A- A+
Μεγάλη ευκαιρία η 9μηνη επιδότηση στεγαστικών δανείων - Δείτε αν είστε δικαιούχοι

Εκπνέει την 30ή Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, το οποίο προβλέπει την 9μηνη επιδότηση ενυπόθηκων δανείων.

Κεντρικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η στήριξη με την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των δόσεων των επόμενων εννέα μηνών, των οφειλετών που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τα δάνεια, πράσινα και κόκκινα, φυσικών προσώπων που έχουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία.

Δηλαδή εκτός από στεγαστικά δάνεια, επιδοτούνται επαγγελματικά και καταναλωτικά δάνεια, αρκεί να είναι προσημειωμένη η κύρια κατοικία του δανειολήπτη.

Στα κόκκινα δάνεια για να δοθεί το βοήθημα θα πρέπει προηγουμένως ο οφειλέτης να συμφωνήσει σε μία ρύθμιση με την τράπεζα, για την οποία θα πρέπει να διαπραγματευτεί μετά την αίτησή του για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με χρήση των κωδικών Taxis, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/).

Τα ποσοστά της επιδότησης διαμορφώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:


Για παράδειγμα, σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα χορηγηθεί:

  • Για το 1ο τρίμηνο κρατική επιδότηση ύψους 1.147,50 ευρώ (90%)
  • Για το 2ο τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%)
  • Για το 3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%)

Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», η συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών δόσεων ύψους 3.825 ευρώ).


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στην πλατφόρμα για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ θα πρέπει κατ΄ αρχήν να ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1.Άνεργοι

Φυσικά πρόσωπα άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη

2. Εργαζόμενοι με μείωση μισθού

Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί  ή παρουσίασαν σημαντική μείωση μέσου μηνιαίου μισθού, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. των μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2020) συγκριτικά με το χρονικό διάστημα πριν από την πανδημία (δηλ. των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020), ως εξής:

I.    εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό έως 1.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%)

II.    εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%)

III.    εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό άνω των 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη τριάντα ποσοστιαίων μονάδων (30%)

3. Ελεύθεροι επαγγελματίες που πλήττονται

Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. το 2ο τρίμηνο 2020), συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 1 έτος πριν από την πανδημία (δηλ. το 2ο τρίμηνο του 2019).

4.Ελεύθεροι επαγγελματίες που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή

Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

5. Εργαζόμενοι που μπήκαν στο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης, ήτοι το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

6. Ιδιοκτήτες ακινήτων

Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο, κατόπιν κρατικής εντολής.

7. Μέλη εταιρειών

Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά με Κρατική εντολή ή/και έχουν λάβει ενίσχυση.


ADVERTISEMENT

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Εάν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση και να λάβετε την επιδότηση, εφόσον πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια:

Κατηγορία Α: εξυπηρετούμενα δάνεια:

•    η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ
•    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα
•    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ,  προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 57.000 ευρώ
•    οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ
•    η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ
•    η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Κατηγορία Β: μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που δεν έχουν καταγγελθεί ακόμη:

•    η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
•    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
•    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ
•    οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ
•    η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ
•    η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

Κατηγορία Γ: μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έχουν ήδη καταγγελθεί:

•    η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
•    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ
•    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 36.000 ευρώ
•    οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
•    η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ
•    η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ
•    εφόσον υπάρχει συνοφειλέτης ή εγγυητής στο δάνειο, τότε αυτός:
- να έχει ατομικό εισόδημα του που δεν ξεπερνά τις 12.500 ευρώ
- να έχει συνολική ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.
- να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid - 19


Δεσμεύσεις και δικλείδες ασφαλείας

Οι δανειολήπτες δεσμεύονται να συνεχίσουν την καταβολή των δόσεων και μετά το διάστημα της επιδότησης για 6 έως 18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου τους.

Σε περίπτωση νέας καθυστέρησης, τα επιδοτούμενα ποσά αναζητούνται από το Δημόσιο προς επιστροφή τους στα κρατικά ταμεία.

Επιπλέον, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας πριν τη χορήγηση της επιδότησης για δάνεια σε καθυστέρηση.

Πρώτον, εάν το δάνειο είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, ο δανειολήπτης θα πρέπει να αποδεχθεί μία βιώσιμη ρύθμιση που θα του υποδείξει η τράπεζα, για να λάβει την επιδότηση.

Δεύτερον, αν η καθυστέρηση είναι μικρότερη των 90 ημέρων, θα πρέπει να καταβάλλει στην τράπεζα τις δόσεις που δεν έχει πληρώσει, ώστε να εξασφαλίσει την επιδότηση.