A- A+
Προβόπουλος στη Βουλή: Τι είπε για καταθέσεις, Κύπρο και το deal ETE - Eurobank
Για όλους και για όλα, σε σχέση με τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το πρωί της Τετάρτης.

Ο κεντρικός τραπεζίτης ενημέρωσε την Επιτροπή για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην περίπτωση των τριών κυπριακών τραπεζών, για τις πρόνοιες που έχουν ληφθεί για την προστασία των καταθέσεων στη χώρα μας και για τη μετεξέλιξη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι Εθνική Τράπεζα και Eurobank ενημέρωσαν την Τράπεζα της Ελλάδος με επιστολή τους ότι αδυνατούν να συγκεντρώσουν το 10% των κεφαλαιακών τους αναγκών, σημειώνοντας ότι πλέον τις αποφάσεις για το μέλλον τους θα λάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ως ο νέος κύριος μέτοχος.

Αναλυτικότερα, τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Προβόπουλου είναι τα εξής (αυτούσια αποσπάσματα):

1) Καταθέσεις στην Ελλάδα

«Όλες οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι απολύτως προστατευμένες σύμφωνα με το Μνημόνιο, ανεξαρτήτως ύψους κατάθεσης ή τράπεζας στην οποία τηρούνται.

Το ελληνικό Πρόγραμμα περιέλαβε 50 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών.

Το ποσό αυτό το υπολογίσαμε εμείς λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις που σε μια μη συστημική τράπεζα χρειάζεται να εφαρμοστούν μέτρα εξυγίανσης, οι καταθέσεις στο σύνολό τους μεταβιβάζονται σε καλή τράπεζα, όπως άλλωστε έχει γίνει σε όλες τις έως τώρα εξυγιάνσεις. Αυτή είναι μια θεμελιώδης διαφορά με όσα συνέβησαν στην Κύπρο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, τη συνέχιση της τάσης επιστροφής των καταθέσεων και τη σταδιακή επάνοδο των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος, διαμορφώνονται ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικονομία γενικότερα και για την πελατεία των τραπεζών ειδικότερα.

2) Συγχώνευση Εθνικής - Eurobank

«Η υλοποίηση της στρατηγικής για τον τραπεζικό τομέα έχει προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, δηλαδή εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν εξαρχής προβλεφθεί. Αυτό εξάλλου μαρτυρούν και οι πρόσφατες εξελίξεις στις τράπεζες Εθνική και Eurobank.

Οι δύο τράπεζες, με επιστολή τους προς την Τράπεζα της Ελλάδος, γνωστοποίησαν ότι δεν είναι πιθανό να αντλήσουν από ιδιώτες επενδυτές το 10% των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίησή τους.

Κατόπιν αυτού, προκειμένου να τηρηθούν τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει – σε όποιο βαθμό απαιτηθεί – τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό κεφάλαια αποτελούν τμήμα των 50 δισ. ευρώ που έχουν εγκριθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοπιστωτικής βοήθειας, ειδικά για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα.

Στη συνέχεια, το ΤΧΣ, ως ο νέος κύριος μέτοχος των δύο τραπεζών, θα αποφασίσει, στη βάση του δημοσίου συμφέροντος, για την πορεία της συγχώνευσης των δύο τραπεζών».

3) Αναδιάρθρωση τραπεζικού συστήματος

«Η Τράπεζα της Ελλάδος, με τη συνδρομή της διεθνούς εταιρίας Bain, διεξήγαγε “αξιολόγηση βιωσιμότητας”.

Με βάση την αξιολόγηση αυτή, οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες, αποκαλούμενες πλέον “συστημικές”, κρίθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να ανακεφαλαιοποιηθούν με κεφάλαια του δημόσιου τομέα.

Οι εν λόγω τράπεζες θεωρήθηκε δηλαδή ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποπληρώσουν τα κεφάλαια αυτά μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι μη συστημικές τράπεζες θα έχουν περιθώριο να αντλήσουν ιδιωτικά κεφάλαια μέχρι το τέλος Απριλίου. Εάν αυτή η προσπάθεια δεν ευοδωθεί, θα τεθούν σε διαδικασία εξυγίανσης μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2013.

Κατά την έναρξη της κρίσης βρίσκονταν σε λειτουργία 18 τράπεζες: τέσσερις συστημικές και δεκατέσσερις μη συστημικές. Υπήρχαν επίσης 16 συνεταιριστικές τράπεζες, το μερίδιο αγοράς των οποίων αντιπροσώπευε αθροιστικά μόλις το 1% του τραπεζικού συστήματος.

Μέχρι σήμερα, το πλαίσιο εξυγίανσης έχει χρησιμοποιηθεί για την εξυγίανση 7 τραπεζών: τεσσάρων εμπορικών τραπεζών (δύο από τις οποίες ήταν αρκετά μεγάλες και ανήκαν στο κράτος) και τριών συνεταιριστικών.

Η διαδικασία αναδιάταξης προχωρεί. Σε μερικούς μήνες, το τραπεζικό σύστημα θα αποτελείται από ένα μικρότερο – σε σχέση με το σημείο έναρξης της κρίσης – αριθμό τραπεζών, ισχυρών και καλά κεφαλαιοποιημένων.

Ως εκ τούτου, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αναδιατάσσεται και γίνεται πιο αποτελεσματικό, καθώς εξαλείφεται η πλεονάζουσα δυναμικότητα και αξιοποιούνται οι συνέργειες και οι οικονομίες κλίμακας. Ισχυροποιείται και αποκτά ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια».

4) Κυπριακές Τράπεζες

«Η μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων των Κυπριακών υποκαταστημάτων θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει με συμβολή του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η συμβολή όμως αυτή θα «ουδετεροποιηθεί», δηλαδή δεν θα επιβαρύνει το λόγο δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup.

Δεδομένου ότι το ELA βαρύνει με κινδύνους την ίδια την κεντρική τράπεζα και το Δημόσιο της χώρας που το δίνει (στο βαθμό που καλύπτεται από κρατική εγγύηση), δεν θα μπορούσε να παρασχεθεί σε υποκαταστήματα ξένων τραπεζών (όπως ήταν η CPB, η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα, που λειτουργούσαν ως υποκαταστήματα των αντίστοιχων κυπριακών τραπεζών και εποπτεύονταν από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου).

Τα υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών καλύπτουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες από την κεντρική τράπεζα της χώρας προέλευσης (στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου), που τα εποπτεύει.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup που έλαβε τις αποφάσεις για τις κυπριακές τράπεζες, αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της Ελλάδας να σχηματίσει ασπίδα προστασίας για τους καταθέτες των εν Ελλάδι κυπριακών υποκαταστημάτων και, γενικότερα, να προστατεύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα.

Στην κατεύθυνση αυτή ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος υπήρξε καθοριστικός, αφού ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο εγχείρημα ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με επιτυχία.

Η αποκοπή των υποκαταστημάτων και η αναδοχή από ελληνική τράπεζα των στοιχείων τους ενεργητικού και παθητικού επέτρεψε πράγματι:

(α) να εξαιρεθούν πλήρως οι εν Ελλάδι καταθέτες από τις επιπτώσεις που υπέστησαν οι καταθέτες στην Κύπρο,

(β) να συνεχιστεί ομαλά η εξυπηρέτηση των εν Ελλάδι πελατών των πρώην κυπριακών υποκαταστημάτων και, το σπουδαιότερο,

(γ) να εκμηδενιστεί εν τη γενέσει της οποιαδήποτε πιθανότητα μετάδοσης κραδασμών από το κυπριακό στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».