A- A+
Μεταφέρετε το λογαριασμό σας σε άλλη τράπεζα με μία αίτηση - Όλα τα βήματα
Δυνατή είναι πλέον η μεταφορά ενός καταθετικού λογαριασμού σε άλλη τράπεζα, μετά την απελευθέρωση του ανοίγματος νέων λογαριασμών, στο πλαίσιο χαλάρωσης των capital controls.

Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν επιβαρύνσεις για υπηρεσίες σχετικές με την αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι εύλογες και αντιστοιχούν στο κόστος (για παράδειγμα μπορεί να χρεωθούν έξοδα ταχυδρομικής αποστολής).

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Ολοκλήρωση σε 12 ημέρες

Εφόσον έχετε αποφασίσει να κάνετε χρήση της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού, η συνολική διαδικασία υπό κανονικές συνθήκες και εφόσον και εσείς προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, θα διαρκέσει κατ’ ελάχιστον δώδεκα εργάσιμες ημέρες.

Με την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, και αναλόγως με την εξουσιοδότηση που έχετε παράσχει προς το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα, θα μπορείτε πλέον να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας από το νέο σας λογαριασμό.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα πρέπει να σκεφτείτε και για τα οποία θα πρέπει να προετοιμαστείτε, προκειμένου η μεταφορά να γίνει κατά τον ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο.

Θυμηθείτε ότι το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί το πρωταρχικό σημείο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της αλλαγής.

Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να ελέγξετε προσωπικά τους λογαριασμούς που τηρείτε, καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμών που έχετε συνδέσει με αυτούς.

Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η αλλαγή να καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί σε 12 εργάσιμες ημέρες.

Μεταφορά σε 3 βήματα

Τα κατωτέρω βήματα εξηγούν πώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα σας βοηθήσουν και ποιος είναι αρμόδιος για κάθε στάδιο της διαδικασίας αλλαγής.

  • Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να ορίσετε ως «νέο» λογαριασμό πληρωμών κάποιο υφιστάμενο λογαριασμό σας σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή να υποβάλλετε αίτηση για άνοιγμα νέου λογαριασμού πληρωμών.

Το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί το «Πρωταρχικό Σημείο Επικοινωνίας» σας και θα σας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

• Πώς λειτουργεί η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού και ποιος είναι ο ρόλος του «παλαιού» και του «νέου» πιστωτικού ιδρύματος, ως αποστέλλοντος και λαμβάνοντος παρόχου υπηρεσιών πληρωμών αντίστοιχα, σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

• Τις πληροφορίες που χρειάζεται να παρασχεθούν εκ μέρους σας.

• Τι πληροφορίες θα ζητήσει από το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον λάβει προηγουμένως ρητή εξουσιοδότησή σας.

• Σε περίπτωση ανοίγματος νέου λογαριασμού, ποιες θα είναι οι λειτουργίες του νέου σας λογαριασμού, εφόσον η αίτησή σας γίνει δεκτή.

• Τυχόν τέλη που ενδέχεται να προκύψουν για εσάς από το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της αλλαγής του λογαριασμού πληρωμών σας.

• Πόσο χρόνο κατά προσέγγιση θα χρειαστεί η διαδικασία της αλλαγής προκειμένου να ολοκληρωθεί.

• Τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που βρίσκονται στη διάθεσή σας.

  • Βήμα δεύτερο – Παροχή εξουσιοδότησης προς το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα

Το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να σας παράσχει την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού μόνο μετά από τη ρητή εξουσιοδότησή σας.

Με την εξουσιοδότησή σας παρέχετε την ειδική συγκατάθεσή σας και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα («νέο» και «παλαιό») για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών στο πλαίσιο της αλλαγής λογαριασμού.

Στην εξουσιοδότησή σας θα πρέπει να προσδιορίσετε ρητά τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά με τον «παλαιό» σας λογαριασμό, εφόσον επιθυμείτε να τα μεταφέρετε:

• Τις εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων (π.χ. καταβολή ενοικίου που σας οφείλεται στον λογαριασμό σας).

• Τυχόν πάγιες εντολές για μεταφορές πιστώσεων (π.χ. πληρωμή εκ μέρους σας συνδρομής σε επιστημονικό περιοδικό).

• Τις εντολές άμεσης χρέωσης (π.χ. εξόφληση εκ μέρους σας των λογαριασμών κοινής ωφέλειας).

Με την εξουσιοδότησή σας θα ορίσετε επίσης την ημερομηνία από την οποία οι ως άνω πληρωμές θα πρέπει να εκτελούνται από το «νέο» σας λογαριασμό.

Λάβετε υπόψη ότι η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 6 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει την απαιτούμενη πληροφόρηση από το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα.

Το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να σας συνδράμει στη συμπλήρωση της εξουσιοδότησης.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι, εάν στον «παλαιό» σας λογαριασμό έχουν οριστεί περισσότεροι συνδικαιούχοι, η εξουσιοδότηση πρέπει να παρασχεθεί από όλους.

Εφόσον προβλέπεται στην εξουσιοδότησή σας, το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα θα ζητήσει από το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα έναν κατάλογο με τις υφιστάμενες πάγιες εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές άμεσης χρέωσης που επιθυμείτε να μεταφέρετε.

Το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα θα παράσχει τον κατάλογο αυτό εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος απευθείας στο «νέο» πιστωτικό ίδρυμα και, εφόσον το ζητήσετε ειδικά στην εξουσιοδότησή σας, και σε εσάς. Κατόπιν:

(α) Το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα:

• Θα σας χορηγήσει αντίγραφο του ανωτέρω καταλόγου, προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητά του.

• Θα ζητήσει από το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον προβλέπεται στην εξουσιοδότησή σας, την απενεργοποίηση των υπηρεσιών πληρωμών σας από τον παλαιό σας λογαριασμό.

• Θα ενεργοποιήσει, κατόπιν επιβεβαίωσής σας, όλες ή ορισμένες από τις υφιστάμενες πάγιες εντολές ή άμεσες χρεώσεις στο νέο σας λογαριασμό.

• Θα σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012.

• Εφόσον το επιθυμείτε και έχει στην διάθεσή του τα απαιτούμενα στοιχεία, θα ενημερώσει τους δικαιούχους και τους πληρωτές που έχετε ορίσει στην εξουσιοδότησή σας για τα στοιχεία του «νέου» σας λογαριασμού.

Εναλλακτικά, θα σας χορηγήσει υποδείγματα επιστολών (υπόδειγμα 1 και 2) προκειμένου να ενημερώσετε προσωπικά τυχόν τρίτους για την αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας (π.χ. εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΕΚΟ κ.λπ.).

(β) Το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν της εξουσιοδότησής σας:

• Θα αποστείλει τις πληροφορίες που ζητούνται.

• Θα διακόψει την αποδοχή εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων και θα ακυρώσει τις πάγιες εντολές στον «παλαιό» σας λογαριασμό από την ημερομηνία που επιθυμείτε.

• Εφόσον το επιθυμείτε, θα μεταφέρει το τυχόν διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο από τον «παλαιό» στο «νέο» σας λογαριασμό.

• Εφόσον το επιθυμείτε και δεν έχετε εκκρεμείς υποχρεώσεις όσον αφορά τον «παλαιό» σας λογαριασμό, θα προβεί στο κλείσιμο του λογαριασμού κατά την ημερομηνία που έχετε ορίσει.

Για άμεσες χρεώσεις όπου η σχετική εξουσιοδότηση χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού έχει δοθεί από τον πληρωτή/οφειλέτη στο δικαιούχο/πιστωτή, το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα ενδέχεται να μη διαθέτει τη σχετική πληροφόρηση και να μη μπορεί κατά συνέπεια να παράσχει την εν λόγω πληροφόρηση στο «νέο» πιστωτικό ίδρυμα ή τον καταναλωτή.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για την ολοκλήρωση της αλλαγής του λογαριασμού σας, από τη στιγμή που θα έχει λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες είτε από εσάς είτε από το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα.

Για το λόγο αυτό, καλό είναι να επιλέγετε να κάνετε την αλλαγή του λογαριασμού σας σε ημερομηνία που αυτός παρουσιάζει τη μικρότερη κινητικότητα.

Μέχρι την ημερομηνία που έχετε θέσει στην εξουσιοδότησή σας, οι πληρωμές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από τον «παλαιό» λογαριασμό σας.

  • Βήμα τρίτο - Κλείσιμο παλαιού λογαριασμού (προαιρετικά)

Εφόσον το έχετε ορίσει στην εξουσιοδότησή σας και υπό την προϋπόθεση ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί, ο «παλαιός» σας λογαριασμός μπορεί να κλείσει.

Αν τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις εμποδίζουν το κλείσιμο του «παλαιού» σας λογαριασμού, το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα θα σας ενημερώσει αμέσως.

Λάβετε υπόψη ότι το κλείσιμο του «παλαιού» σας λογαριασμού μπορεί να μην είναι εφικτό για τους εξής λόγους:

• Ενδεχομένως να υπάρχουν συνδεδεμένα προϊόντα με τον «παλαιό» σας λογαριασμό, όπως δάνεια, χρηματιστηριακά και επενδυτικά προϊόντα.

• Θυμηθείτε ότι θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμείς εντολές μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού.

• Εφόσον έχετε εκδώσει επιταγές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε κυκλοφορία, ή έχετε εκκρεμείς υποχρεώσεις έναντι του «παλαιού» πιστωτικού ιδρύματος, ο «παλαιός» λογαριασμός δεν δύναται να κλείσει.

Σε αυτή την περίπτωση, θυμηθείτε ότι πρέπει να διαθέτετε επαρκή κεφάλαια στον «παλαιό» σας λογαριασμό για την εξόφληση αυτών των επιταγών ή την τακτοποίηση των λοιπών υποχρεώσεών σας.

• Το κλείσιμο του «παλαιού» σας λογαριασμού δεν είναι δυνατό σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί εις βάρος σας μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κατάσχεση) ή δεσμεύσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.