A- A+
Πριν το Πάσχα η απόφαση για δαπάνες διαβίωσης και «κούρεμα» των δόσεων των δανείων
Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαμόρφωση του νέου πλαισίου ρύθμισης των τραπεζικών χρεών. Μετά τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», θα καθοριστούν οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης.

Από το 2015 θα λειτουργεί στην Ελλάδα το ιρλανδικό μοντέλο ρύθμισης χρεών, σύμφωνα με το οποίο οι τράπεζες θα εισπράττουν από τους δανειολήπτες το επιπλέον των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης εισόδημά τους.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν τυποποιημένα εργαλεία για τη ρύθμιση των δανείων που έχουν δοθεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε με γρήγορο και δίκαιο τρόπο να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ τραπεζών και των πελατών τους.

Η μείωση των δόσεων

Στο πλαίσιο αυτό, με βάση συγκεκριμένους κανόνες θα υπολογίζεται το ύψος των δαπανών αξιοπρεπούς διαβίωσης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε νοικοκυριού.

Το ποσό αυτό δε θα μπορεί να «πειραχτεί» από την τράπεζα, στην οποία ο δανειολήπτης θα καταβάλλει ότι του περισσεύει από τα εισοδήματά του.

«Πριν φτάσουμε στο Πάσχα θα έχει ξεκαθαρίσει το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης», που αφορά στις ρυθμίσεις των δανείων, ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθ. Σκορδάς σε ραδιοφωνική εκπομπή στο BHMA.

Πάνω από το όριο της φτώχιας

Όπως είπε ο υφυπουργός, αυτό το διάστημα γίνεται η ποσοτικοποίηση των κριτηρίων για το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης «και μπορώ να σας πω ότι θα είναι σίγουρα πάνω από το όριο της φτώχειας» συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Δεν έχω ακόμη αριθμούς ακριβείς, αλλά με βάση τα κριτήρια που επιλέγονται, θα δείτε στο τέλος ότι θα είναι το όριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που λέμε φτώχεια». Ακούμε τις παρατηρήσεις αλλά πηγαίνουμε αρκετά γρήγορα. Δεν έχει ολοκληρωθεί καν δίμηνο από την ψήφιση του νόμου και θέλω να πιστεύω ότι πριν φτάσουμε στο Πάσχα θα έχει ξεκαθαρίσει το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης» είπε ο κ. Σκορδάς.

Ο υφυπουργός ανέφερε ακόμη ότι, «αν το θέλουν, όσοι έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη, θα ενταχθούν στο νόμο αυτό. Αλλά συνήθως όσοι έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη, επικαλούνται μόνιμη οικονομική αδυναμία και πτώχευση ουσιαστικά. Είναι για ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις από το νόμο αξιοπρεπούς διαβίωσης ή για τους ενήμερους και συνεργάσιμους δανειολήπτες».

Η τελική απόφαση

Όπως είπε ο κ. Σκορδάς, το κυβερνητικό συμβούλιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα αφορά όλα τα είδη δανείων: επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά.

Θα υπάρχει προσδιορισμός του συνεργάσιμου δανειολήπτη, ο οποίος δεν αρνείται μια καλόπιστη επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με την τράπεζα από την οποία έχει δανειστεί και ο καθορισμός του ελάχιστου ορίου διαβίωσης στο πρότυπο του ιρλανδικού μοντέλου, βασισμένο στη δική μας προοπτική.

Και τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να εκδώσει έναν κώδικα δεοντολογίας, με βάση τον οποίο κάθε τράπεζα θα αντιμετωπίζει τον κάθε δανειολήπτη.

Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης

Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου συζητήθηκε το πρόγραμμα δράσης του κατά τη διάρκεια του 2014, προκειμένου από 1-1-2015 να εφαρμοστεί ένα μόνιμο πλαίσιο διευθέτησης των σχέσεων τραπεζών και δανειοληπτών, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Όπως είναι γνωστό αυτό προβλέπει ότι για να προστατεύεται η περιουσία του δανειολήπτη που δεν μπορεί να πληρώσει θα πρέπει να καλύπτει το κριτήριο «συνεργασιμότητας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, «συνεργάσιμος δανειολήπτης» είναι αυτός που:

α) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή, παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας προς το δανειστή (αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεμοιοτυπίας, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό, συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

β) απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός μίας εβδομάδας,

γ) προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα μεταβολής τους,

δ) προβαίνει εκουσίως, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του [κληρονομιά κ.λπ.], ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων κ.λπ.),

ε) σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (λ.χ. αποδεδειγμένη σοβαρή ασθένεια ή φυσικής καταστροφής), η οποία αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική του κατάσταση, γνωστοποιεί αμελλητί την κατάστασή του αυτή στο δανειστή. Σε αυτή ντην περίπτωση του χορηγείται τρίμηνη περίοδος χάριτος.