A- A+
Προθεσμιακά επιτόκια: Από το 1,81% τον Ιούνιο στο 1% μετά τα capital controls
Στο 1,81% διαμορφώθηκε η μέση απόδοση των νέων προθεσμιακών καταθέσεων που συνάφθηκαν τον Ιούνιο, πριν την εξαγγελία του δημοψηφίσματος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,81%, καθώς δεν υπήρχε καμία μεταβολή στα προϊόντα των τραπεζών.

Την ίδια περίοδο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,09% έναντι του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,22%.

Στο 1,30% η νέα οροφή

Ωστόσο, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, το τοπίο στην αγορά των προθεσμιακών καταθέσεων έχει αλλάξει δραματικά.

Κι αυτό διότι η διάθεση προθεσμιακών καταθέσεων από τις τράπεζες συνεχίζεται υπό ειδικό καθεστώς.

Το άνοιγμα λογαριασμού προθεσμίας είναι δυνατό υπό προϋποθέσεις, ενώ η «οροφή» στα επιτόκια είναι το 1,30% για όλες τις τράπεζες.

Προϊόντα δύο ταχυτήτων

Πλέον, τα προϊόντα των τραπεζών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Πρώτον, σε αυτά που συνάφθηκαν έως και την 26η Ιουνίου, τελευταία ημέρα κανονικής λειτουργίας των τραπεζών

Δεύτερον, στις καταθέσεις που διατίθενται μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας

Οι περιορισμοί

Στις προθεσμιακές καταθέσεις που είχαν συμφωνηθεί πριν τα capital controls τα επιτόκια δεν αλλάζουν. Ωστόσο οι λοιποί όροι εξαρτώνται από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Ο πιο βασικός περιορισμός έχει να κάνει με την πρόωρη λήξη της προθεσμιακής, ακόμη κι αν στους όρους της αρχικής σύμβασης αυτό προβλέπεται.

Ως εκ τούτου, ο καταθέτης είναι εγκλωβισμένος στην αρχική διάρκεια που είχε συμφωνήσει, ακόμη κι αν προβλέπεται η αυτόματη ανανέωση της κατάθεσης.

Εκτός κι αν η πρόωρη λήξη αφορά αποκλειστικά και μόνο την ισόποση εξόφληση:

• οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,

• τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στην ίδια τράπεζα,

• πληρωμής μισθοδοσίας στην ίδια τράπεζα,

• πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

• πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην ίδια τράπεζα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε καταθετικό λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

Οι νέες καταθέσεις

Σε όσους θέλουν σήμερα να «κλείσουν» τα χρήματά τους σε μία νέα προθεσμιακή κατάθεση, βασική προϋπόθεση είναι ο τροφοδότης λογαριασμός να έχει τους ίδιους δικαιούχους.

Από την άλλη πλευρά, ο ανταγωνισμός στα επιτόκια έχει εκλείψει. Στην πλειονότητα των προγραμμάτων το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 0,75% για ποσά έως 50.000 ευρώ, στο 1% για ποσά έως 100.000 ευρώ και σε 1,30% για μεγαλύτερα ποσά.

Αυτό που μπορεί να επιλέξει ο καταθέτης, δεδομένων των παραπάνω επιτοκίων (με μία απόκλιση το πολύ της τάξης των 5 μονάδων βάσης) είναι ο χρόνος καταβολής των τόκων, αλλά και η σύνδεση της κατάθεσης με πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών.

Εθνική, Eurobank και Alpha Bank συνεχίζουν να διαθέτουν προθεσμιακές καταθέσεις που επιβραβεύουν τους πελάτες μέσω των καρτών, αυξάνοντας σημαντικά την καθαρή απόδοση.

Καταβολή των τόκων

Εξάλλου, ο καταθέτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ προϊόντων με καταβολή των τόκων στη λήξη ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σημειώνεται ότι μπορεί σε αυτή τη φάση να μην επιτρέπεται η πρόωρη ανάληψη, ωστόσο κάποια στιγμή ο περιορισμός μπορεί να αρθεί.

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι προτιμότερο να αποκτήσει κάποιος ένα προϊόν που προβλέπει την πρόωρη ανάληψη των χρημάτων του χωρίς κόστος, ώστε όταν χαλαρώσουν τα μέτρα να μπορεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου όρου.

Σύγκριση επιτοκίων

Μπορείτε να βρείτε την προθεσμιακή κατάθεση που σας ταιριάζει καλύτερα με το εργαλείο σύγκρισης επιτοκίων του Moneyonline.gr