A- A+
Οι 3 διαθέσιμες επιλογές για απόδοση καλύτερη των προθεσμιακών καταθέσεων με χαμηλό ρίσκο

Συνεχίζουν οι τράπεζες τη διάθεση εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων που ανταγωνίζονται τις προθεσμιακές καταθέσεις σε επίπεδο αποδόσεων.

Ο λόγος γίνεται για αμοιβαία κεφάλαια χαμηλού ρίσκου με ορισμένη χρονική διάρκεια επένδυσης, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, τα οποία διατίθενται σε συγκεκριμένες περιόδους εγγραφών από τις τράπεζες.

Τα προγράμματα αυτά σπεύδουν να εκμεταλλευτούν το σημερινό περιβάλλον υψηλών αποδόσεων στην αγορά ομολόγων, όπου επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους.

Το γεγονός αυτό τους επιτρέπει να κλειδώσουν υψηλά κουπόνια για τα χρήματα των επενδυτών, ενώ υπό προϋποθέσεις διανέμουν και μέρισμα κάθε χρόνο, δημιουργώντας εισόδημα για τους μεριδιούχους.

ADVERTISEMENT

Η επενδυτική στρατηγική

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδικού τύπου ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων είναι τα εξής:

- Διάθεση: Σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η αγορά μεριδίων

- Διάρκεια Α/Κ: Μπορεί να ξεκινά από τα 2 και να φτάνει έως και τα 5 έτη

- Απόδοση κερδών: Στη λήξη για όσα έχουν διάρκεια 2 ετών, ετήσιο μέρισμα για όσα είναι 3 - 5 ετών, ανάλογα με τις επιδόσεις του Α/Κ

- Επενδύουν: Σε τίτλους ίδιας διάρκειας με το χρόνο ζωής τους .Με τον τρόπο αυτό, είναι πιο εύκολο για τους διαχειριστές να υπολογίσουν το κέρδος που θα αποκομίσουν οι επενδυτές.

Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν είναι 5ετές, επενδύει σε ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας, έτσι ώστε όταν λήξει να έχει εισπράξει το σύνολο των κουπονιών τους.

- Πρόωρη ρευστοποίηση: Ο επενδυτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο, εφόσον χρειάζεται χρήματα ή θεωρεί ότι τα κέρδη που σημειώνει τον ικανοποιούν.

ADVERTISEMENT

Ευνοϊκή συγκυρία

Εξάλλου, δεν θα πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα από τον ερχόμενο Ιούνιο, τα επιτόκια στην ευρωζώνη θα αρχίσουν να μειώνονται.

Όταν συμβεία αυτό, θα υποχωρήσουν οι αποδόσεις των ομολόγων και άρα θα αυξηθούν οι τιμές τους.

Ως εκ τούτου, οι μεριδιούχοι των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν να περιμένουν σημαντικά οφέλη και από τη διαδικασία χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές λοιπόν, μπορούν να κερδίσουν διπλά:

Πρώτον, από τους τόκους των ομολόγων στα οποία επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο, οι οποίοι είναι γνωστοί εκ των προτέρων

Δεύτερον, από την άνοδο των τιμών των ομολόγων όταν ξεκινήσει η μείωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων

ADVERTISEMENT

Οι διαθέσιμες λύσεις

Αυτήν την περίοδο τρία αμοιβαία κεφάλαια συγκεντρώνουν από τους ενδιαφερόμενους χρήματα, ενόψει της έναρξής τους.

Πρόκειται για τα εξής:

Εθνική Τράπεζα - 24 μήνες - Έως 4,7%

Προσφέρει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙII 24months - Ομολογιακό», που επενδύει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργητικού του σε ελληνικούς και ξένους ομολογιακούς τίτλους.

- Ελάχιστο ποσό: 3.000 ευρώ

- Διάρκεια: 24 μήνες

- Εγγύηση αρχικού κεφαλαίου: Δεν υπάρχει - Δείκτης κινδύνου 2, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, με το 1 να έχει το μικρότερο ρίσκο και το 7 το μεγαλύτερο

- Εκτιμώμενη απόδοση: Από 4,20% και 4,70% συνολικά στη διετία ή 2,1% έως 2,35% μέση απόδοση κατ΄ έτος

- Απόδοση τόκων: Στη λήξη

- Συνθήκη: Οι εκδότες των ομολόγων, στα οποία επενδύει να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο

- Διάθεση έως 12/4/2024

ADVERTISEMENT

Τράπεζα Πειραιώς - 5 χρόνια - Μέρισμα ως 3%

Προσφέρει το «Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό», που επενδύει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργητικού του σε ελληνικούς και ξένους ομολογιακούς τίτλους.

- Ελάχιστο ποσό: Δεν υφίσταται

- Διάρκεια: 60 μήνες

- Εγγύηση αρχικού κεφαλαίου: Δεν υπάρχει - Δείκτης κινδύνου 3, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, με το 1 να έχει το μικρότερο ρίσκο και το 7 το μεγαλύτερο

- Εκτιμώμενη απόδοση: Διανομή μερίσματος από 2,6% ως 3% τον πρώτο χρόνο - Στόχος για μέρισμα σε κάθε ένα από τα επόμενα 5 έτη - Στο μετριοπαθές σενάριο η μέση ετήσια απόδοση ανέρχεται σε 2%

- Συνθήκη: Οι εκδότες των ομολόγων, στα οποία επενδύει να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο

- Διάθεση έως 29/3/2024

ADVERTISEMENT

Eurobank - 5 χρόνια - Μέρισμα ως 3%

Προσφέρει το «GF Target Maturity VΙΙ Ομολογιακό», που επενδύει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργητικού του σε ελληνικούς και ξένους ομολογιακούς τίτλους.

- Ελάχιστο ποσό: 5.000 ευρώ

- Διάρκεια: 60 μήνες

- Εγγύηση αρχικού κεφαλαίου: Δεν υπάρχει - Δείκτης κινδύνου 2, σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7, με το 1 να έχει το μικρότερο ρίσκο και το 7 το μεγαλύτερο

- Εκτιμώμενη απόδοση: Διανομή μερίσματος ως 3% κάθε χρόνο - Στο μετριοπαθές σενάριο η μέση ετήσια απόδοση ανέρχεται σε 4,42%

- Συνθήκη: Οι εκδότες των ομολόγων, στα οποία επενδύει να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο

- Διάθεση έως 15/3/2024