A- A+
Τι ετοιμάζει κάθε τράπεζα για την ενίσχυση των κεφαλαίων της μετά τα στρες τεστ (upd)
Σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, βάση των στρες τεστ που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, θα επιδοθούν οι διοικήσεις των τραπεζών τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο συνολικός λογαριασμός από τις ασκήσεις αντοχής που πραγματοποιήθηκαν ανέρχεται σε 6,382 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,945 δισ. ευρώ αφορούν τη Eurobank, τα 2,185 δισ. ευρώ την Εθνική Τράπεζα, τα 425 εκατ. ευρώ την Τράπεζα Πειραιώς, τα 397 εκατ. ευρώ την Attica Bank, τα 262 εκατ. ευρώ την Alpha Bank και τα 169 εκατ. ευρώ την Πανελλήνια Τράπεζα.

Τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να αντληθούν είτε από τις αγορές ή και με πώληση περιουσιακών στοιχείων στο «συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα», όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ποιο είναι αυτό.

Εγγυημένες αυξήσεις

Σε περίπτωση που κάποια τράπεζα δεν καταφέρει να πετύχει την απαιτούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) είναι έτοιμο, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωσή του, να παράσχει την απαιτούμενη στήριξη.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο βέβαια μπορεί να μην θίγονται οι καταθέτες, ωστόσο οι σημερινοί μέτοχοι των τραπεζών και οι κάτοχοι των warrants θα υποστούν απομείωση της θέσης τους.

Βέβαια, σημειώνεται ότι ήδη η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε αυξήσεις κεφαλαίου η κάλυψη των οποίων είναι εγγυημένη.

Για τις υπόλοιπες τράπεζες, όσο πιο μακρινή η προθεσμία αναπλήρωσης των κεφαλαιακών ελλειμμάτων, τόσο πιο εύκολη θα καταστεί η εφαρμογή των πλάνων αναδιάρθρωσης που οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να παρουσιάσουν έως και τις 15 Απριλίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ήδη κάποια πιστωτικά ιδρύματα έκαναν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των στρες τεστ γνωστές τις προθέσεις τους αναφορικά με τους τρόπους κάλυψης των αναγκών τους, ενώ μέχρι και την Παρασκευή αναμένεται να έχουν προσδιορίσει και τα υπόλοιπα το γενικό πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο θα κινηθούν.

Οι κινήσεις ανά τράπεζα

Από τις επίσημες ανακοινώσεις και από πληροφορίες, τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Τράπεζα Πειραιώς

Η διοίκησή της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση αναμένεται να επιτευχθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών στο εξωτερικό, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε η τράπεζα θα εξετάσει τη δυνατότητα, στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, να προσφέρει προνομιακή κατανομή (preferential allocation) των υπό έκδοση μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας και στους κατόχους Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την επαναγορά και ακύρωση των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδοθεί υπέρ του δημοσίου, ύψους 750 εκατ. ευρώ και για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών όχι μόνο του βασικού σεναρίου, αλλά και του δυσμενούς (757 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι το δεύτερο δεν είναι απαραίτητο.

Η έκτακτη γενική συνέλευση για την επικύρωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας έχει συγκληθεί για τις 28 Μαρτίου.

  • Εθνική Τράπεζα

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ομίλου της Εθνικής έκανε γνωστό ότι δε θα προσφύγει εκ νέου στους μετόχους της και στην αγορά για την αναπλήρωση των κεφαλαιακών της ελλειμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να παρουσιάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος ένα πλάνο ρευστοποίησης περιουσιακών της στοιχείων, που να καλύπτουν τις ανάγκες που προέκυψαν.

Βέβαια, καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος αποτελεί το χρονικό περιθώριο που θα δοθεί για την ενίσχυση των δεικτών της, καθώς το μέγεθος της είναι μεγάλο.

Στην ανακοίνωσή της την Πέμπτη η διοίκηση της ΕΤΕ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες προκύπτουν ουσιαστικά από την Finansbank βάσει όμως μιας εξαιρετικά δυσμενούς άσκησης προσομοίωσης (stress test) που έχει συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησης (baseline).

  • Alpha Bank

Σε εγγυημένη αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ προχωρά και η Alpha Bank, παρά το πολύ μικρό άνοιγμα που προέκυψε από τα στρες τεστ.

Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα στρες τεστ και για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση νέων μετοχών αναμένεται να επιτευχθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στο Ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Εξάλλου, η διοίκηση της τράπεζας στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι προτίθεται να εξετάσει την προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και των κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Κοινών Μετοχών (Warrants) στην εν λόγω διαδικασία.

  • Eurobank

Έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 3 δισ. ευρώ θα συγκαλέσει την ερχόμενη εβδομάδα η Eurobank, η διοίκηση της οποίας σχεδίαζε αύξηση κεφαλαίου μικρότερη από αυτήν που υποχρεούται να διενεργήσει βάση του ελλείμματος που προσδιόρισε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, οι επαφές με επενδυτές και οι παρουσιάσεις της τράπεζας προέβλεπαν κεφαλαιακές ανάγκες το πολύ 2,50 δισ. ευρώ, οι οποίες εκτιμάτο ότι θα αντλούνταν στο σύνολό τους από τις αγορές.

Ωστόσο, πλέον δεν αποκλείεται ο σχεδιασμός της αύξησης κεφαλαίου να αλλάξει και να συμμετάσχει σε αυτήν και το ΤΧΣ, που είναι ο βασικός μέτοχος της Eurobank σήμερα.

Η διοίκηση της τράπεζας παραμένει πάντως αισιόδοξη για την επιτυχία του εγχειρήματος, δηλώνοντας έτοιμη να προχωρήσει ακόμη και στην πλήρη κάλυψη της έκδοσης με τη συμμετοχή ιδιωτών μετόχων.

Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια το ΤΧΣ θα υποστεί σημαντική συρρίκνωση στο ποσοστό του και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να αποφασίσει να συμμετάσχει και αυτό κατά ένα μέρος στην αύξηση.

  • Attica Bank

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η Attica Bank, η οποία καλείται να συγκεντρώσει από τις αγορές 397 εκατ. ευρώ, λίγους μόλις μήνες μετά την αύξηση κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ που υλοποίησε με επιτυχία.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της τράπεζας μετά την δημοσιοποίηση των στρες τεστ δηλώνει «έτοιμη να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις και μέτρα, ώστε να καλύψει τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας εντός της προθεσμίας που έθεσε η ΤτΕ».

Επιπλέον σημειώνει ότι βάσει των κεφαλαίων που διαθέτει, τηρεί τους απαιτούμενους από την ΤτΕ δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.