A- A+
Επιδότηση έως 50.000 ευρώ για πτυχιούχους ΑΕΙ - Οι προϋποθέσεις ένταξης
Ξεκινούν τον Ιούλιο οι αιτήσεις για το δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Οι δικαιούχοι

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά κατηγορία Δικαιούχων ως εξής:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Νέες Επιχειρήσεις (60% του προϋπολογισμού)

- Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

- Μισθωτοί, πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης

  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40% του προϋπολογισμού)

- Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες: αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ.

Το ύψος του βοηθήματος

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού:

  • Από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για έναν δικαιούχο.
  • Έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 2 ατόμων
  • Έως 50.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 3 ατόμων και πάνω.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το ποσό της επιχορήγησης χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δαπάνες:

Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

  • 1η περίοδος υποβολής: 'Εναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
  • 2η περίoδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017
  • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017

Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr.