A- A+
Άνοιξε η γραμμή υποστήριξης για το νέο «Εξοικονομώ» - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Ενεργοποιήθηκε την Τρίτη η γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών (helpdesk) για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 6241829 (20 γραμμές), το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά –εργάσιμες ημέρες- από τις 07.00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Πρόκειται για 10ψήφιο νούμερο με χρέωση ανάλογα με το τιμολόγιο του παρόχου σας. Σε κάθε περίπτωση όμως η κλήση σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνεται στα δωρεάν λεπτά ομιλίας του προγράμματός σας.

Το helpdesk ξεκινά νωρίτερα και είναι πιο διευρυμένο σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους του «Εξοικονομώ», ώστε να ανταποκρίνεται στο αυξημένο μέγεθος του προγράμματος και να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης για τις αλλαγές που προβλέπονται.

Ποιες απορίες θα λύνονται

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα καλύπτει όχι μόνο τα «βασικά» ερωτήματα (ποιοι είναι δικαιούχοι, οδηγίες για την υποβολή της αίτησης κλπ.) αλλά και εξειδικευμένα θέματα για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τη χρήση της πλατφόρμας κ.α. στα οποία θα απαντούν μηχανικοί και εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι.

Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support.exοikonomo@prv.ypeka.gr

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ανοίξει στις 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι όροι του προγράμματος

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους 803 εκατ. ευρώ (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός ανά περιφέρει και η έναρξη υποβολής των αιτήσεων έχουν ως εξής:Επιλέξινες κατοικίες

Επιλέξιμες κατοικίεςείναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν τρεις τύποι αιτήσεων:

1.Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας

2.Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α: Αίτηση πολυκατοικίας που συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών

3.Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β (Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις): Αίτηση πολυκατοικίας που περιλαμβάνει μόνοαυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης -αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα (NEO!)

Μία κατοικία, προκειμένου να κρικεί επιλέξιμη θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από το Ε1 του αιτούντος

2. Να μην είναι παράνομη

3. Να είναι κατηγορίας βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) με ημερομηνία μετά τις 26/11/2017, χαμηλότερη ή ίση της Γ

4. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

5. Αν πρόκειται για πολυκατοικία να έχει εκδώσει ΑΦΜ πολυκατοικίας, να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένο με τον ΑΦΜ και να έχει ΠΕΑ που να αφορά συνολικό το κτίριο


Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας  / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα».

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς.


Ποσοστά επιδότησης

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επεμβάσεων διαμορφώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

Επιπλέον προβλέπεται covid premium για τα έτη 2020 και 2021 ύψους 10% και ακόμη ενεργειακό premium 10% αναβάθμισης κτιρίων που υπάγονται στις ενεργειακές κατηγορίες Ζ και Η και αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε Β.

Αυτό σημαίνει ότι το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης φτάνει για την πρώτη κατηγορία στο 85%.

Εξάλλου για τις λιγνιτικές περιοχές προβλέπεται ειδική προσαύξηση 10% στο βασικό ποσοστό της επιχορήγησης.

Ενεργειακός στόχος / απαιτήσεις

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α ’ΠΕΑ.

Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α ’ΠΕΑ.

Η επίτευξη του ενεργειακού στόχου πιστοποιείται από την έκδοση νέου ΠΕΑ (Β’ΠΕΑ) μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.


Ανώτατο όριο δαπανών

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός προκύπτει από το άθροισμα επιλέξιμων παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,και διαμορφώνεται ανά τύπο αίτησης ως εξής:Η δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής θα συνεχίσει να υφίσταται ως ένα επιπλέον κίνητρο του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», υπό το ίδιο πλαίσιο και διαδικασίες που ίσχυαν για τους προηγούμενους κύκλους Εξοικονόμηση Κατ’ Όικον ΙΙ.

Παραδείγματα

Αίτηση κατοικίας με ωφέλιμη επιφάνεια 100m2

• Κατοικία ενεργειακής κατηγορίας Ζ από Α’ ΠΕΑ με σενάριο αναβάθμισης σε κατηγορία Γ (επίτευξη ελάχιστου Ενεργειακού στόχου) και εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας:
350 kWh/m2

• Μέγιστο επιλέξιμο ποσό παρεμβάσεων από Α’ΠΕΑ: 1,2€/kWhx (350kWh/m2x100m2)= 42.000 €

• Μέγιστο επιλέξιμο ποσό για λοιπές δαπάνες(Α’,&Β’Π.Ε.Α.,Σύμβουλος,Άδειες/Μελέτες): 1.500€

• Μέγιστος Ανώτατος Επιλέξιμος Π/Υ: 42.000 + 1.500 = 43.500 €≤ 50.000 €OK!

• Έστω ότι ο ωφελούμενος υποβάλει αίτηση για δέσμευση συνολικού Π/Υ δαπανών (επιλέξιμες παρεμβάσεις και λοιπές δαπάνες): 35.000 €+ 1.500 €= 36.500 €

• Η αίτηση υπάγεται αφού:36.500 €≤ 43.500€

Τα βασικά δικαιολογητικά

Τα κύρια δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα.

1) Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο

2) Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

3) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

4) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

5) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Μόνο για πολυκατοικίες Τύπου Α ή Τύπου Β)

Η επίτευξη του ενεργειακού στόχου πιστοποιείται από την έκδοση νέου ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ) μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων συνοδευόμενο από την υποβολή φωτογραφικής τεκμηρίωσης (πριν και μετά) των σχετικών παρεμβάσεων.