A- A+
Μετατρέπουν καταθέσεις σε ασφαλιστήρια προγράμματα για να γλυτώσουν πιθανό κούρεμα
Αυξημένη είναι η ζήτηση για ασφαλιστήρια προγράμματα σύνταξης και αποταμίευσης την εποχή των capital controls, υπό τον κίνδυνο «κουρέματος» των καταθέσεων.

Ανεξάρτητα από το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι το ρίσκο ενός bail in στις ελληνικές τράπεζες, τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα.

Τα capital controls επιτρέπουν την αγορά τέτοιων προγραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι εκδότες είναι ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα.

Με εφάπαξ καταβολή

Πρόκειται για προγράμματα εφάπαξ καταβολών, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών, με τα οποία κάποιος μπορεί να μετατρέψει τις καταθέσεις του σε ένα καλάθι επενδύσεων που διαχειρίζεται μία ασφαλιστική εταιρεία.

Στη λήξη του προγράμματος, ο αποταμιευτής επιλέγει είτε να παίρνει κάθε μήνα σύνταξη ή να λάβει εφάπαξ ένα ποσό.

Με τον τρόπο αυτό γλυτώνει ενδεχόμενο «κούρεμα» των καταθέσεών του, καθώς έχουν «φύγει» από την τράπεζα.

Βέβαια, το ρίσκο του Grexit παραμένει, καθώς οι αποταμιεύσεις του σε ένα τέτοιο σενάριο θα μετατραπούν σε δραχμές.

Τα προγράμματα αυτά προτείνονται σε όσους έχουν εγκλωβισμένα λόγω των περιορισμών που ισχύουν από το καλοκαίρι του 2015, κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες και δεν θα τα χρειαστούν για αρκετό καιρό.

Τι προσφέρει κάθε τράπεζα

Κάθε τράπεζα συνεργάζεται με διαφορετική ασφαλιστική εταιρεία, προσφέροντας στους πελάτες της τη δυνατότητα απόκτησης ενός συνταξιοδοτικού / αποταμιευτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, τα βασικά προϊόντα που είναι προς διάθεση αυτήν την περίοδο είναι τα εξής:

 • Eurobank - Εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον

Με το ασφαλιστικό πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον της Eurolife ERB Ασφαλιστικής εξασφαλίζετε εγγυημένη σύνταξη η οποία θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε το μελλοντικό σας εισόδημα.

Συγκεκριμένα, σας εξασφαλίζει εγγυημένη σύνταξη στη λήξη του συμβολαίου για 15 έτη.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε το εγγυημένο κεφάλαιο που εσείς επιθυμείτε αξιολογώντας τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Ενδεικτικό παράδειγμα:


Τα παραπάνω είναι υπολογισμένα λαμβάνοντας υπόψη και την εισφορά του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής.

Η αρχή της αναλογικότητας ισχύει μόνο για Ασφάλιστρα μικρότερα των 20.000 ευρώ λόγω της επιβάρυνσης του εγγυητικού κεφαλαίου που παραμένει σταθερή μετά τις 20.000 ευρώ.

Το Τεχνικό Επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου, της σύνταξης και των αξιών εξαγοράς είναι 1,85% κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας και 1,95 % από τη λήξη της πενταετίας έως την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.

Το Τεχνικό Επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της εγγυημένης σύνταξης είναι 1,0%.

Παρέχεται δυνατότητα ολικής και μερικής εξαγοράς σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης, καταβολή στους ορισθέντες δικαιούχους του ποσού των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων που σχετίζονται με την παροχή συνταξιοδότησης.


 • Εθνική Τράπεζα - ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ

Το Εφάπαξ ΕΘΝΙΚΗΣ+ είναι ένα πρόγραμμα Ασφαλιστικού και Αποταμιευτικού χαρακτήρα, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω μίας εφάπαξ καταβολής, να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο ένα μέρος του κεφαλαίου που έχετε στη διάθεσή σας.

Η επιλογή της διάρκειας του προγράμματος είναι ελεύθερη με ελάχιστο τα 10 έτη και με την προϋπόθεση στη λήξη του προγράμματος ο Ασφαλιζόμενος να μην είναι μεγαλύτερος από 85 ετών.

Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος είναι ανήλικος, στη λήξη της ασφάλισης θα πρέπει να είναι ενήλικος.

Στο πρόγραμμα μπορείτε να συμμετάσχετε με μία εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρου, σε πολλαπλάσια του ποσού των €100 και με ελάχιστο το ποσό των €5.000.

Οι παροχές είναι οι εξής:

 • Σχηματισμός ενός εγγυημένου από την Εθνική Ασφαλιστική κεφαλαίου στη λήξη.
 • Εγγυημένες από την Εθνική Ασφαλιστική αξίες εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης, οι οποίες είναι γνωστές εκ των προτέρων κατά έτος.
 • Δυνατότητα επιλογής καταβολής του εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας:

- εφάπαξ καταβολή
- μηνιαία σύνταξη για 5, 10, 15, 20, 25 έτη ή διαφορετικής διάρκειας επιλογής σας
- μηνιαία σύνταξη συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξαντλήσεως του κεφαλαίου
- ισόβια μηνιαία σύνταξη
- ισόβια μηνιαία σύνταξη εγγυημένη για 5 ή 10 έτη
- ισόβια μηνιαία σύνταξη μεταβιβάσιμη κατά 100% σε τρίτο πρόσωπο

Έχετε τη δυνατότητα ολικής ρευστοποίησης του προγράμματος μετά τον πρώτο μήνα ισχύος του συμβολαίου.

Η αξία εξαγοράς είναι εγγυημένη από την Εθνική Ασφαλιστική και αναγράφεται κατά έτος στον Πίνακα Εξαγορών, που παραλαμβάνετε με την Αίτηση Ασφάλισης-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα ρευστοποίησης του προγράμματος σε περίπτωση που έχει αρχίσει να καταβάλλεται η «Μηνιαία Σύνταξη» κατά τη διάρκεια της περιόδου συνταξιοδότησης.

Το ποσό εξαγοράς για κάθε συμπληρωμένο έτος είναι γνωστό εκ των προτέρων καθώς μαζί με την Αίτηση Ασφάλισης-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο παραλαμβάνετε και τον «Πίνακα Περιόδου Συνταξιοδότησης/ Πίνακας Αξιών Εξαγοράς Συντάξεων».


 • Alpha Bank - ALPHA Προοπτική-Συνταξιοδοτικό

Η Alpha Bank σε συνεργασία με την ALPHALIFE Ασφαλιστική Α.Ε.Α.Ζ. δημιούργησαν το ALPHA Προοπτική, ένα νέο πρόγραμμα αξιοποιήσεως κεφαλαίου, που προσαρμόζεται στις οικονομικές σας ανάγκες.

Στόχος του να εξασφαλίσετε, χωρίς κανένα επενδυτικό κίνδυνο, ένα εγγυημένο κεφαλαίο τη χρονική στιγμή που εσείς επιθυμείτε να εισπράξετε, για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών όπως:

 • Την εξασφάλιση ενός ισόβιου πρόσθετου εισοδήματος κατά την περίοδο της συνταξιοδοτήσεως.
 • Την εξασφάλιση ενός εγγυημένου κεφαλαίου για την εκπλήρωση ενός μελλοντικού στόχου.

Τοποθετώντας ένα εφάπαξ κεφάλαιο στο πρόγραμμα ALPHA Προοπτική εξασφαλίζετε εγγυημένη απόδοση για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και επιπλέον κέρδη από τις αποδόσεις των επενδύσεων, ανάλογα με τις συνθήκες τις αγοράς.

Το εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη εξαρτάται από την ηλικία του ασφαλισμένου, τη διάρκεια του προγράμματος και το ποσό του εφάπαξ ασφαλίστρου.


 • Τράπεζα Πειραιώς - Πρόγραμμα Smart Premium

Το πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής Smart Premium της ΝΝ Hellas δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς και συνδέεται με επενδύσεις παρέχοντας καθημερινή εγγύηση.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα με εφάπαξ καταβολή κεφαλαίου, από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα παρέχει καθημερινή εγγύηση η οποία ισούται με το 85% της μέγιστης Αξίας του Προσωπικού σας Λογαριασμού (Ιστορικό Υψηλό).

Επιλέγετε τη διάρκεια του προγράμματος από 15 έως 25 χρόνια. Η ηλικία σας στη λήξη του προγράμματος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 85 έτη.

Στη λήξη του προγράμματος καταβάλλεται το μεγαλύτερο μεταξύ:

 • Της Αξίας του Προσωπικού Λογαριασμού, τη στιγμή εκείνη
 • Του Εγγυημένου Κεφαλαίου Προγράμματος

Σε καμία περίπτωση δεν θα λάβετε ποσό μικρότερο από το Εγγυημένο Κεφάλαιο Προγράμματος

Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα μερικής ή ολικής εξαγοράς με βάση την τρέχουσα αξία του Προσωπικού σας Λογαριασμού και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες εξαγοράς που προβλέπονται από το πρόγραμμα.