A- A+
Παράταση 1 μήνα για αιτήσεις στον παλιό Ν. Κατσέλη - Ποιους συμφέρει
Παράταση ενός μήνα για αιτήσεις στο παλαιό και ευνοϊκότερο νόμο Κατσέλη έδωσε το υπουργείο Οικονομίας σε όσους θέλουν να σώσουν την κύρια κατοικία τους.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες να προστατεύσουν το σπίτι τους με βάση το πλαίσιο που ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως το τέλος του έτους.

Προσοχή! Δεν αφορά αιτήσεις από 1/1/2016, αλλά αρχικές αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι 31/12/2015.

Τι αφορά

Το χρονικό διάστημα του επιπλέον μήνα αφορά την κατάθεση των δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για να γίνει δεκτή.

Η σχετική παράταση, που κρίθηκε απαραίτητη λόγω των καθυστερήσεων στην παροχή των σχετικών εγγράφων από τις τράπεζες, προστίθεται στην αρχική προθεσμία των 15 ημερών με βάση την οποία οι Γραμματείς των αρμόδιων κατά τόπους Ειρηνοδικείων οφείλουν να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις από τους δανειολήπτες.

Στις 45 συνολικά ημέρες προστίθεται επίσης δύο εργάσιμες ημέρες, εντός των οποίων η Γραμματεία των Ειρηνοδικείων θα πρέπει να εξετάσει το κατά πόσο η αίτηση έχει όλα τα τυπικά δικαιολογητικά, ανεβάζοντας το συνολικό χρόνο από την κατάθεση της αίτησης για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις 47 ημέρες.

Οι διαφορές

Σε κάθε περίπτωση, όσοι ξεπερνούν τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια που ισχύουν με βάση την επικαιροποιημένη διαδικασία, θα πρέπει να εξετάσουν την υποβολή αίτησης μέχρι το τέλος του έτους εάν θέλουν να σώσουν την κύρια κατοικία τους από τον πλειστηριασμό.

Κι αυτό διότι για να γίνει δεκτή η αίτηση για δικαστική ρύθμιση των οφειλών, το μόνο που χρειάζεται είναι η αντικειμενική αξία της κατοικίας να μην ξεπερνά το αφορολόγητο όριο απόκτησής της, προσαυξημένο κατά 50%.

Δηλαδή το μόνο που χρειάζεται είναι η αντικειμενική της αξία να μην ξεπερνά τις:

- 300.000 ευρώ για άγαμους
- 375.000 ευρώ για έγγαμους
- 412.500 ευρώ για τριμελείς οικογένειες
- 450.000 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται κανένα εισοδηματικό όριο προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης.

Τα νέα κριτήρια

Αντιθέτως, στο νέο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, για να μπορέσει ο δανειολήπτης να υποβάλει αίτηση:

1) Ακαθάριστο εισόδημα (προ φόρων) έως 13.906 ευρώ για άγαμους που φτάνει έως 35.086 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες

2) Αντικειμενική αξία ακινήτου έως 180.000 ευρώ για άγαμους, που φτάνει έως 260.000 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες

3) Εξασφάλιση από την τράπεζα πιστοποιητικού συνεργάσιμου δανειολήπτη.

Εάν κάποιος δανειολήπτης δεν πληροί έστω και ένα από τα παραπάνω κριτήρια, από την 1/1/2016 δε θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για προστασία της α΄ κατοικίας του.

Άρα η απόφαση για το πότε να υποβληθεί η αίτηση εξαρτάται από τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια και από το αν μπορεί να εξασφαλιστεί το πιστοποιητικό.

Άλλα κριτήρια

Εάν κάποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση και τα δύο καθεστώτα, τότε η απόφαση για το πότε θα υποβάλει αίτηση θα εξαρτηθεί από άλλους παράγοντες.

Συγκεκριμένα:

- Είδος οφειλών

Με τον παλαιό νόμο Κατσέλη, δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ.

Με το νέο καθεστώς, για αιτήσεις από 1/1/2016, θα μπορούν να εντάσσονται εκτός από τα χρέη προς την τράπεζα και όλες οι παραπάνω οφειλές, πλην εκείνων που συνιστούν ποινικό αδίκημα (πχ. ΦΠΑ, πρόστιμα κτλ).

Αν λοιπόν κάποιος έχει υψηλές οφειλές προς το Δημόσιο, θα πρέπει να περιμένει να υποβάλει αίτηση από τη νέα χρονιά, εφόσον φυσικά πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προαναφέρθηκαν κι εφόσον μπορεί να χαρακτηριστεί συνεργάσιμος δανειολήπτης.

- Αξία ακινήτου

Με το προηγούμενο καθεστώς ο δανειολήπτης έπρεπε να καταβάλει στη ρύθμιση για να σώσει το σπίτι συνολικό ποσό που ανέρχεται έως το 80% της αντικειμενικής του αξίας.

Αντίθετα, με το αναθεωρημένο νόμο, έχει υποχρέωση να καταβάλλει όσο περισσότερα μπορεί με στόχο την αποπληρωμή της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρα, εφόσον πληροί τα κριτήρια και στις δύο εκδοχές του νόμου, ο δανειολήπτης θα πρέπει να επιλέξει πότε θα υποβάλει αίτηση ανάλογα με την τρέχουσα αξία του ακινήτου του.

Εάν αυτή είναι υψηλότερη της αντικειμενικής, τότε τον συμφέρει το προηγούμενο καθεστώς και θα πρέπει να υποβάλει αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Αν όμως η εμπορική αξία είναι πιο χαμηλή από το 80% της αντικειμενικής αξίας της α΄ κατοικίας, τότε τον συμφέρει να περιμένει για υποβολή της αίτησης από τη νέα χρονιά.

- Επιδότηση δόσης

Για όσους έχουν εισόδημα έως 8.180 ευρώ για άγαμους και 20.639 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας τους δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους και 200.000 για τετραμελείς οικογένειες, προβλέπεται κρατική στήριξη για την πληρωμή της μηνιαίας δόσης τα τρία πρώτα χρόνια της ρύθμισης.

Είναι κι αυτός ένας παράγοντας, εφόσον πληρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια, που πρέπει να ληφθεί υπόψιν.

Ο διακανονισμός

Ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί η αίτηση, η ρύθμιση μέσω του δικαστηρίου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Τα τρία πρώτα χρόνια θα καταβάλλεται μία δόση από το εναπομείναν εισόδημα, αφού αφαιρεθούν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Σε αυτό το διάστημα, δεν επιβάλλεται τόκοι.

2) Μετά τα τρία πρώτα χρόνια, ο δανειολήπτης θα καταβάλει δόση για το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η οποία θα εκτιμάται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται πέριξ του 2% και ανάλογα με την κρίση του δικαστή θα είναι κυμαινόμενο ή σταθερό.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της εμπορικής αξίας του ακινήτου διαγράφεται. Φυσικά για να διασωθεί η α΄ κατοικία θα πρέπει οι δόσεις να καταβάλλονται μέχρι τη λήξη.

Υπάρχει η δυνατότητα καθυστέρησης έως και τριών δόσεων κατά τη διάρκεια του δανείου.