A- A+
Αποδόσεις έως 5,2% υπόσχονται τα διετή ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια - Οι 3 διαθέσιμες λύσεις

Καθώς τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν ήδη ξεκινήσει την πτωτική τους πορεία, οι τράπεζες προσφέρουν εναλλακτικές υψηλών αποδόσεων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η τελευταία λέξη της μόδας στα προϊόντα της κατηγορίας είναι τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, προκαθορισμένης διάρκειας 2 ετών.

Πρόκεται για επενδυτικά προϊόντα που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις υψηλές ακόμη αποδόσεις των κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

Με βάση τις εκτιμήσεις των διαχειριστών τους, μπορούν έως και τις αρχές του 2026 να εξασφαλίσουν συνολικό όφελος που θα κινηθεί γύρω από τη ζώνη του 5%.

Πώς λειτουργούν

Τα προγράμματα αυτά διατίθενται σε συγκεκριμένες περιόδους, μετά το πέρας των οποίων δεν είναι δυνατή η απόκτησή τους.

Από την άλλη, έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, κατά την οποία το σύνολο του ενεργητικού τους ρευστοποιείται και διανέμεται στους μεριδιούχους.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιήσετε τα μερίδιά σας, ωστόσο συστήνεται η διακράτησή τους έως τη λήξη, ώστε να εκμεταλλευτείτε πλήρως την επενδυτική στρατηγική του εκάστοτε αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αν φυσικά καταγράφετε κέρδη που σας ικανοποιούν πριν από τη λήξη, μπορείτε να πουλήσετε τα μερίδιά σας.

Τα κέρδη μπορούν να προέλθουν από δύο πηγές:

Πρώτον, από τους τόκους που θα εισπραχθούν κατά τη διάρκεια της διετίας, οι οποίοι είναι γνωστοί εκ των προτέρων

Δεύτερον, από την άνοδο των τιμών των ομολόγων, κάτι που είναι πιθανό, καθώς τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ

ADVERTISEMENT

Πού επενδύουν

Το ενεργητικό των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας αποτελείται από τίτλους διετούς κατά κύριο λόγο διάρκειας.

Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να υπολογίσουν με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τους τόκους που θα εισπράξουν κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος.

Η επενδυτική στρατηγική περιλαμβάνει αγορά και διακράτηση των ομολόγων έως την λήξη τους, προσφέροντας τη δυνατότητα να «κλειδώσει» ελκυστικές μεσοπρόθεσμες αποδόσεις σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος.

Αν κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγαλύτερη διάρκεια από το χρόνο ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου, τότε ρευστοποιείται στις τρέχουσες τιμές.

ADVERTISEMENT

Ευκαιρίες και κίνδυνοι

Από αυτό το τμήμα του χαρτοφυλακίου μπορούν να προκύψουν κεφαλαιακά κέρδη, εφόσον επαληθευτεί το σενάριο έναρξης του κύκλου χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ από εφέτος.

Φυσικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση στο αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης. Για να χάσετε όμως θα πρέπει να συμβεί κάποιο πιστωτικό γεγονός.

Δηλαδή ο εκδότης κάποιου τίτλου να μην είναι σε θέση να καταβάλλει τόκους ή κεφάλαιο.

Μέσω της μεγάλης διασποράς ωστόσο του χαρτοφυλακίου, ο κίνδυνος καταγραφής ζημιών περιορίζεται σημαντικά.

Εν κατακλείδι, το γεγονός ότι τα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθερό χαρτοφυλάκιο που θα διακρατείται μέχρι την λήξη, υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός προβλεψιμότητας για τη συνολική απόδοση στην ημερομηνία λήξης τους.

ADVERTISEMENT

Τα διαθέσιμα προγράμματα

Αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα τρία ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια διετούς διάρκειας. Πρόκειται για τα εξής:

Εθνική Τράπεζα - 5%

Θα διαθέτει έως και τις 29/2 το αμοιβαίο κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 24months - Ομολογιακό»..

Στόχος του είναι η εξασφάλιση του αρχικού κεφαλαίου και η επίτευξη μίας συνολικής απόδοσης από 4,5% έως 5% στη διετία.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους διάρκειας έως 2 έτη, ελληνικούς ή του εξωτερικού.

Οι διαχειριστές του εκτιμούν ότι η συνολική του απόδοση θα φτάσει έως και το 5%, υπό την προϋπόθεση ότι έτος το τέλος Φεβρουαρίου δεν θα υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 29 Φεβρουαρίου 2026 και το προϊόν της πώλησης θα διανεμηθεί στους μεριδιούχους.


ADVERTISEMENT


Alpha Bank - 5%

Θα διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TARGET MATURITY VI 2026», έως και τις 26 Ιανουαρίου 2024.

Πρόκειται για επενδυτικό προϊόν διετούς διάρκειας. Στόχος των διαχειριστών του είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης 4,6% - 5% σε βάθος 24 μηνών.

Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του θα τοποθετηθεί σε ομολογιακούς τίτλους, εγχώριους και ξένους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφάλαιου, θα επενδύει σε ομόλογα με υπολειπόμενη διάρκεια από 1,5 έως και 3,5 έτη.

Στόχος είναι τα ομόλογα να διακρατηθούν έως τη λήξη τους ή εάν αυτή είναι προγραμματισμένη σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 30ης Ιανουαρίου 2026, να ρευστοποιηθούν τότε.


ADVERTISEMENT


Τράπεζα Πειραιώς - 5,2%

Θα διαθέτει το ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο «Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό» έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στην λήξη διαμορφώνεται σε 4,70% έως 5,20% με μικρή χρονική δέσμευση του πελάτη για 24 μήνες.

Έχει σε μεγάλο βαθμό ένα «σταθερό» χαρτοφυλάκιο που θα διακρατηθεί μέχρι την λήξη του, προσφέροντας παράλληλα επαγγελματική διαχείριση, διασπορά και ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών.

Το Α/Κ θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων η μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου θα προσεγγίζει τους 24 μήνες.