A- A+
Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών στο ΥΠΟΙΚ - Ο νέος Μεγάλος Αδελφός των πολιτών
Στη δημιουργία Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, στο οποίο θα αποθηκεύονται τα τραπεζικά δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων, προχωρεί με νέο νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», μέσα στους επόμενους μήνες οι φορολογικές Αρχές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν με το πάτημα ενός κουμπιού το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων ελευθέρων επαγγελματιών, εταιρειών, μισθωτών, συνταξιούχων, αλλά και κάθε είδους νομικής οντότητας, χωρίς να απαιτείται δικαστική εντολή ή άλλες ειδικές διαδικασίες.

Το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών, το όποιο θα αποτελέσει τον βασικό κορμό του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, θα εξελιχθεί σε εργαλείο διεξαγωγής φορολογικών διασταυρώσεων, καθώς μέσα από απλές συγκρίσεις των δηλωθέντων εσόδων με τις καταθέσεις, όσο και από τη σύγκριση των καταθέσεων μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων οι Αρχές θα είναι σε θέση να εντοπίζουν υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Δημιουργία σε δύο φάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τη Λογιστική Τυποποίηση και τον Ελεγχο θα περιλαμβάνεται διάταξη που θα προβλέπει αφενός την κατάρτιση του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, αφετέρου τον τρόπο που αυτό θα εμπλουτιστεί με τα στοιχεία που θα χορηγούν οι τράπεζες.

Το Μητρώο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση - η οποία θα περιγράφεται αναλυτικά στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο - θα δημιουργηθεί ειδική βάση δεδομένων (ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή στοιχείων) στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων στην οποία θα καταχωρίζονται τα τραπεζικά δεδομένα προσώπων που ελέγχονται για έκνομες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, έπειτα από αίτημα των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, και χωρίς να απαιτείται δικαστική συνδρομή, οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες μέσω της πλατφόρμας να κοινοποιούν σε καθορισμένο διάστημα (εκτιμάται εντός δύο εργάσιμων ημερών) τα στοιχεία καταθετών που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Η υποχρέωση κοινοποίησης στοιχείων θα αφορά όλες τις νομικές οντότητες.

Ετσι, οι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο υπάλληλοι (πιστοποιημένοι λήπτες πληροφοριών) θα αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς φορολογουμένων (εταιρειών, οργανισμών, ιδρυμάτων, επιτηδευματιών, μισθωτών και συνταξιούχων) που ελέγχονται ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό, διακίνηση ναρκωτικών κ.ά.

Τα πάντα στο σύστημα

Σε δεύτερη φάση στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών θα περιέλθουν όλα τα στοιχεία των εν Ελλάδι καταθετών.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείουν μάλιστα η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων να διαθέτει έως το τέλος του χρόνου όλα τα στοιχεία για τις καταθέσεις και τις κινήσεις καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διάταξη που θα εμπεριέχεται στον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο οποίος θα κατατεθεί τον Ιούνιο στη Βουλή στο πλαίσιο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, θα προβλέπει την υποχρέωση των τραπεζών μία φορά τον χρόνο να γνωστοποιούν στη ΓΓΠΣ τα στοιχεία των καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Μάλιστα, εκτός από τις τραπεζικές καταθέσεις τα πιστωτικά ιδρύματα θα χορηγούν στοιχεία για μερίδες σε αμοιβαία κεφάλαια και επενδύσεις σε ομόλογα.

Στοιχεία από το 2002

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σε πρώτη φάση οι τράπεζες θα κοινοποιούν προς τη ΓΓΠΣ στοιχεία όπως ο αριθμός του λογαριασμού, η ημερομηνία ανοίγματός του, τα στοιχεία των κατόχων και των λοιπών συνδικαιούχων, οι κινήσεις (καταθέσεις και οι αναλήψεις), αλλά και η ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα έχουν ανά περίπτωση πρόσβαση στους λογαριασμούς των ελεγχομένων από το 2002 και μετά, αν και διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για αναλήψεις και καταθέσεις θα είναι διαθέσιμα από το 2008 και μετά.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών θα τροφοδοτείται με στοιχεία καθημερινά μόνον για τους φορολογουμένους που ελέγχονται από τις φορολογικές Αρχές ως εμπλεκόμενοι σε έκνομες ενέργειες.

Για όλους τους άλλους φορολογουμένους, νομικά και φυσικά πρόσωπα, το Μητρώο θα ενημερώνεται μία φορά τον χρόνο και, το πιθανότερο, στο τέλος κάθε φορολογικής χρήσης. Τόσο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όσο και η τεχνική έκθεση για το σύστημα θα αποσαφηνισθούν με υπουργικές αποφάσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

* Κατάσχεση καταθέσεων από την εφορία εντός 10 ημέρων για την είσπραξη χρεών προς το Δημόσιο