A- A+
Γεγονός οι πρώτες εγκρίσεις για τα δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Πότε θα δοθούν τα λεφτά

Πάνω από 30.000 αιτήσεις κατέθεσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό για κεφάλαιο κίνησης μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Πρόκειται για το νέο προϊόν «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ ΙΙ», που προσφέρει άμεση ρευστότητα με 100% άτοκη χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο χρόνια και 40% μειωμένο για τα υπόλοιπα 3 χρόνια επιτόκιο.

Το προϊόν απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκαν συνολικά 30.600 αιτήσεις για 4,1 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος των 1,2 δισ. ευρώ.

Αν λοιπόν δεν υπάρξει ενίσχυση του σχετικού προϋπολογισμού, αρκετές επιχειρήσεις θα μείνουν εκτός. Δεν αποκλείεται πάντως κάποιες να υπέβαλαν αιτήσεις σε περισσότερες από μία τράπεζες.

Για το λόγο αυτό έχει σταματήσει η υποβολή αιτήσεων, μέχρι να γίνει το πρώτο ξεκαθάρισμα των παραπάνω αιτήσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι πόροι επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης.

Πότε θα γίνουν οι εκταμιεύσεις

Ήδη η Τράπεζα Πειραιώς έχει εγκρίνει τα πρώτα 243 δάνεια συνολικού ύψους 28 εκατ. ευρώ, η Eurobank 46 αιτήματα δανειοδότησης ύψους 5,50 εκατ. ευρώ, ενώ αρκετές είναι οι εγκρίσεις και από τις Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank.

Οι φάκελοι αυτοί έχουν ήδη σταλεί στην ΕΑΤ, ώστε να πάρουν οι τράπεζες το τελικό ΟΚ για να προχωρήσουν στις δανειοδοτήσεις.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, καθώς το πλαφόν χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τραπεζών που θα δώσουν το δάνεια, διαμορφώνεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Μπορεί δηλαδή μία επιχείρηση να πάρει δάνεια από 2 ή περισσότερες τράπεζες, αρκεί το συνολικό τους ύψος να μην υπερβαίνει το παραπάνω όριο.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Τα νέα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται από 10.000 - 500.000 ευρώ και αφορούν σε παροχή κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν πληττομενο λόγω κορωνοϊού ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

• Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή

• Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Διάρκεια και επιτόκιο

Τα δάνεια έχουν συνολική διάρκεια 2 – 5 έτη και παρέχονται με δυνατότητα περιόδου χάριτος πληρωμής κεφαλαίου από 6 έως 12 μήνες.

Το επιτόκιο καθορίζεται από την τράπεζα μετά την εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντα.

Στη συνέχεια, επιδοτείται από το ΤΕΠΙΧ ως εξής:

- Κατά 100% τα δύο πρώτα χρόνια, εάν διατηρηθούν σε αυτό το διάστημα οι θέσεις εργασίας που είχε η επιχείρηση στις 19 Μαρτίου

- Κατά 40% στην υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση των πρώτων δύο ετών καλύπτει επιτόκια έως και το 8%. Αν το επιτόκιο που θα ορίσει η τράπεζα είναι μεγαλύτερο, θα πληρώσετε τη διαφορά.

Επίσης, για να λάβετε την επιδότηση θα πρέπει να διατηρήσετε σε 2 χρόνια τις θέσεις εργασίας που είχε η επιχείρηση στις 19 Μαρτίου 2020.

Επιπλέον, μπορείτε να μειώσετε το επιτόκιο, εφόσον παράσχετε εξασφαλίσεις.

Τρόπος εξόφησης και έξοδα φακέλου

Για τη λήψη των χρημάτων, πληρώνετε εφάπαξ έξοδα που ανέρχονται στο 0,50% επί του εγκεκριμένου δανείου.

Το ελάχιστο ποσό των εξόδων είναι τα 100 ευρώ και το ανώτατο οι 4.000 ευρώ.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2 τρόπους αποπληρωμής:

  • Με χρεωλυτικές δόσεις.
  • Με τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Οι δόσεις καταβάλλονται κάθε μήνα ή κάθε 3 μήνες σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Επίσης, μπορείτε να εξοφλήσετε όλο το υπόλοιπο της χρηματοδότησής σας ή ένα μέρος της οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Πώς γίνονται αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν online αίτηση συμμετοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, όπου επιλέγουν μια ποια τράπεζα θέλουν να συνεργαστούν.

Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος είναι οι εξής: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας