A- A+
Πώς επηρεάζει παλαιό και αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη η μείωση των αντικειμενικών
Δυνατή η γίνεται η ένταξη στο νόμο Κατσέλη μετά τη μείωση των αντικειμενικών αξιών για περισσότερους δανειολήπτες που θέλουν να σώσουν την κύρια κατοικία τους.

Με δεδομένο ότι ένα από τα τρία κριτήρια ένταξης είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου, η μείωση των τιμών ζώνης θα επιτρέψει σε κάποιους που ξεπερνούσαν τα σχετικά όρια να υποβάλουν αίτηση.

Τα νέα κριτήρια

Υπενθυμίζεται ότι από την 1/1/2016, για να μπορεί κάποιος που βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία να υποβάλει αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας του, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Ακαθάριστο εισόδημα (προ φόρων) έως 13.906 ευρώ για άγαμους που φτάνει έως 35.086 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες

2) Αντικειμενική αξία ακινήτου έως 180.000 ευρώ για άγαμους, που φτάνει έως 260.000 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες

3) Εξασφάλιση από την τράπεζα πιστοποιητικού συνεργάσιμου δανειολήπτη.

Εάν ο δανειολήπτης δεν πληροί έστω και ένα από τα παραπάνω κριτήρια, η υποβολή αίτησης είναι αδύνατη.

Τι ρυθμίζεται

Με το νέο καθεστώς μπορούν να εντάσσονται στη δικαστική ρύθμιση εκτός από τα χρέη προς την τράπεζα και οφειλές προς το Δημόσιο, πλην εκείνων που συνιστούν ποινικό αδίκημα (πχ. ΦΠΑ, πρόστιμα κτλ).

Με το αναθεωρημένο νόμο, ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβάλλει στην τράπεζα την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου σε βάθος 20ετίας.

Για όσους έχουν εισόδημα έως 8.180 ευρώ για άγαμους και 20.639 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας τους δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους και 200.000 για τετραμελείς οικογένειες, προβλέπεται κρατική στήριξη για την πληρωμή της μηνιαίας δόσης τα τρία πρώτα χρόνια της ρύθμισης.

Ο διακανονισμός

Η ρύθμιση του δανείου μέσω του δικαστηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Τα τρία πρώτα χρόνια θα καταβάλλεται μία δόση από το εναπομείναν εισόδημα, αφού αφαιρεθούν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Σε αυτό το διάστημα, δεν επιβάλλονται τόκοι.

2) Μετά τα τρία πρώτα χρόνια, ο δανειολήπτης θα καταβάλει δόση για την εμπορικής αξίας του ακινήτου, η οποία θα εκτιμάται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται πέριξ του 2% και ανάλογα με την κρίση του δικαστή θα είναι κυμαινόμενο ή σταθερό.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της εμπορικής αξίας του ακινήτου διαγράφεται. Φυσικά για να διασωθεί η α΄ κατοικία θα πρέπει οι δόσεις να καταβάλλονται μέχρι τη λήξη.

Υπάρχει η δυνατότητα καθυστέρησης έως και τριών δόσεων κατά τη διάρκεια του δανείου

Ο παλαιός νόμος

Από την άλλη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή», δανειολήπτες που είχαν κάνει αίτηση πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου θα τύχουν πιθανώς μικρότερης διαγραφής απαιτήσεων, εάν το δικαστήριο λάβει υπόψη τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Και αυτό διότι ο παλαιός νόμος προβλέπει ότι το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίζει απαιτήσεις σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται και στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Με τη μείωση της αντικειμενικής αξίας, που αποτελεί το ποσό αναφοράς, θεωρητικά μπορεί να είναι μικρότερο το ύψος των χρεών που θα ρυθμισθεί ή το ποσό του δανείου που θα διαγραφεί σε σύγκριση με το αν λαμβανόταν υπόψη η παλαιά αντικειμενική αξία.

Στην κρίση του δικαστή

Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας, είναι στην κρίση του δικαστηρίου το ποια αντικειμενική αξία θα λάβει στην περίπτωση αυτή, την παλιά ή τη νέα.

Ακόμη δε και αν εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος από το υπουργείο, το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να τη λάβει υπόψη του.

Υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία οφειλετών για τους οποίους, επίσης, είναι ασαφής ο τρόπος αντιμετώπισης της αίτησής τους.

Πρόκειται γι’ αυτούς που έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο πριν από την 1/1/2016 αλλά μετά τις 21/5/2015, ημερομηνία από την οποία ισχύουν αναδρομικά οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.