+
Ξεκινά η μάχη των τραπεζών για τα δάνεια του Εξοικονομώ - Αυτονομώ - Οι όροι της δράσης

Καθώς ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών Εξοικονομώ - Αυτονομώ, οι τράπεζες παίρνουν θέσει για τη χορήγηση δανείων στο πλαίσιο της δράσης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεοται επιχορήγηση έως και 95% ανάλογα με εισόδημα και την περιοχή του ακινήτου για τις δαπάνες αναβάθμισης και το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό.

Μπορεί τα δάνεια αυτά να είναι άτοκα για τον καταναλωτή, ωστόσο η τράπεζα θα λάβει τόκους με βάση σταθερό επιτόκιο 4% από το κράτος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει διαφημιστικές καμπάνιες για να πείσουν τους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα να τις επιλέξουν για το κομμάτι του δανεισμού.

Η επιλογή γίνεται υποχρεωτικά στα αρχικά στάδια για την εξασφάλιση της επιδότησης.

ADVERTISEMENT

Τι επιδοτείται

Η δράση προσφέρει επιδότηση που φτάνει έως το 85% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από άτοκο τραπεζικό δανεισμό.

Με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, που σημειωτέον έχει αλλάξει πολλές φορές έως τώρα, οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής των αιτήσεων ανά περιοχή είναι οι εξής:

Τα χαρακτηριστικά της δράσης

Επωφεληθείτε από τα κίνητρα του προγράμματος, βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την εμπορική του αξία.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στον οικιακό τομέα και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ και επιτυγχάνουν αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει κίνητρα σε όσους το επιλέξουν για την πραγματοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.


ADVERTISEMENT


Το ύψος της επιδότησης

Η επιχορήγηση κεφαλαίου φτάνει έως και το 85% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ παρέχεται 100% επιδότηση τόκων του δανείου, καθώς και κάλυψη δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή, τυχόν μελετών και συμβούλου έργου.

Ειδικότερα, τα ποσοστά της επιδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επεμβάσεων διαμορφώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

Όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες στις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπεται covid premium για τα έτη 2020 και 2021 ύψους 10% και ακόμη ενεργειακό premium 10% αναβάθμισης κτιρίων που υπάγονται στις ενεργειακές κατηγορίες Ζ και Η και αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε Β.

Αυτό σημαίνει ότι το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης φτάνει για την πρώτη κατηγορία στο 85%.

Εξάλλου για τις λιγνιτικές περιοχές προβλέπεται ειδική προσαύξηση 10% στο βασικό ποσοστό της επιχορήγησης.

ADVERTISEMENT

Δικαιούχοι και επιλέξιμες κατοικίες

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας  / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα».

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς.

Επιλέξιμη κατοικία για χρηματοδότηση είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

- Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
- Έχει νόμιμη άδεια
- Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
- Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ


ADVERTISEMENT


Χρηματοδοτούμενες εργασίες

Το Πρόγραμμα προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορείτε να επιλέξετε για την ενεργειακή βελτίωση του σπιτιού σας:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης-αυτονόμησης ενέργειας όπως Φωτοβολταϊκού σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό, «έξυπνα» οικιακά σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος, κ.α.
 • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home)

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανά ιδιοκτησία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:

- 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α

- 80.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για πολυκατοικία τύπου Β


ADVERTISEMENT


Κύρια βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Τα κύρια βήματα για λήψη της επίδότησης είναι τα ακόλουθα:

 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο https://exoikonomo2020.gov.gr – καταχώρηση οικονομικών στοιχείων ενδιαφερόμενου και στοιχείων ακινήτου
 • Καταχώρηση στοιχείων Α΄Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης), παρεμβάσεων, κόστους παρεμβάσεων και ενεργειακού στόχου
 • Επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Έλεγχος πληρότητας αίτησης από το πληροφοριακό σύστημα
 • Οριστική υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και λήψη ενός μοναδικού εξαψήφιου ακέραιου αριθμού πρωτοκόλλου
 • Επιλογή Τράπεζας από τον ενδιαφερόμενο και υποβολή αίτησης για λήψη δανείου, έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας
 • Αξιολόγηση αίτησης από Τράπεζα, λήψη οικονομικής προέγκρισης.
 • Ένταξη αίτησης σε υπαγωγή, αποδοχή της υπαγωγής από τον ωφελούμενο
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης στην Τράπεζα
 • Πραγματοποίηση εργασιών ενεργειακής βελτίωσης
 • Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση B’ Π.Ε.Α
 • Καταχώριση της δήλωσης που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής βελτίωσης από τον ωφελούμενο, ενημέρωση για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
 • Έλεγχος δικαιολογητικών από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)
 • Εκταμίευση δανείου και καταβολή κινήτρων προγράμματος από την Τράπεζα.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, καλώντας στην ειδική γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 211 10 97000.