A- A+
Alpha Bank: Πώς θα αποφευχθεί η κρατικοποίηση των ελληνικών τραπεζών
Την άποψη ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών πρέπει να γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει την υψηλή συμμετοχή των ιδιωτών και την ανάκτηση των κεφαλαίων που θα βάλει το δημόσιο, εκφράζει η Alpha Bank.

Όπως επισημαίνει στο εβδομαδιαίο δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε:

Α) Να εξασφαλίζεται η πλήρης ανάκτηση των δημοσίων πόρων που θα δαπανηθούν έτσι ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση του δημοσίου χρέους και

Β) Να μεγιστοποιείται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε να διασφαλισθεί σε βάθος χρόνου ο ιδιωτικός χαρακτήρας της μετοχικής σύνθεσης των τραπεζών.

«Για την επίτευξη και των δυο στόχων, βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία υπεραξίας στην επένδυση στην οποία θα κληθούν να συνεισφέρουν το δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και οι ιδιώτες επενδυτές» τονίζουν οι οικονομολόγοι της Alpha Bank.

Τα κίνητρα για τους ιδιώτες

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, η κερδοφορία της επένδυσης εξαρτάται όχι μόνον από την ανάκαμψη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια αλλά σε μεγάλο βαθμό και από την αρχιτεκτονική της αποκεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει η Alpha Bank, είναι προς το συμφέρον του όλου εγχειρήματος να διασφαλισθεί η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, που με την σειρά της, εξαρτάται από την ελκυστικότητα της επενδυτικής τοποθέτησης με όρους ισότιμης μεταχείρισης με το ΤΧΣ, τον έτερο μεγάλο επενδυτή, και σταθερών κανόνων καθόλη την διάρκεια της επένδυσης.

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι το έλλειμμα κεφαλαίων που θα πρέπει να καλυφθεί προκύπτει από δύο πηγές: ζημιές που προέκυψαν ήδη από το PSI και δυνητικές ζημιές που ίσως προκύψουν με βάση την διαγνωστική εξέταση της Blackrock.

Κοινές για το PSI, CoCos για την Blackrock

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι είναι λογικό να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά χρηματοοικονομικά εργαλεία για διακριτούς σκοπούς, και ειδικότερα κοινές μετοχές για το τμήμα του PSI και ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές για το τμήμα που αφορά στην Blackrock (που εκ της φύσεως τους έχουν δυνητικό χαρακτήρα και ανταποκρίνονται στις δυνητικές ζημιές που μπορεί να προκύψουν).

«Η ελκυστικότητα της επένδυσης για τους ιδιώτες επενδυτές προσδιορίζεται και από το μέγεθος της ανακεφαλαιοποίησης, διότι όσο μεγαλύτερο είναι το τελευταίο τόσο μικρότερη είναι και η πιθανότητα κάλυψης του από την κερδοφορία των τραπεζών» προσθέτει η Alpha Bank.

Συνεπώς, αναφέρει ότι εφόσον υπάρχουν περιθώρια διαμόρφωσης των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων σε εναλλακτικά αλλά ισοδύναμα επίπεδα, μέσω για παράδειγμα αναγνώρισης για εποπτικούς σκοπούς της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για το κούρεμα των ομολόγων, θα πρέπει να εξεταστεί ο προσδιορισμός των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από το PSI υπό το πρίσμα επίτευξης ενός αρίστου αποτελέσματος για το όλο εγχείρημα.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η χορήγηση στους ιδιώτες επενδυτές ικανού αριθμού warrants μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ελκυστικότητα των δυνητικών αποδόσεων, σε συνδυασμό με την δυνατότητα περιορισμού του κόστους των κοινών μετοχών του ΤΧΣ και των μετατρέψιμων ομολόγων να διαμορφωθεί σε επίπεδο που να καλύπτει το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου αλλά να μην αντιστρατεύεται την κερδοφορία της επένδυσης δεδομένης της αβεβαιότητας για τις προοπτικές κερδοφορίας των τραπεζών τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης

* Κοντά σε συμφωνία για τη στήριξη των τραπεζών – Μάχη για να μην κρατικοποιηθούν

* Λ. Παπαδήμος: Τελικές αποφάσεις για τις τράπεζες έως τις 20 Απριλίου